Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
потрия - потриеш, мин. св. потрих, мин. прич. потрил, св. — вж. потривам.
потроша - потрошиш, мин. св. потроших, мин. прич. потрошил, св. — вж. потрошавам.
потрошавам - потрошаваш, несв. и потроша, св. 1. Какво/кого. Троша изцяло или в голяма степен; изпочупвам. Потрошавам мебелите. Потрошавам няко...
потрудя се - потрудиш се, мин. св. потрудих се, мин. прич. потрудил се, св. Трудя се малко или в определен единичен случай.
потръгва ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и потръгне ми, св. Започвам да имам успех в нещо.
потръгвам - потръгваш, несв. и потръгна, св. Разг. Само в трето лице. Започва да върви на добре. Работата потръгна.
потръгна - потръгнеш, мин. св. потръгнах, мин. прич. потръгнал, св. — вж. потръгвам.
потръгне ми - мин. св. потръгна ми, мин. прич. потръгнал ми, св. —- вж. потръгва ми.
потръпвам - потръпваш, несв. и потръпна, св. Внезапно започвам да треперя; побиват ме тръпки. Потръпвам от ужас.
потръпна - потръпнеш, мин. св. потръпнах, мин. прич. потръпнал, св. — вж. потръпвам.
потръсва ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и потърси ми се, св. Става ми противно от нещо; погадва ми се.
потулвам - потулваш, несв. и потуля, св.; какво. 1. Туля изцяло; скривам. Потулвам лицето си с ръце. 2. Премълчавам, за да не се разбере, раз...
потуля - потулиш, мин. св. потулих, мин. прич. потулил, св. — вж. потулвам.
потулям - потуляш, несв. Потулвам.
потури - само мн. Широки мъжки горни гаши от домашен плат с голямо дъно.
потурнак - мн. потурнаци, м. Християнин, който е приел мохамеданството, потурчил се е.
потурча - потурчиш, мин. св. потурчих, мин. прич. потурчил, св. — вж. потурчвам.
потурчвам - потурчваш, несв. и потурча, св. 1. Кого. Карам насила, принуждавам да стане мохамеданин. 2. Разг. Какво. Скривам, изгубвам някаква...
потуша - потушиш, мин. св. потуших, мин. прич. потушил, св. - вж. потушавам.
потушавам - потушаваш, несв. и потуша, св.; какво. 1. Загасям голям огън, пожар. 2. Прен. Слагам край, прекъсвам насилствено въстание, чувство...
потъвам - потъваш, несв. и потъна, св. 1. Потопявам се постепенно в нещо течно или меко. Камъкът потъна във водата. 2. Прен. Ставам невидим,...
потъмнея - потъмнееш, мин. св. потъмнях, мин. прич. потъмнял, св. — вж. потъмнявам.
потъмня - потъмниш, мин. св. потъмних, мин. прич. потъмнил, св. — вж. потъмнявам.
потъмнявам - потъмняваш, несв. и потъмнея, св. Ставам тъмен. Небето потъмня. Лицето му потъмня.
потъна - потънеш, мин. св. потънах, мин. прич. потънал, св. — вж. потъвам.
потъпквам - потъпкваш, несв. и потъпча, св.; какво. 1. Смачквам чрез тъпкане. Потъпквам розите. 2. Прен. Потушавам. Потъпкаха въстанието. 3. П...
потъпча - потъпчеш, мин. св. потъпках, мин. прич. потъпкал, св. — вж. потъпквам.
потърпевш - потърпевша, потърпевшо, мн. потърпевши, прил. Който е пострадал от нещо. Всички присъстващи са потърпевши.
потърсвам - потърсваш, несв. и потърся, св.; кого/ какво. Търся еднократно или кратко време.
потърся - потърсиш, мин. св. потърсих, мин. прич. потърсил, св. — вж. потърсвам.
потътря - потътреш и потътриш, мин. св. потътрах и потътрих, мин. прич. потътрал и потътрил, св. — вж. потътрям.
потътрям - потътряш, несв. и потътря, св.; какво/ кого. 1. Започвам да тътря. 2. Тътря малко, за кратко време.
потя се - потиш се, мин. св. потих се, мин. прич. потил се, несв. 1. Отделям пот. 2. Прен. За предмет — покривам се със ситни като пот капки...
потягам - потягаш, несв. и потегна, св.; какво. Разг. Стягам, правя ремонт на нещо остаряло, износено. Потягам каруцата.
поука - мн. поуки, ж. 1. Поучение, съвет. 2. Извод, заключение. И до каква поука стигна?
поумнея - поумнееш, мин. св. поумнях, мин. прич. поумнял, се. — вж. поумнявам.
поумнявам - поумняваш, несв. и поумнея, св. Ставам умен, разумен.
поуча - поучиш, мин. св. поучих, мин. прич. поучил, св. - вж. поучавам.
поучавам - поучаваш, несв. и поуча, св.; кого. Давам на някого съвети, поуки; назидавам, наставлявам.
поучение - мн. поучения, ср. Назидателен съвет; поука.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: