Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
прикрия - прикриеш, мин. св. прикрих, мин. прич. прикрил, св. — вж. прикривам.
прикътам - прикъташ, св. — вж. прикътвам.
прикътвам - прикътваш, несв. и прикътам, св.; какво/ кого. Разг. 1. Скривам, запазвам, скътвам. Прикътвам пари. 2. Нареждам, подреждам. Прикът...
прикя - само ед. Невестински дар; чеиз, зестра.
прилагам - прилагаш, несв. и приложа, св.; какво. 1. Поставям, подавам заедно с нещо друго; прибавям. Прилагам доказателства. 2. Служа си, уп...
прилагателно - мн. прилагателни, ср. Спец. Част на речта, която означава признак, качество на предмет; прилагателно име.
приласкавам - приласкаваш, несв. и прилаская, св.; кого. Проявявам нежност към някого, като го успокоявам с ласки.
прилаская - приласкаеш, мин. св. приласках, мин. прич. приласкал, св. - вж. приласкавам.
прилегна - прилегнеш, мин. св. прилегнах, мин. прич. прилегнал, св. — вж. прилягам.
прилежание - само ед. Старателност, усърдие.
прилежен - прилежна, прилежно, мн. прилежни, прил. Който се отличава с прилежание; усърден, старателен, ревностен. Прилежен ученик. // същ. п...
прилеп - мн. прилепи, (два) прилепа, м. Дребен бозайник, който спи с главата надолу, прилепнал за горната част на пещери и тъмни места, и п...
прилепвам - прилепваш, несв. и прилепя, св.; какво. 1. Лепя върху нещо; залепвам. Прилепих го за стената. 2. Плътно допирам до друго. — прилеп...
прилепна - прилепнеш, мин. св. прилепнах, мин. прич. прилепнал, св. — вж. прилепвам.
прилепчив - прилепчива, прилепчиво, мн. прилепчиви, прил. Разг. 1. Който прихваща; заразен, заразителен. 2. За човек — който лесно се прилепва...
прилепя - прилепиш, мин. св. прилепих, мин. прич. прилепил, св. — вж. прилепвам.
прилетя - прилетиш, мин. св. прилетях, мин. прич. прилетял, св. - вж. прилетявам.
прилетявам - прилетяваш, несв. и прилетя, св. Доближавам се чрез летене към нещо; долитам.
прилея - прилееш, мин. св. прилях, мин. прич. прилял, св. — вж. приливам.
прилив - мн. приливи, (два) прилива, м. 1. Периодически повтарящо се повишаване на нивото на водата в океан, море и др. 2. Прен. Нарастване...
приливам - приливаш, несв. и прилея, св.; какво. Наливам допълнително към нещо.
прилика - мн. прилики, ж. Сходство, близост по външен вид или по някакви вътрешни качества, свойства и др. Търся приликите.
прилитам - прилиташ, несв. — вж. прилетявам.
приличам - приличаш, несв.; на кого/на какво. Имам прилика с някого, с нещо; изглеждам като някого, нещо. Приличам на родителите си. Приличам...
приличен - прилична, прилично, мн. прилични, прил. 1. Който прилича; подобен. Фигурата и е прилична на кукленска. 2. Който спазва приличие. П...
приличие - само ед. Спазване на установените нрави и обноски, на установения етикет. Приличието не позволява това.
приложа - приложиш, мин. св. приложих, мин. прич. приложил, св. — вж. прилагам.
приложен - приложна, приложно, мн. приложни, прил. Който се прилага в практиката. Приложна лингвистика. Приложни методи.
приложение - мн. приложения, ср. 1. Само ед. Прилагане. 2. Това, което е приложено към друго; притурка. Книга с приложения. 3. Спец. В граматик...
приложим - приложима, приложимо, мн. приложими, прил. Който може да бъде приложен. Тези предложения са приложими. // същ. приложимост, прилож...
приложник - мн. приложници, м. Разг. Художник по приложно изкуство.
приложница - мн. приложници, ж. Жена приложник.
прилошава ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и прилошее ми, св.; безл. Внезапно ми става лошо; призлява ми.
прилошее ми - мин. св. прилоша ми, мин. прич. прилошало ми, св. — вж. прилошава ми.
прилуня - прилуниш, мин. св. прилуних, мин. прич. прилунил, св. — вж. прилунявам.
прилунявам - прилуняваш, несв. и прилуня, св.; какво. Спускам апарат на луната. - прилунявам се/прилуня се. Кацам на луната.
прилъгвам - прилъгваш, несв. и прилъжа, св.; кого/какво. С лъжи и хитрост карам да дойде при мен; примамвам. Прилъгах овцата да влезе в кошара...
прилъжа - прилъжеш, мин. св. прилъгах, мин. прич. прилъгал, св. — вж. прилъгвам.
прилютее ми - мин. св. прилютя ми, мин. прич. прилютяло ми, св. — вж. прилютява ми.
прилютява ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и прилютее ми, св.; безл. Внезапно започва да ми люти.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: