Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
прогарям - прогаряш, несв. и прогоря, св.; какво. Чрез горене правя дупка, отвор в нещо. Прегарям дреха с ютия.
прогизвам - прогизваш, несв. и прогизна, св. Изцяло съм намокрен или навлажнен, набъбнал съм от влага. Дрехите прогизват.
прогизна - прогизнеш, мин. св. прогизнах, мин. прич. прогизнал, св. — вж. прогизвам.
прогимназия - мн. прогимназии, ж. Среден курс на обучение в училището, който обхваща V - VIII клас. // прил. прогимназиален, прогимназиална, про...
проглас - само ед. 1. Прогласяване. 2. Въвеждаща част; предговор, предисловие.
проглася - прогласиш, мин. св. прогласих, мин. прич. прогласил, св. — вж. прогласявам.
прогласявам - прогласяваш, несв. и проглася, св.; какво/кого. Оповестявам, провъзгласявам, известявам. // същ. прогласяване, ср.
прогласям - прогласяш, несв. Прогласявам.
прогледам - прогледаш, св. — вж. проглеждам.
прогледна - прогледнеш, мин. св. прогледнах, мин. прич. прогледнал, св. - вж. проглеждам.
проглеждам - проглеждаш, несв. и прогледам и прогледна, св. 1. Започвам да гледам, да виждам. 2. Прен. Стават ми ясни нещата, започвам да си об...
проглуша - проглушиш, мин. св. проглуших, мин. прич. проглушил, св. — вж. проглушавам.
проглушавам - проглушаваш, несв. и проглуша, св. 1. Не позволявам на някого да чува; заглушавам. 2. Прен. Дотягам на някого, омръзвам със своите...
прогноза - мн. прогнози, ж. Предвиждане. Прогноза за времето.
прогнозирам - прогнозираш, несв. и св. Правя, съставям прогноза; предвиждам.
проговарям - проговаряш, несв. и проговоря, св. 1. Започвам да говоря, научавам се да говоря. 2. Продумвам, казвам. Няма ли да проговориш най-с...
проговорвам - проговорваш, несв. Проговарям.
проговоря - проговориш, мин. св. проговорих, мин. прич. проговорил, св. — вж. проговарям.
прогонвам - прогонваш, несв. и прогоня, св. 1. Кого/ какво. Гоня извън някакви предели; изгонвам. Прогонвам кучето от къщата. 2. Прен. Какво. ...
прогоня - прогониш, мин. св. прогоних, мин. прич. прогонил, св. - вж. прогонвам.
програма - мн. програми, ж. 1. План за дейност. Програма за деня. 2. Изложение на идеите и целите в дейността на политическа партия или на по...
програматор - мн. програматори, (два) програматора, м. Устройство в машина, с помощта на което може да се избере една от закодираните програми.
програмирам - програмираш, несв. и св.; какво. Правя програма.
програмист - мн. програмисти, м. Човек, който прави програми за електронни машини. // прил. програмистки, програмистка, програмистко, мн. прогр...
програмистка - мн. програмистки, ж. Жена програмист.
прогрес - само ед. Движение напред, усъвършенстване в процеса на развитие; напредък.
прогресивен - прогресивна, прогресивно, мн. прогресивни, прил. 1. Който подпомага прогреса или който се стреми към прогрес, напредък. Прогресиве...
прогресирам - прогресираш, несв. и св. 1. Вървя към прогрес; напредвам, преуспявам. 2. Усилвам се, увеличавам се. Болестта прогресира.
прогресия - мн. прогресии, ж. Спец. Редица от числа или величини, стойностите на които постепенно се увеличават или намаляват според определен...
продавам - продаваш, несв. и продам, св. 1. Какво/кого. Давам срещу заплащане или възнаграждение. Продавам ябълки. Продавам го за роб. 2. Пр...
продавач - мн. продавачи, м. 1. Човек, който продава. 2. Работник в магазин, който, продавайки стоката, обслужва купувачите.
продавачка - мн. продавачки, ж. Жена продавач.
продажба - мн. продажби, ж. Акт на продаване. // прил. продажбен, продажбена, продажбено, мн. продажбени. Продажбена цена.
продажен - продажна, продажно, мн. продажни, прил. Който е готов за пари и други материални облаги да се постави в услуга на някого, да се пр...
продажник - мн. продажници, м. Продажен човек. // прил. продажнически, продажническа, продажническо, мн. продажнически. // същ. продажничество...
продажница - мн. продажници, ж. Продажна жена.
продам - продадеш, мин. св. продадох, мин. прич. продал, св. —- вж. продавам.
продан - само ед. Продаване, продажба. Стока за продан.
продекан - мн. продекани, м. Остар. Заместник или предходник на декан.
продемонстрирам - продемонстрираш, несв. и св. Демонстрирам, показвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: