Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
панел - мн. панели, (два) панела, м. Голям строителен стоманобетонен блок, който представлява завършена стена от сграда.
панелен - панелна, панелно, мн. панелни, прил. 1. Който се отнася до панел. Панелно строителство. 2. Който е построен от панели. Панелен бло...
панер - мн. панери, (два) панера, м. Плетен съд, подобен на кош. за дрехи или други вещи.
панерка - мн. панерки, ж. Малък панер за хляб, плодове или други вещи.
паника - само ед. Краен неудържим страх, ужас; объркване, което обхваща един човек или много хора едновременно. Не изпадайте в паника. Без ...
паникьор - мн. паникьори, м. 1. Човек, който се поддава на паника. 2. Човек, който всява паника сред другите. // прил. паникьорски, паникьорс...
паникьорка - мн. паникьорки, ж. Жена паникьор.
паникьосам се - паникьосаш се, св. — вж. паникьосвам се.
паникьосвам се - паникьосваш се, несв. и паникьосам се, св. Изпадам в паника.
панирам - панираш, несв. и св.; какво. Пържа нещо, като предварително го потапям в яйца и галета. Панирам кашкавал. — панирам се. Жарг. Мног...
панихида - мн. панихиди, ж. Църковен ритуал, свързан с молитви за душата на покойник; помен.
паница - мн. паници, ж. Широк и дълбок съд, в който се поднася обикновено супа или нещо за пиене. • За паница леща. Срещу нищожно възнаграж...
панически - паническа, паническо, мн. панически, прил. Който съдържа паника. Панически бяг.
панкреас - мн. панкреаси, (два) панкреаса, м. Задстомашна жлеза.
пано - мн. пана, ср. 1. Част от стена, украсена с рисунки, фигури и др. 2. Голяма картина, която се използва за украса. 3. Картина, дърво...
паноптикум - само ед. Музей, в който са събрани восъчни фигури на известни хора или на други редки и ценни предмети.
панорама - мн. панорами, ж. 1. Изглед на местност, който позволява да се види голяма територия. 2. Помещение, чиито стени са украсени с карти...
пансион - мн. пансиони, (два) пансиона, м. 1. Учебно заведение, в което учениците получават пълна издръжка. 2. Общежитие. 3. Квартира с хран...
пансионер - мн. пансионери, м. Човек, който живее в пансион.
пансионерка - мн. пансионерки, ж. Жена пансионер.
панта - мн. панти, ж. 1. Обикн. мн. Съединителни метални части, които осигуряват движението на врати, прозорци, капаци и др. 2. Прен. Разг...
панталон - мн. панталони, (два) панталона, м. и панталони само мн. Горна дреха, която покрива краката и долната част на тялото до кръста. Къс...
пантеизъм - само ед. 1. Философско учение, което отъждествява бога с природата. 2. Обожествяване на природата.
пантеист - мн. пантеисти, м. Привърженик на пантеизма.
пантеистка - мн. пантеистки, ж. Жена пантеист.
пантеон - мн. пантеони, (два) пантеона, м. 1. У древните гърци и римляни — храм, посветен на всички богове. 2. Монументално здание, в което ...
пантера - мн. пантери, ж. Голямо хищно животно с петниста кожа; леопард.
пантомима - мн. пантомими, ж. Театрално представление, в което образите се изграждат без думи, а само с жестове и мимика.
пантофи - пантоф, м. Леки домашни обувки; чехли.
папа - мн. папи, м. Върховен глава на католическата църква.
папагал - мн. папагали, (два) папагала, м. 1. Тропическа птица с пъстро оперение, която може да се приучи да подражава на човешката реч. Няк...
папагалски - папагалска, папагалско, мн. папагалски, прил. 1. Който се отнася до папагал. Папагалски пера. 2. Който не е свързан с разбиране. П...
пападигма - мн. парадигми, ж. 1. Спец. В граматиката — съвкупността от формите на една дума. 2. Спец. В граматиката — модел за словоизменение ...
папатак - мн. папатаци, (два) папатака, м. Малки хапещи насекоми, които причиняват инфекции; москити.
папая - мн. папаи, ж. Южно тропическо растение с едри като пъпеш плодове, много сочни и ароматни.
папийон - мн. папийони, (два) папийона, м. Малка късоопашата африканска маймуна.
папийонка - мн. папийонки, ж. Вид вратовръзка във формата на пеперуда.
папироса - мн. папироси, ж. Остар. Цигара.
папирус - мн. папируси, (два) папируса, м. 1. Само ед. Тревисто растение, от което в древността са изработвали материал, върху който се пише...
папка - мн. папки, ж. Обложка от две корици, в която се поставят документи, книжа и др.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: