Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
помпам - помпаш, несв. 1. Какво. Изтеглям или вкарвам под налягане течности или газове. Помпам гума. 2. Прен. Жарг. Кого. Давам самочувстви...
помпозен - помпозна, помпозно, мн. помпозни, прил. Тържествен, шумен; надут, превзет, натруфен. Помпозна сграда. Помпозно тържество. // същ. ...
помпон - мн. помпони, (два) помпона, м. Кръгъл пискюл за украса на шапка, чехли и др.
помпя - помпиш, мин. св. помпих, мин. прич. помпил, несв. Помпам.
помрача - помрачиш, мин. св. помрачих, мин. прич. помрачил, св. — вж. помрачавам.
помрачавам - помрачаваш, несв. и помрача, св.; какво. Правя да стане мрачен. Помрачавам слънцето. Помрачавам радостта му.
помръдвам - помръдваш, несв. и помръдна, св. Едва мърдам или мръдвам. Не помръдвам.
помръдна - помръднеш, мин. св. помръднах, мин. прич. помръднал, св. — вж. помръдвам.
помръквам - помръкваш, несв. и помръкна, св. Ставам мрачен. Небето помръкна. Лицето му помръкна.
помръкна - помръкнеш, мин. св. помръкнах, мин. прич. помръкнал, св. — вж. помръквам.
помъквам - помъкваш, несв. и помъкна, св. 1. Какво/кого. Започвам да мъкна, 2. Какво/кого. Мъкна кратко време. 3. Кого. Пренебр. Водя със себ...
помъкна - помъкнеш, мин. св. помъкнах, мин. прич. помъкнал, св. — вж. помъквам.
помъртвея - помъртвееш, мин. св. помъртвях, мин. прич. помъртвял, св. — вж. помъртвявам.
помъртвявам - помъртвяваш, несв. и помъртвея, св. Ставам като мъртъв.
помътвам - помътваш, несв. и помътя, св.; какво. Правя да стане мътен; помрачавам, размътвам.
помътнея - помътнееш, мин. св. помътнях, мин. прич. помътнял, св. — вж. помътнявам.
помътнявам - помътняваш, несв. и помътнея. св. Ставам мътен. Помътнял поглед. Помътняла река. Помътняло стъкло.
помътя - помътиш, мин. св. помътих, мин. прич. помътил, св. — вж. помътвам.
помятам - помяташ, несв. и пометна, св. Разг. За бременна жена - преждевременно се освобождавам от плода по мое желание или без мое желание;...
помятам се - помяташ се, несв. и пометна се, св. Разг. Отказвам да направя нещо обещано; отмятам се.
понася ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и понесе ми, св. 1. Харесва ми, изгодно ми е. Тази работа не ми понася. 2. Действа ми здравосло...
понасям - понасяш, несв. и понеса, св. 1. Какво/ кого. Започвам да нося. 2. Прен. Какво. Изпитвам, претърпявам, издържам. Не понасям мъката....
поначало - нареч. По принцип. Поначало тази работа не ми харесва.
поне - нареч. и част. 1. Най-малко или повече; най-късно, ако не по-рано; барем. Дай ми поне един час. Да се срещнем поне утре. 2. Ако не...
понеделник - мн. понеделници, (два) понеделника, м. Денят след неделя и преди вторник. // прил. понеделничен, понеделнична, понеделнично, мн. п...
понеже - съюз. Въвежда подчинени изречения за причина и означава по причина на това, че; тъй като; защото. Ще дойда, понеже те обичам.
понеса - понесеш, мин. св. понесох, мин. прич. понесъл, св. — вж. понасям.
понесе ми - мин. св. понесе ми, мин. прич. понесъл ми, св. - вж. понася ми.
понеча - понечиш, мин. св. понечих, мин. прич. понечил, св. — вж. понечвам.
понечвам - понечваш, несв. и понеча, св. Започвам движение, от което стават ясни намеренията ми, без да съм ги осъществил; поисквам, наканвам...
пони - мн. понита, ср. 1. Английска порода дребен кон. 2. Прен. Малък, нисък велосипед.
понижа - понижиш, мин. св. понижих, мин. прич. понижил, св. — вж. понижавам.
понижавам - понижаваш, несв. и понижа, св. 1. Какво. Правя да стане по-нисък по размери, по степен, по качество, по височина на тона. Понижава...
понижение - мн. понижения, ср. Понижаване.
понизя - понизиш, мин. св. понизих, мин. прич. понизил, св. — вж. понизявам.
понизявам - понизяваш, несв. и понизя, св. Понижавам.
поник - мн. поници, (два) поника, м. Кълн.
пониквам - поникваш, несв. и поникна, св. За растение, коса и др. - при растене се показвам навън; прораствам. Поникнали кокичета. Поникнали ...
поникна - поникнеш, мин. св. поникнах, мин. прич. поникнал, св. — вж. пониквам.
поничка - мн. понички, ж. Вид пържена тестена закуска с кръгла форма и със сладък пълнеж.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: