Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
препреда - препредеш, мин. св. препредох, мин. прич. препрел, св. — вж. препридам.
препреча - препречиш, мин. св. препречих, мин. прич. препречил, св. — вж. препречвам.
препречвам - препречваш, несв. и препреча, св.; какво. Слагам напреко, та пречи. Препречвам крака. — препречвам се/препреча се. Заставам на път...
препридам - препридаш, несв. и препреда, св.; какво. Усуквам допълнително нещо предено.
препродавам - препродаваш, несв. и препродам, св.; какво. Продавам нещо купено (с печалба за мен).
препродавач - мн. препродавали, м. Човек, който препродава.
препродажба - мн. препродажби, ж. Повторна продажба на нещо купено.
препродам - препродадеш, мин. св. препродадох, мин. прич. препродал, св. - вж. препродавам.
препускам - препускаш, несв. и препусна, св. 1. Какво. Карам животно да тича бързо. Препускам кон. 2. За животно — тичам бързо. Конят препуска...
препусканица - мн. препусканици, ж. Силно тичане, надпревара, надбягване, препускане.
препусна - препуснеш, мин. св. препуснах, мин. прич. препуснал, св. — вж. препускам.
препъвам - препъваш, несв. и препъна, св.; кого/ какво. Спъвам. — препъвам се/препъна се. Спъвам се.
препълвам - препълваш, несв. и препълня, св.; какво. Пълня до крайния възможен предел. Препълвам кошница. — препълвам се/препълня се. За съд, ...
препълня - препълниш, мин. св. препълних, мин. прич. препълнил, св. — вж. препълвам.
препълням - препълняш, несв. Препълвам.
препъна - препънеш, мин. св. препънах, мин. прич. препънал, св. — вж. препъвам.
препържа - препържиш, мин. св. препържих, мин. прич. препържил, св. — вж. препържвам.
препържвам - препържваш, несв. и препържа, св.; какво. 1. Пържа повече от необходимото. 2. Опържвам.
препятствам - препятстваш, несв. Преча.
препятствие - мн. препятствия, ср. 1. Пречка, спънка, преграда. 2. В спорта — бариера, която се прескача при някои видове бягане.
препятствувам - препятствуваш, несв. Препятствам.
преработвам - преработваш, несв. и преработя, св.; какво. 1. Обработвам нещо, за да го направя годно за употреба. Преработвам нефт. 2. Поправям ...
преработка - мн. преработки, ж. 1. Само ед. Процес на преработване. 2. Продукт на преработване.
преработя - преработиш, мин. св. преработих, мин. прич. преработил, св. — вж. преработвам.
преравям - преравяш, несв. и преровя, св.; какво. 1. Ровя отново. 2. Ровя навсякъде, изцяло. Прерових гардероба.
прераждам се - прераждаш се, несв. и преродя се, св. 1. Повторно се раждам, като душата ми се вселява в друго тяло. 2. Прен. Коренно се променям.
преразкажа - преразкажеш, мин. св. преразказах, мин. прич. преразказал, св. — вж. преразказвам.
преразказ - мн. преразкази, (два) преразказа, м. Писмено или устно преразказване на нещо разказано, написано.
преразказвам - преразказваш, несв. и преразкажа, св.; какво. Разказвам нещо четено или чуто. Преразказвам анекдот.
преразход - мн. преразходи, м. Разход, който е над предвиденото.
преразходвам - преразходваш, несв. и преразходя, св.; какво. Правя преразход.
преразходя - преразходиш, мин. св. преразходих, мин. прич. преразходил, св. — вж. преразходвам.
прерасна - прераснеш, мин. св. прераснах, мин. прич. прераснал, св. — вж. прераствам.
прераста - прерастеш, мин. св. прерастох, мин. прич. прерасъл, св. Прерасна.
прераствам - прерастваш, несв. и прерасна, св. 1. Надраствам. 2. Преминавам в ново, по-висше състояние. Приятелството прерасна в любов.
прередя - прередиш, мин. св. прередих, мин. прич. прередил, св. — вж. пререждам.
прережа - прережеш, мин. св. прерязах, мин. прич. прерязал, св. — вж. прерязвам.
пререждам - пререждаш, несв. и прередя, св. 1. Какво. Редя отново, по нов начин. Пререждам книги. 2. Кого. Преминавам пред запазилите си ред...
пререкание - мн. пререкания, ср. Спор, караница.
прерия - мн. прерии, ж. Спец. Обширна степна равнина в Северна Америка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: