Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
подстригвам - подстригваш, несв. и подстрижа, св. 1. Какво/кого. Отрязвам, накъсявам косъм; стрижа. 2. Кого. Посвещавам в духовнически сан. — по...
подстрижа - подстрижеш, мин. св. подстригах, мин. прич. подстригал, св. — вж. подстригвам.
подстъп - мн. подстъпи, м. Обикн. мн. Удобни места, през които може да се стигне по-лесно до определена цел. Подстъпите към Шипка.
подсуша - подсушиш, мин. св. подсуших, мин. прич. подсушил, св. - вж. подсушавам.
подсушавам - подсушаваш, несв. и подсуша, св. 1. Какво. Правя нещо да стане сухо. 2. Кого. Преобличам със сухи дрехи. Подсушавам бебе.
подсъден - подсъдна, подсъдно, мн. подсъдни, прил. Който подлежи на съдене. // същ. подсъдност, подсъдността, ж.
подсъдим - подсъдимият, подсъдимия, мн. подсъдими, м. Лице, което съдят; обвиняем.
подсъдима - мн. подсъдими, ж. Жена, която съдят; обвиняема.
подсъзнание - само ед. Област на непълно осъзнати мисли, чувства, представи. В подсъзнанието му се е загнездило тревожно чувство.
подсъзнателен - подсъзнателна, подсъзнателно, мн. подсъзнателни, прил. Който е с неясна, неосъзната мотивировка. Подсъзнателна реакция.
подтекст - само ед. Смисъл, който се влага или изразява в изказване/ текст не пряко, а се подразбира. Богат подтекст. Подтекст на творбата.
подтик - мн. подтици (два) подтика, м. Причина за задействането на човек; подбуда, импулс.
подтиквам - подтикваш, несв. и подтикна, св. 1. Какво. Премествам по-напред. 2. Прен. Кого. Насочвам към определено действие; подбуждам.
подтикна - подтикнеш, мин. св. подтикнах, мин. прич. подтикнал, се. — вж. подтиквам.
подувам се - подуваш се, несв. и подуя се, св. Ставам по-обемист (обикн. поради болест); подпухвам, отичам.
подутина - мн. подутини, ж. Подуто място.
подухвам - подухваш, несв. и подухна, св. Духам леко или от време на време.
подухна - подухнеш, мин. св. подухнах, мин. прич. подухнал, св. — вж. подухвам.
подуча - подучиш, мин. св. подучих, мин. прич. подучил, св. — вж. подучвам.
подучвам - подучваш, несв. и подуча, св.;кого. Тайно уча, карам някого да прави нещо (обикн. лошо).
подуша - подушиш, мин. св. подуших, мин. прич. подушил, св. — вж. подушвам.
подушвам - подушваш, несв. и подуша, св. 1. Поемам въздух, за да усетя аромата, мириса на нещо. 2. Какво/кого. Откривам по миризмата. 3. Прен...
подуя се - подуеш се, мин. св. подух се, мин. прич. подул се, св. - вж. подувам се.
подфирча - подфирчиш, мин. св. подфирчих, мин. прич. подфирчил, св. — вж. подфирчвам.
подфирчвам - подфирчваш, несв. и подфирча, св.; какво/кого. Разг. Почвам да фирча; подгонвам, не оставям на мира.
подхвана - подхванеш, мин. св. подхванах, мин. прич. подхванал, св. — вж. подхващам.
подхващам - подхващаш, несв. и подхвана, св. 1. Какво. Хващам отдолу. 2. Започвам. Подхващам да говоря. Подхващам песен. 3. Прен. Разг. Кого. ...
подхвръквам - подхвръкваш, несв. и подхвръкна, св. Хвърча кратко от място на място.
подхвръкна - подхвръкнеш, мин. св. подхвръкнах, мин. прич. подхвръкнал, св. — вж. подхвръквам.
подхвърля - подхвърлиш, мин. св. подхвърлих, мин. прич. подхвърлил, св. — вж. подхвърлям.
подхвърлям - подхвърляш, несв. и подхвърля, св. 1. Хвърлям нагоре или наблизо. 2. Какво/кого. Тайно оставям на някого. Подхвърлям дете. 3. Прен...
подхлъзвам - подхлъзваш, несв. и подхлъзна, св.; кого. Лъжа, съзнателно заблуждавам. — подхлъзвам се/ подхлъзна се. 1. Губя равновесие върху гл...
подход - мн. подходи, (два) подхода, м. Обикн. ед. Съвкупност от начини и средства за пристъпване към определен проблем или човек. Правилен...
подходя - подходиш, мин. св. подходих, мин. прич. подходил, св. — вж. подхождам.
подходящ - подходяща, подходящо, мн. подходящи, прил. Който подхожда, съответства.
подхождам - подхождаш, несв. и подходя, св. 1. Приближавам се към нещо. Подхождам към върха. 2. Прен. Отнасям се към някого или към нещо споре...
подхранвам - подхранваш, несв. и подхраня, св. 1. Кого/какво. Давам, добавям храна или хранителни вещества. 2. Прен. Какво. Поддържам, стимулир...
подхраня - подхраниш, мин. св. подхраних, мин. прич. подхранил, св. — вж. подхранвам.
подценя - подцениш, мин. св. подцених, мин. прич. подценил, св. — вж. подценявам.
подценявам - подценяваш, несв. и подценя, св.; кого/какво. Не оценявам правилно, принизявам значението или стойността на нещо или на някого.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: