Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
превишавам - превишаваш, несв. и превиша, св.; какво. 1. Надминавам в някакво физическо качество — височина, сила. 2. Правя над общоприетото, н...
превия - превиеш, мин. св. превих, мин. прич. превил, св. — вж. превивам.
превод - мн. преводи, (два) превода, м. Преведен от един език на друг текст.
преводач - мн. преводачи, м. Човек, който превежда от един език на друг. // прил. преводачески, преводаческа, преводаческо, мн. преводачески.
преводачка - мн. преводачки, ж. Жена преводач.
преводен - преводна, преводно, мн. преводни, прил. Който е преведен от един език на друг. Преводен роман.
преводим - преводима, преводимо, мн. преводими, прил. Който може да бъде преведен на друг език.
превоз - само ед. Превозване, транспорт. // прил. превозен , превозна , превозно , мн. превозни. Превозно средство.
превозвам - превозваш, несв. и превозя, св.; какво/кого. Премествам нещо или някого от едно място на друго посредством кола, влак, самолет и д...
превозя - превозиш, мин. св. превозих, мин. прич. превозил, св. — вж. превозвам.
преврат - мн. преврати, (два) преврата, м. 1. Рязък поврат, прелом в развоя на нещо. Преврат в образованието. 2. Коренна (насилствена) промя...
превратаджия - мн. превратаджии, м. Човек, който участва в преврат (във 2 знач.).
превратен - превратна, превратно, мн. превратни, прил. 1. Променлив, изменчив, непостоянен. Превратно щастие. 2. Неистински, лъжлив, неверен. ...
превратност - превратността, мн. превратности, ж. Рязка промяна. Превратности на съдбата.
превращение - мн. превращения, ср. Превръщане, промяна на състоянието, превъплъщение.
превръзка - мн. превръзки, ж. 1. Ивица текстилен материал, която се използва за увиване на рана. 2. Превързване на рана.
превръщам - превръщаш, несв. и превърна, св. 1. Кого/какво, в какво. Променям същността, формата, характера на нещо или на някого и го правя д...
превъзмогвам - превъзмогваш, несв. и превъзмогна, св.; какво. Преодолявам, надвивам, надмогвам; побеждавам, макар и трудно.
превъзмогна - превъзмогнеш, мин. св. превъзмогнах, мин. прич. превъзмогнал, св. — вж. превъзмогвам.
превъзнасям - правъзнасяш, несв. и превъзнеса, св.; кого. Хваля прекалено много, поставям на по-високо място, отколкото заслужава. Превъзнасям л...
превъзнеса - превъзнесеш, мин. св. превъзнесох, мин. прич. превъзнесъл, св. — вж. превъзнасям.
превъзпитание - само ед. Възпитаване отново, по нов начин.
превъзходен - превъзходна, превъзходно, мн. превъзходни, прил. С много добри качества; отличен, великолепен. Превъзходен ден.
превъзходителство - мн. превъзходителства, ср. Титла на коронована особа или на други високопоставени в служебната йерархия лица.
превъзходство - само ед. Надделяване, показване на по-добри качества; предимство. Числено превъзходство.
превъзхождам - превъзхождаш, несв.; кого. Имам по-стойностни качества; превишавам, надминавам. Превъзхождам по ум.
превъплатя - превъплътиш, мин. св. превъплътих, мин. прич. превъплътил, св. — вж. превъплъ-тявам.
превъплатявам - превъплътяваш, несв. и превъплътя, св.; какво/кого. Придавам нова форма, ново съществуване. - превъплътявам се/превъплътя се. Игра...
превъплащавам - превъплъщаваш, несв. Превъплътявам.
превъплащение - мн. превъплъщения, ср. Превъплътяване.
превържа - превържеш, мин. св. превързах, мин. прич. превързал, св. — вж. превързвам.
превързвам - превързваш, несв. и превържа, св. 1. Кого/какво. Загръщам, завивам с превръзка (в 1 знач.). 2. Връзвам отново, повторно или по нов...
превързочен - превързочна, превързочно, мн. превързочни, прил. Който служи за превързване. Превързочни материали.
превърна - превърнеш, мин. св. превърнах, мин. прич. превърнал, св. — вж. превръщам.
превъртам - превърташ, несв. и превъртя, св. 1. Какво. Променям мястото, разположението чрез въртене. Превъртам касета. 2. Жарг. Откачам, став...
превъртвам - превъртваш, несв. Превъртам.
превъртя - превъртиш, мин. св. превъртях, мин. прич. превъртял, св. — вж. превъртам.
превъртявам - превъртяваш, несв. Превъртам.
прегазвам - прегазваш, несв. и прегазя, св. 1. Какво. Преминавам нещо чрез газене. Прегазих 6а-рата. 2. Какво/ кого. Смачквам, разпръсквам нещ...
прегазя - прегазиш, мин. св. прегазих, мин. прич. прегазил, св. — вж. прегазвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: