Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
плеяда - мн. плеяди, ж. 1. Съзвездие от седем звезди, които са разположени близо една до друга; съзвездието Голямата мечка. 2. Спец. В мито...
плик - пликът, плика, мн. пликове, (два) плика, м. 1. Сгънат и залепен лист хартия, в който се поставя писмо. Купих пет плика за писма. 2...
плисвам - плисваш, несв. и плисна, св. 1. Какво/ кого. Плискам еднократно или поединично. Плисна лицето и с шепа вода. 2. Плискам изведнъж, ...
плисе - мн. плисета, ср. Успоредни гънки върху материя, които се заглаждат, за украшение на женска дреха. Пола на плисета.
плисирам - плисираш, несв. и се.; какво. Правя на плисета.
плискам - плискаш, несв. 1. Какво/кого. Със замах изливам или хвърлям някаква течност. Плискам лицето си със студена вода. 2. За дъжд — зава...
плисна - плиснеш, мин. св. плиснах, мин. прич. плиснал, св. — вж. плисвам.
плитка - мн. плитки, ж. 1. Вид прическа — преплетена коса. Гръцка плитка. 2. Преплетена по такъв начин опашка или грива (на кон). 3. Сплете...
плиткоумен - плиткоумна, плиткоумно, мн. плиткоумни, прил. Който не е много умен; глупав.
плитчина - мн. плитчини, ж. Плитко място във воден басейн. Корабът заседна в плитчините на залива.
плитък - плитка, плитко, мн. плитки, прил. 1. Който има малко разстояние от повърхността до дъното. Плитък залив. Плитък поток. Плитка чини...
плод - плодът, плода, мн. плодове, (два) плода, м. 1. Част от растение, в която се развиват семената. Орехов плод. 2. Част от растение (п...
плоден - плодна, плодно, мн. плодни, прил. 1. Който се отнася до плод (в 1 знач.). Плодна пъпка. 2. Който дава плод. Плодно дърво. Плодна з...
плодник - мн. плодници, (два) плодника, м. Част от цвят на растение, в която се развиват семената.
плодов - плодова, плодово, мн. плодови, прил. Който е приготвен от плод. Плодов сок. Плодова салата. Плодова ракия.
плодовит - плодовита, плодовито, мн. плодовити, прил. 1. Който дава много плод. Плодовито дърво. 2. Който ражда многобройно поколение. Плодов...
плодороден - плодородна, плодородно, мн. плодородни, прил. Който благоприятства развитието на растителността. Плодородна земя. Плодородна влага...
плодородие - само ед. 1. Способност за създаване и развитие на растителност. 2. Съвкупност от добивите за един сезон, реколта.
плодотворен - плодотворна, плодотворно, мн. плодотворни, прил. Който дава добри резултати; благоприятен за развитието. Плодотворен труд. // същ....
плодя - плодиш, мин. св. плодих, мин. прич. плодил, несв. Създавам, пораждам. — плодя се. Размножавам се, развъждам се. Зайците се плодят ...
пломба - мн. пломби, ж. 1. Твърд пълнеж, с който се затваря отвор в болен зъб. Златна пломба. 2. Оловна плочка с кръгла форма, върху коя-тб...
пломбирам - пломбираш, несв. и св.; какво. Поставям пломба.
плонж - плонжът, плонжа, мн. плонжове, (два) плонжа, м. 1. Хвърляне във вода, гмурване. 2. Хвърляне като във вода на спортист, за да улови...
плонжирам - плонжираш, несв. и св. Правя плонж.
плоскост - плоскостта, мн. плоскости, ж. 1. Спец. В математиката — равнина. 2. Плоска, равна част от повърхност. Наклонена плоскост. 3. Прен....
плосък - плоска, плоско, мн. плоски, прил. 1. Който има равна повърхност, без възвишения и вдлъбнатини. Плоско огледало. 2. Който има равни...
плот - плотът, плота, мн. плотове, (два) плота, м. Горна равна част на маса, шкаф и др. или самостоятелна плоскост с различно предназначе...
плоха - мн. плохи, ж. Широка гънка на дреха, образувана чрез заглаждане. Пола е две плохи.
плоча - мн. плочи, ж. 1. Плоскост от твърдо вещество. Бетонна плоча на къща. 2. Четириъгълен тънък камък, употребяван за покриви или за на...
плочка - мн. плочки, ж. 1. Малки правоъгълни метални или дървени парчета. Плочки за домино. Метални плочки на ризница. 2. Малка керамична п...
плочник - мн. плочници, (два) плочника, м. Място, покрито с плочки; тротоар.
площ - площта, мн. площи, ж. 1. Пространство, повърхност на дадено място. Върху каква площ се простира резерватът? 2. Пространство, терит...
площад - мн. площади, (два) площада, м. Голямо и равно незастроено място в селище, от което започват много улици. Градски площад.
площаден - площадна, площадно, мн. площадни, прил. Груб, вулгарен. Площадни изрази.
площадка - мн. площадки, ж. 1. Неголяма хоризонтална площ на стълбище между етажите и на полуетажите. 2. Специално оборудван участък земя за ...
плувам - плуваш, несв. 1. Движа се по повърхността на вода или във вода. Плувам в реката. 2. Имам качества да не потъвам във водата. Дървот...
плуване - само ед. Спортна дисциплина. Курс по плуване.
плувен - плувна, плувно, мн. плувни, прил. Който се отнася до плуване. Плувен спорт. Плувен комплекс.
плувец - мн. плувци, м. 1. Човек, който умее добре да плува или се занимава с плувен спорт. Нашите плувци се представиха много добре в съст...
плувкиня - мн. плувкини, ж. Жена плувец (в 1 знач.).
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: