Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
пневмония - мн. пневмонии, ж. Спец. В медицината — възпаление на белите дробове. Двустранна пневмония.
по - предлог. 1. За движение върху повърхност в разни посоки или за движение в определени рамки, където се извършва нещо. Вървя по улиц...
по- - представка. В състава на глаголи със следните значения. 1. Извършване на действието в малка степен, за кратко време или от време н...
поанта - мн. поанти, ж. Спец. Дума или израз, които подчертават мисъл или които служат за завършек на художествено произведение и отправят ...
побащим - мн. побащими, м. Разг. Лице, което замества бащата в сватбените обреди.
победа - мн. победи, ж. Успех, надмощие при състезание, битка, борба. // прил. победен, победна, победно, мн. победни. Победни песни. • Пир...
победен - победена, победено, мн. победени, прил. Който е претърпял поражение; който е загубил.
победител - победителят, победителя, мн. победители, м. Човек, който е спечелил победа.
победителка - мн. победителки, ж. Жена победител.
победя - победиш, мин. св. победих, мин. прич. победил, св. — вж. побеждавам.
побеждавам - побеждаваш, несв. и победя, св. 1. Кого. Спечелвам победа. Победих всички. 2. Прен. Какво/кого. Преодолявам, надмогвам. Победих сл...
побелея - побелееш, мин. св. побелях, мин. прич. побелял, св. — вж. побелявам.
побелявам - побеляваш, несв. и побелея, св. Ставам бял. Покривите на къщите побеляха.
побера - побереш, мин. св. побрах, мин. прич. побрал, св. — вж. побирам.
побеснея - побеснееш, мин. св. побеснях, мин. прич. побеснял, се. — вж. побеснявам.
побеснявам - побесняваш, несв. и побеснея, св. 1. Ставам бесен, хваща ме бяс. Ухапа го бясно куче и побесня. 2. От какво. Ставам като бесен от ...
побивам - побиваш, несв. и побия, св. 1. Какво. Забивам да стои прав; забучвам. Побих знамето на върха. 2. Кого. Забивам на кол. Старците ги...
побирам - побираш, несв. и побера, св.; какво. Вмествам (в себе си); изпълвам (се). Не можах да побера целия багаж в куфарите. • Главата/ ум...
побия - побиеш, мин. св. побих, мин. прич. побил, св. — вж. побивам.
побледнея - побледнееш, мин. св. побледнях, мин. прич. побледнял, св. — вж. побледнявам.
побледнявам - побледняваш, несв. и побледнея, св. Ставам бледен. Побледнявам от страх.
поблъскам - поблъскаш, св. — вж. поблъсквам.
поблъсквам - поблъскваш, несв. и поблъскам, св.; кого/какво. Блъскам малко или от време на време. - поблъсквам се/поблъскам се. Мъча се известн...
побой - побоят, побоя, мн. побои, (два) побоя, м. Бой (в 1 знач.) с голяма сила над някого. Оживя след голям побой.
побойник - мн. побойници, м. Човек, който обича да се бие и често се бие. Детето расте голям побойник. // прил. побойнически, побойническа, п...
побойница - мн. побойници, ж. Жена побойник.
побойничество - само ед. Дейност на побойник.
поболея се - поболееш се, мин. св. поболях се, мин. прич. поболял се, св. — вж. поболявам се.
поболявам се - поболяваш се, несв. и поболея се, св. 1. Разболявам се. 2. Прен. От какво. Изнемогвам, изнемощявам. Поболях се от срам.
поборник - мн. поборници, м. 1. Истор. Борец за освобождение от турско робство. 2. Смел и настъпателен участник в обществения живот. Поборник...
поборница - мн. поборници, ж. Жена поборник.
поборничество - само ед. Дейност на поборник.
побоя се - побоиш се, мин. св. побоях се, мин. прич. побоял се, св. - вж. побоявам се.
побоявам се - побояваш се, несв. и побоя се, св. 1. Страхувам се. 2. От кого/от какво. Уплашвам се внезапно и за малко или от време на време. По...
побратим - мн. побратими, м. Остар. 1. Този, с когото живеем в сговор като братя. 2. Верен приятел. 3. Обръщение към непознат човек. Хей, поб...
побратимя се - побратимиш се, мин. св. побратимих се, мин. прич. побратимил се, св. — вж. побратимявам се.
побратимявам се - побратимяваш се, несв. и побратимя се, св.; с кого. Остар. Ставам побратим (в 1 и 2 знач.).
побутвам - побутваш, несв. и побутна, св.; кого. Докосвам леко. Побутвам по рамото.
побутна - побутнеш, мин. св. побутнах, мин. прич. побутнал, св. — вж. побутвам.
побългаря - побългариш, мин. св. побългарих, мин. прич. побългарил, св. — вж. побългарявам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: