Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
прилягам - прилягаш,, несв. и прилегна. св. 1. Лягам за малко. Прилягам на леглото. 2. Лягам плътно до нещо, допирам се плътно. Тиганът не пр...
прима - само ед. Най-добрата изпълнителка в един състав. Примабалерина.
примадона - мн. примадони, ж. 1. Най-добрата оперна певица в един състав, която изпълнява главните роли. 2. Разг. Важна и капризна жена, по-ря...
прималея - прималееш, мин. св. прималях, мин. прич. прималял, св. — вж. прималявам.
прималнея - прималнееш, мин. св. прималнях, мин. прич. прималнял, св. — вж. прималнявам.
прималнявам - прималняваш, несв. и прималнея, св. Прималявам.
прималявам - прималяваш, несв. и прималея, св. Губя сили, отпадам до припадък; примирам. • Прималява ми/прималее ми. От какво. Става ми лошо, ч...
примамвам - примамваш, несв. и примамя, св.; кого/какво. 1. Чрез мамене, лъгане, хитрост карам някой или нещо да дойде при мен; прилъгвам. 2. ...
примамка - мн. примамки, ж. Нещо, което служи за примамване.
примамлив - примамлива, примамливо, мн. примамливи, прил. Който примамва, мами, съблазнява. Примамливи думи. Примамливи обещания. // същ. прим...
примамя - примамиш, мин. св. примамих, мин. прич. примамил, св. — вж. примамвам.
пример - мн. примери, (два) примера, м. 1. Частен случай, който помага при обяснението или при доказването на твърдение. Привеждам пример. ...
примервам се - примерваш се, несв. и примеря се, св. Стремя се да насоча оръжието или удара си право към целта; прицелвам се.
примерен - примерна, примерно, мн. примерни, прил. Който служи за пример или може да служи за пример; образцов. Примерно упражнение. Примерен...
примеря се - примериш се, мин. св. примерих се, мин. прич. примерил се, св. — вж. примервам се.
примес - мн. примеси, (два) примеса, м. Вещество, което е прибавено или смесено с друго вещество. Без примеси.
примесвам - примесваш, несв. и примеся, св.; какво. Слагам примес.
примеся - примесиш, мин. св. примесих, мин. прич. примесил, св. — вж. примесвам.
примигам - примигаш, св. Мигам известно време. Нещо ми влезе в очите и примигах.
примигвам - примигваш, несв. и примигна, св. 1. Мигам еднократно или ограничен брой пъти. 2. Намигвам.
примигна - примигнеш, мин. св. примигнах, мин. прич. примигнал, св. — вж. примигвам.
примижа - примижиш, мин. св. примижах, мин. прич. примижал, св. — вж. примижавам.
примижавам - примижаваш, несв. и примижа, св. Мижа с недобре затворени очи. Примижавам от слънцето.
примирам - примираш, несв. и примра, св. 1. Внезапно загубвам съзнание; припадам, прималявам. Примирам от жега. 2. За какво. Изпитвам голяма ...
примирен - примирена, примирено, мн. примирени, прил. Който се е примирил (във 2 знач.). Примирена със съдбата си. // същ. примиреност, прими...
примирение - само ед. Състояние на примирен.
примиренчески - примиренческа, примиренческо, мн. примиренчески, прил. Който не воюва за нещо, което да го удовлетворява, а се примирява с това, к...
примиренчество - само ед. Примиренческо отношение.
примирие - мн. примирия, ср. Временен мир през война по взаимна уговорка на двете страни. Сключвам примирие.
примирим - примирима, примиримо, мн. примирими, прил. Който може да бъде примирен.
примирителен - примирителна, примирително, мн. примирителни, прил. Който съдържа примирие.
примиря - примириш, мин. св. примирих, мин. прич. примирил, св. — вж. примирявам.
примирявам - примиряваш, несв. и примиря, св. 1. Кого/какво. Помагам да настъпи мир, спокойствие между две враждуващи страни; помирявам. 2. Как...
примитивен - примитивна, примитивно, мн. примитивни, прил. 1. Който е на много ниска степен на развитие; първобитен. 2. Грубо изработен, с прос...
примитивизъм - само ед. 1. Опростен подход към нещата. 2. Спец. Направление в изкуството, което подражава на примитивното виждане за света, на пр...
примка - мн. примки, ж. 1. Връв или въже, свързано така, че лесно да се затегне и да завърже някого или нещо; клуп. 2. Приспособление за ло...
примолвам се - примолваш се, несв. и примоля се, св.; на кого. Настоятелно се моля за нещо.
примоля се - примолиш се, мин. св. примолих се, мин. прич. примолил се, св. — вж. примолвам се.
примра - примреш, мин. св. примрях, мин. прич. примрял, св. — вж. примирам.
примус - мн. примуси, (два) примуса, м. Кухненски уред с течно гориво за готвене.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: