Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
прасило - мн. прасила, ср. Прасетата от едно опрасване.
праскам - праскаш, несв. 1. За дърво - издавам пукот; пращя. 2. Разг. Кого/какво. Удрям. Праскам по главата. 3. Разг. Ям без ограничения, ла...
праскова - мн. праскови, ж. Мъхнат сочен плод с приятен аромат, жълт или червен цвят, както и дървото, на което расте.
прасна - праснеш, мин. св. праснах, мин. прич. праснал, св. — вж. прасвам.
прася се - прасиш се, мин. св. прасих се, мин. прич. прасил се, несв. 1. За свиня — добивам прасета. 2. Грубо. За жена — раждам (много) деца.
пратеник - мн. пратеници, м. Човек, който се праща с някаква мисия някъде. Специален пратеник на ООН. // прил. пратенически, пратеническа, пр...
пратеница - мн. пратеници, ж. Жена пратеник.
пратеничество - мн. пратеничества, ср. Няколко пратеници с обща мисия.
пратка - мн. пратки, ж. Това, което се праща (във 2 знач.).
пратя - пратиш, мин. св. пратих, мин. прич. пратил, св. — вж. пращам.
прах - прахът, праха, мн. прахове, (два) праха, м. и прах, прахта, само ед., ж. 1. Само ед. Сухи частици от някакво вещество — пръст, въг...
прахавица - мн. прахавици, ж. Кълбовидна гъба, която при натискане, когато остарее, изпуска праховидни спори.
прахан - праханта, само ед., ж. 1. Сухо вещество от дървесна гъба, което служи за запалване на огън от огниво. 2. Гъба, от която се прави т...
прахосам - прахосаш, св. — вж. прахосвам.
прахосвам - прахосваш, несв. и прахосам, св.; какво. Пилея, разхищавам различни ценности — пари, труд, време, способности, талант и др.
прахосмукачка - мн. прахосмукачки, ж. Машина за чистене чрез всмукване на праха.
прахосник - мн. прахосници, м. Човек, който прахосва. // прил. прахоснически, прахосническа, прахосническо, мн. прахоснически. // същ. прахосн...
прахосница - мн. прахосници, ж. Жена прахосник.
праша - прашиш, мин. св. праших, мин. прич. прашил, несв. 1. Вдигам прах. 2. Какво/кого. Посипвам с прах. Праша лампата.
прашен - прашна, прашно, мн. прашни, прил. В който или върху който има много прах. Прашна стая. Прашен стол.
прашец - само ед. 1. Умал. Ситен прах. 2. Спец. Размножителни клетки по растение, които са в праховидна форма. Цветен прашец.
прашинка - мн. прашинки, ж. Частичка, елемент от прах. Влезе ми прашинка в окото.
прашка - мн. прашки, ж. 1. Приспособление за хвърляне на камък. Стрелям с прашка. 2. Диал. Връзка (на престилка, торба и др.).
пращам - пращаш, несв. и пратя, св. 1. Кого. Карам да отиде някъде с определена цел. Пращам детето за хляб. 2. Какво. Чрез посредничество п...
пращина - мн. пращини, ж. Смачкани и ферментирали плодове за ракия.
пращя - пращиш, мин. св. пращях, мин. прич. пращял, несв. 1. Издавам особен остър шум. Огънят праща. 2. Прен. Разг. Препълнен съм, пълен с...
пре- - представка. I. В състава на прилагателни имена, съществителни имена и наречия означава най-висока, максимална степен, напр. предоб...
преамбюл - мн. преамбюли, (два) преамбюла, м. Спец. 1. Въвеждаща част към важен документ (конституция, закон, договор и др.). 2. Прелюд.
пребивам - пребиваш, несв. и пребия, св. 1. Кого; какво. Бия до смърт, смазвам от бой. 2. Диал. Кого. Прекъсвам. 3. Диал. Какво. С удряне пре...
пребия - пребиеш, мин. св. пребих, мин. прич. пребил, св. — вж. пребивам.
пребледнея - пребледнееш, мин. св. пребледнях, мин. прич. пребледнял, св. - вж. пребледнявам.
пребледнявам - пребледняваш, несв. и пребледнея, св. Ставам блед.
преболедувам - преболедуваш, св. Прекарвам болест.
преболи ме - мин. св. преболя ме, мин. прич. преболяло ме, св. — вж. преболява ме.
преболява ме - (или те, го, я, ни, ви, ги) несв. и преболи ме, св. Престава, спира да ме боли.
преборвам - преборваш, несв. и преборя, св.; кого. Надвивам в борба. Ела ме пребори. — преборвам се/преборя се. 1. Боря се до победа. 2. С как...
преборя - пребориш, мин. св. преборих, мин. прич. преборил, св. — вж. преборвам.
пребоядисам - пребоядисаш, св. — вж. пребоядисвам.
пребоядисвам - пребоядисваш, несв. и пребоядисам, св.; какво. Боядисвам отново.
пребрадка - мн. пребрадки, ж. Женска кърпа за глава; забрадка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: