Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
профан - мн. профани, м. Човек, който няма познания в определена област; невежа. // прил. про-фански, профан ска, профанско, мн. профански.
профанация - само ед. Непочтително отношение към нещо или към някого, които заслужават уважение; опошляване.
профанирам - профанираш, несв. псе.;какво. Подлагам на профанация.
професионален - професионална, професионално, мн. професионални, прил. 1. Който се отнася до професия. Професионално заболяване. 2. Който превръща...
професионализъм - само ед. 1. Превърнато в професия занимание с нещо. Професионализъм в спорта. 2. Висока степен на умение, която е присъща на профе...
професионалист - мн. професионалисти, м. 1. Човек, който е превърнал заниманията си през свободното време в професия. 2. Човек, който е много добър...
професионалистка - мн. професионалистки, ж. Жена професионалист.
професия - мн. професии, ж. Основна трудова дейност при човека, за която се подготвя, квалифицира и с която се прехранва. По професия е учите...
професор - мн. професори, м. 1. Най-високото научно-преподавателско звание в университет и лицето, което го притежава. 2. Прен. Разг. Човек с...
професорство - само ед. Звание на професор.
професура - само ед. Професорство.
профил - мн. профили, (два) профила, м. 1. Странично очертание, страничен вид на нещо. Изрязан профил. 2. Спец. Разрез, сечение на нещо. 3....
профилактика - само ед. Съвкупност от начини и лечебни средства за предпазване от определена болест.
профилактичен - профилактична, профилактично, мн. профилактични, прил. Който служи за профилактика; предпазен.
профилирам - профилираш, несв. и св. 1. Спец. Какво. Придавам профил, сечение на нещо. 2. Кого/какво. Определям профил при обучение. — профилир...
профирен - профирна, профирно, мн. профирни, прил. Който има приятно кисел вкус.
проформа - само ед. Външна форма, видимост, за да се спази установен ред или благоприличие. Питам проформа.
профсъюз - мн. профсъюзи, (два) профсъюза, м. Професионален съюз; синдикат. // прил. профсъюзен, профсъюзна, профсъюзно, мн. профсъюзни.
прохлада - само ед. Приятна хладина.// прил. прохладен, прохладна, прохладно, мн. прохладни. Прохладна вечер.
прохладя - прохладиш, мин. св. прохладих, мин. прич. прохладил, св. — вж. прохлаждам.
прохладявам - прохладяваш, несв. Прохлаждам.
прохлаждам - прохлаждаш, несв. и прохладя, св. Нося прохлада; разхлаждам. Вятърът прохлажда къщите. — прохлаждам се/ прохладя се. Разхлаждам се...
проход - мн. проходи, (два) прохода, м. 1. Място, през което се преминава. 2. Път, който преминава през планината. Шипченски проход.
проходилка - мн. проходилки, ж. Приспособление с колелца, което подпомага бебетата да прохождат.
проходим - проходима, проходимо, мн. проходими, прил. През който може да се преминава; достъпен за преминаване. // същ. проходимост, проходим...
проходя - проходиш, мин. св. проходих, мин. прич. проходил, св. — вж. прохождам.
прохождам - прохождаш, несв. и проходя, св. Започвам да ходя, научавам се да ходя.
процедирам - процедираш, несв. и св. Извършвам нещо според определен ред, по определена процедура.
процедура - мн. процедури, ж. 1. Официално възприет ред за определена последователност при извършването на нещо. Процедура за доцент. 2. Спец....
процедя - процедиш, мин. св. процедих, мин. прич. процедил, св. — вж. процеждам.
процеждам - процеждаш, несв. и процедя, св.; какво. 1. Остар. Прецеждам. 2. Прен. Казвам нещо със стиснати уста, неохотно или злобно. — процеж...
процент - мн. проценти, (два) процента, м. 1. Една стотна част от нещо, която се приема за мерна единица и се означава с %. 2. Лихва. // при...
процеп - мн. процепи, (два) процепа, м. Дълъг и тесен отвор между две части на един предмет (врата, стена, каруца, камион и др.); пролука, ...
процепвам - процепваш, несв. и процепя, св.; какво. 1. С цепене разделям на две, правя цепнатина. 2. За глас, ек, вик и др. звукове — внезапно...
процепя - процепиш, мин. св. процепих, мин. прич. процепил, св. — вж. процепвам.
процес - мн. процеси, (два) процеса, м. 1. Последователна смяна на състоянието в развитието на нещо; ход, развой. Учебен процес. 2. Прогрес...
процесия - мн. процесии, ж. Тържествено шествие.
процесор - мн. процесори, (два) процесора, м. Спец. Устройство в изчислителна машина, което извършва основните изчислителни операции.
процесуален - процесуална, процесуално, мн. процесуални, прил. Който се отнася до процес (в 3 знач.). Процесуален въпрос.
процъфтя - процъфтиш, мин. св. процъфтях, мин. прич. процъфтял, св. — вж. процъфтявам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: