Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
психиатър - мн. психиатри, м. Специалист по психиатрия.
психика - само ед. 1. Спец. Свойство на висо-коорганизираната материя да отразява обективния свят. 2. Съвкупност от вътрешни преживявания ка...
психо- - Първа съставна част на думи със значение психически, душевен, напр.: психоневроза, психомоторен, психотерапия, психофизиология и д...
психоанализа - само ед. Субективно направление в психологията, психиатрията, педагогиката, естетиката и социологията в края на XIX в., създадено ...
психоаналитик - мн. психоаналитици, м. Специалист консултант в областта на психоанализата.
психоза - само ед. 1. Спец. В медицината — психическо заболяване, което се изразява в изкривено възприемане на околния свят и неадекватно по...
психолог - мн. психолози, м. 1. Специалист по психология. 2. Прен. Разг. Познавач на човешката душа, проникновен човек. Добър психолог.
психология - само ед. Спец. 1. Наука, която изучава закономерностите на психическата дейност, както и учебен предмет по тази наука. 2. Съвкупно...
психопат - мн. психопати, м. Човек с болна психика.
психопатия - обикн. ед. Разстройство на психическата дейност; душевно разстройство.
психопатология - само ед. Патология на душевните заболявания.
психотроника - само ед. Наука, която се занимава с парапсихологичните явления и влиянието им върху поведението на човека.
психотропен - психотропна, психотропно, мн. психотропни, прил. • Психотропно средство/вещество. Спец. Лекарствен препарат, който може да влияе в...
псовизвам - псовисваш, несв. и псовисам, св. Диал. Грубо. Умирам.
псовисам - псовисаш, св. — вж. псовисвам.
псувам - псуваш, несв.; кого/ какво. Изричам псувни по адрес на някого. Псувам го на майка.
псувня - мн. псувни, ж. Вулгарни, груби, обидни думи по адрес на някого или на нещо.
птица - мн. птици, ж. Покрито с пера и пух гръбначно животно, което има крила, два крака и клюн. Прелетна птица. • Важна птица. Важен чове...
птицевъд - мн. птицевъди, м. Човек, който се занимава с птицевъдство.
птицевъден - птицевъдна, птицевъдно, мн. птицевъдни, прил. Който е предназначен за птицевъдство.
птицевъдка - мн. птицевъдки, ж. Жена птицевъд.
птицевъдство - само ед. Развъждане на домашни птици.
птицеферма - мн. птицеферми, ж. Ферма за развъждане на птици.
птичар - птичарят, птичаря, мн. птичари, м. Човек, който отглежда птици в птицеферма.
птичарник - мн. птичарници, (два) птичарника, м. Помещение за птици в птицеферма.
пубертет - само ед. Възраст на половото съзряване на човека. // прил. пубертетен, пубертетна, пубертетно, мн. пубертетни.
публика - само ед. Зрители и слушатели на представление, концерт, кинопрожекция и др.; посетители на изложба и др. Възторжена публика. Широк...
публикация - мн. публикации, ж. 1. Само ед. 1. Публикуване. 2. Публикувано съчинение. Колко публикации имаш?
публикувам - публикуваш, несв. и св.; какво. Печатам във вестник, списание и др., за да го направя известно на обществото; обнародвам. Публикув...
публицист - мн. публицисти, м. Човек, който се занимава по професия с публицистика.
публицистика - само ед. Творчество, посветено на актуалните в момента обществено-политически и социални въпроси, както и произведенията по такива...
публицистка - мн. публицистки, ж. Жена публицист.
публичен - публична, публично, мн. публични, прил. 1. Който е достъпен за всички, отворен е за всички. 2. Който става в присъствието на публи...
пуд - пудът, пуда, мн. пудове, (два) пуда, м. Остар. Руска мярка за тегло, равна на 16,38 кг.
пудел - мн. пудели, (два) пудела, м. Порода дребни къдрави кучета.
пудинг - мн. пудинги, (два) пудинга, м. 1. Вид печен тестен сладкиш, в който има плодове. Ябълков пудинг. 2. Плодов крем.
пудра - само ед. Мек и ароматен прах за козметични цели. • Пудра захар. Захар на ситен прах.
пудриера - мн. пудриери, ж. Кутийка за пудра.
пудря - пудриш, мин. св. пудрих, мин. прич. пудрил, несв.; какво. Нанасям тънък пласт пудра. Пудря си носа. — пудря се. Пудря сам себе си.
пуздра - само ед. Разг. Мършаво месо без тлъстина.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: