Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
проповедница - мн. проповедници, ж. Жена проповедник.
проповедничка - мн. проповеднички, ж. Проповедница.
проповядвам - проповядваш, несв. Правя, държа проповед.
пропозиция - мн. пропозиции, ж. 1. Предложение. 2. Спец. Съвкупност от условия за спортно състезание.
прополис - само ед. Вещество, с което пчелите замазват входовете и пукнатините на кошерите си; пчелен клей.
пропорционален - пропорционална, пропорционално, мн. пропорционални, прил. 1. Който се намира в определена пропорция с друго нещо. Пропорционална и...
пропорция - мн. пропорции, ж. 1. Съразмерно съотношение на съставните части на нещо. Правилни пропорции. 2. Спец. Равенство между две отношени...
проправя - проправиш, мин. св. проправих, мин. прич. проправил, св. — вж. проправям.
проправям - проправяш, несв. и проправя, св.; какво. Правя нещо да преминава през друго нещо; прокарвам. Проправям пъртина през снега.
пропукам - пропукаш, св. — вж. пропуквам.
пропуквам - пропукваш, несв. и пропукам, св. 1. Какво. Пукам нещо надълбоко, изцяло. Пропуквам лед. 2. Почвам да пукам, да пращя. Пропукват пу...
пропуск - мн. пропуски, (два) пропуска, м. 1. Нещо изпуснато, забравено в дейност, текст и др. Голям пропуск. Твой пропуск. 2. Документ за п...
пропускам - пропускаш, несв. и пропусна, св. 1. Какво. За материя — позволявам проникване на нещо през себе си. Кожата пропуска вода. Стъклото...
пропусклив - пропусклива, пропускливо, мн. пропускливи, прил. Който пропуска (в 1 знач.).
пропусна - пропуснеш, мин. св. пропуснах, мин. прич. пропуснал, св. — вж. пропускам.
пропущам - пропущаш, несв. Пропускам.
пропъдя - пропъдиш, мин. св. пропъдих, мин. прич. пропъдил, св. — вж. пропъждам.
пропъждам - пропъждаш, несв. и пропъдя, св.; кого/какво. Пъдя, гоня надалече.
прорасна - прораснеш, мин. св. прораснах, мин. прич. прораснал, св. - вж. прораствам.
прораста - прорастеш, мин. св. прорастох, мин. прич. прорасъл, св. Прорасна.
прораствам - прорастваш, несв. и прорасна, св. За растение — пускам кълн, започвам да раста; пониквам. Прораснал и картофи.
прорежа - прорежеш, мин. св. прорязах, мин. прич. прорязъл, св. — вж. прорязвам.
прорез - мн. прорези, (два) прореза, м. Отвор, получен чрез рязане.
прорицавам - прорицаваш, несв. и прорицая, св. Пророкувам.
прорицалище - мн. прорицалища, ср. Истор. Езическо светилище, където се прорицава.
прорицание - мн. прорицания, ср. Предсказание, предвиждане, пророчество.
прорицател - прорипателят, прорицателя, мн. про-рицатели, м. Човек, който прорицава.
прорицателка - мн. прорицателки, ж. Жена прорицател.
прорицая - прорицаеш, мин. св. прорицах, мин. прич. прорицал, св. - вж. прорицавам.
пророк - мн. пророци, м. 1. Човек, който пророкува. 2. В религията — лице, което говори от името на бога и предвестява бъдещи събития. Прор...
пророкувам - пророкуваш, несв. Предсказвам бъдещето; предричам, вещая, прорицавам.
проронвам - проронваш, несв. и пророня, св. Изговарям тихо, едва; продумвам. • Проронвам сълзи. Плача.
пророня - пророниш, мин. св. прорбних, мин. прич. проронил, св. — вж. проронвам.
пророчествам - пророчестваш, несв. Правя пророчества; предсказвам, пророкувам.
пророчество - мн. пророчества, ср. Предвиждане за бъдещето; предсказание.
пророчествувам - пророчествуваш, несв. Пророчествам.
пророчица - мн. пророчици, ж. Жена пророк (главно в 1 знач.). Касандра е пророчица.
прорязвам - прорязваш, несв. и прорежа, св.; какво. 1. Чрез рязане правя отвор или дупка в нещо. Прорязвам плик. 2. Прен. Набраздявам, правя г...
просба - мн. просби, ж. Остар. Молба.
просвам - просваш, несв. и просна, св. 1. Какво. Разпростирам по цялата ширина и дължина. Проснах килима. 2. Какво. Простирам. Проснах пране...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: