Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
побългарявам - побългаряваш, несв. и побългаря, св. 1. Кого. Правя да стане българин; да се чувства като българин. 2. Какво. Придавам български х...
побързам - побързаш, св. — вж. побързвам.
побързвам - побързваш, несв. и побързам, св. 1. Полагам усилие да стане по-бързо. Побързай да се върнеш. 2. Вървя по-бързо. Побързайте, за да ...
побъркам - побъркаш, св. — вж. побърквам.
побърквам - побъркваш, несв. и побъркам, св. 1. В какво. Бъркам за малко време или от време на време. Някой побърква в джоба ми. 2. Остар. Пре...
побягвам - побягваш, несв. и побягна, св. 1. Започвам да бягам; втурвам се да бягам. Побягнах към къщи. 2. От кого/от какво. Съзнателно се от...
побягна - побегнеш, мин. св. побягнах, мин. прич. побягнал, св. — вж. побягвам.
повалвам - повалваш, несв. и повалям, св.; какво. Търкалям, валям малко. Повалвам в пудра захар.
поваля - повалиш, мин. св. повалих, мин. прич. повалил, св. — вж. повалям.
повалям - поваляш, св. — вж. повалвам.
повдигам - повдигаш, несв. и повдигна, св.; какво/ кого. 1. Премествам отдолу нагоре на малка височина. Повдигнах ръце и ги отпуснах. 2. Изпр...
повдигна - повдигнеш, мин. св. повдигнах, мин. прич. повдигнал, св. - вж. повдигам.
поведа - поведеш, мин. св. поведох, мин. прич. повел, св. — вж. повеждам.
поведение - само ед. Характер на постъпките, действията; държане. Лошо поведение. • Правя поведение. Преднамерено се съобразявам с желанията н...
повеждам - повеждаш, несв. и поведа, св.; какво/ кого. Започвам да водя; водя със себе си. Повеждам стачката. — повеждам се/поведа се. 1. Оби...
повей - повеят, повея, мн. повеи, (два) повея, м. Обикн. ед. Леко движение на въздуха; полъх.
повелител - повелителят, повелителя, мн. повелители, м. Човек, който заповядва; господар.
повелителка - мн. повелителки, ж. Жена повелител.
повеля - мн. повели, ж. Категорична заповед. // прил. повелителен, повелителна, повелително, мн. повелителни. С повелителен тон.
повелявам - повеляваш, несв. и повеля, св. 1. На кого. Категорично заповядвам; изисквам. 2. Над кого. Владея, господарствам, разпореждам. В те...
поверие - мн. поверия, ср. Вярване; традиционно суеверие.
поверителен - поверителна, поверително, мн. поверителни, прил. Достъпен на определен кръг лица; таен, секретен. Поверителни сведения. // същ. по...
поверя - повериш, мин. св. поверих, мин. прич. поверил, св. — вж. поверявам.
поверявам - поверяваш, несв. и поверя, св.; какво, на кого. Споделям или възлагам с доверие. Поверявам тайните си на теб. Поверявам му тази ра...
повесмо - мн. повесма и повясмо, ср. Количество вълна, лен, памук и др., което се завързва наведнъж на хурката.
повест - повестта, мн. повести, ж. Произведение в проза с по-опростен сюжет от романа, но по-усложнен от разказа.
повествование - мн. повествования, ср. Обикн. ед. Свързан разказ за нещо.
повествовател - повествователят, повествователя, мн. повествователи, м. Остар. Разказвач; белетрист. // прил. повествователен, повествова-елна, по...
повествователка - мн. повествователки, ж. Жена повествовател.
повествувам - повествуваш, несв. Разказвам за нещо; водя повествование.
повествувание - мн. повествувания, ср. Повествование.
повествувател - повествувателят, повествувателя, мн. повествуватели, м. Повествовател.
повествувателка - мн. повествувателки, ж. Повествователка.
повет - мн. повети, (два) повета, м. 1. Увивно горско растение с жилави стъбла и бели цветове. 2. Диал. Хмел.
повехна - повехнеш, мин. св. повехнах, мин. прич. повехнал, св. — вж. повяхвам.
повече - нареч. Сравнителна степен от много; по-много. Трябва ни повече храна от миналата година.
повея - повееш, мин. св. повях, мин. прич. повял, св. — вж. повявам.
повивам - повиваш, несв. и повия, св.; кого. Обвивам (бебе) в пелени.
повивка - мн. повивки, ж. Разг. Пелена на бебе.
повик - само ед. Зов, апел. Повик за мир.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: