Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
прав - права, право, мн. прави, прил. 1. Който наподобява опънат конец без отклонения и гънки. Права дъска. 2. Който заема вертикална поз...
правата - нареч. Разг. Вярно, без да лъжа, право. Кажи си правата.
правда - само ед. 1. Истина (във 2 знач.). Казвам правдата. 2. Справедливост. Умирам за правдата.
правдив - правдива, правдиво, мн. правдиви, прил. Който отговаря на действителността; истинен. // същ. правдивост, правдивостта, ж.
правдина - мн. правдини, ж. 1. Само сд. Правда. 2. Остар. Обикн. мн. Граждански права. Човешки правдини.
правдоподобен - правдоподобна, правдоподобно, мн. правдоподобни, прил. Който изглежда като истински, правдив; вероятен. Правдоподобна теория. // с...
праведен - праведна, праведно, мн. праведни, прил. 1. Който се съобразява с определени религиозни норми, канони. Праведен християнин. 2. Оста...
праведник - мн. праведници, м. Човек, който спазва религиозните канони.
праведница - мн. праведници, ж. Жена праведник.
правилен - правилна, правилно, мн. правилни, прил. 1. Който е в съответствие с норма, правило. Правилно възпитание. 2. Който съответства на и...
правилник - мн. правилници, (два) правилника, м. Сбор от правила, с които са длъжни да се съобразяват всички членове на даден колектив. Нов пр...
правило - мн. правила, ср. 1. Установена закономерност, постоянно съотношение между някакви явления; норма. Граматическо правило. 2. Предпис...
правист - мн. прависти, м. Човек, който следва или е завършил право; юрист.
правистка - мн. правистки, ж. Жена правист.
правителство - мн. правителства, ср. Висш изпълнителен орган на властта в държавата; министерски съвет, кабинет. // прил. правителствен, правител...
правичката - нареч. Правата.
правичко - нареч. Правата.
правник - мн. правници, м. Човек, който се занимава с право.
правнук - мн. правнуци, м. Внук на дъщерята или сина.
правнучка - мн. правнучки, ж. Внучка на дъщерята или сина.
право - мн. права, ср. 1. Само ед. Установени и съблюдавани в едно общество норми за регулиране на отношенията между гражданите и техните ...
право- - Първа съставна част на сложни думи със значение, който се отнася към право,, напр.: правораздаване, правосъдие, правоспособен, пра...
правоверен - правоверна, правоверно, мн. правоверни, прил. 1. Който вярва в истината. 2. Който се е посветил изцяло, без отклонения на една иде...
правоговор - само ед. Система от правила за установяване на правилния изговор. // прил правоговорен, правоговорна, правоговорно, мн. правоговор...
праволинеен - праволинейна, праволинейно, мн. праволинейни, прил. 1. Който се движи по права линия. 2. Прен. Принципен, последователен, безкомпр...
правомерен - правомерна, правомерно, мн. правомерни, прил. Който е съобразен с правните изисквания; законен. Правомерно действие. // същ. право...
правонарушение - мн. правонарушения, ср. Нарушение на правилник, закон.
правонарушител - правонарушителят, правонарушителя, мн. правонарушители, м. Човек, който прави правонарушения.
правопис - само ед. Система от правила за писане на думите. // прил. правописен, правописна, правописно, мн. правописни. Правописен речник.
правораздаване - само ед. Прилагане на правото в съда; съдене.
православен - православна, православно, мн. православни, прил. Който се причислява към православието. Православна църква.
православие - само ед. Източното християнско вероизповедание.
правоспособен - правоспособна, правоспособно, мн. правоспособни, прил. Който е придобил документ за упражняване на определена професия. Правоспосо...
правосъдие - само ед. 1. Дейност на съдебните органи, както и самите тези органи. Обръщам се към правосъдието. 2. Справедливост. Искам правосъд...
правота - само ед. Качество на прав (в 4 знач.); правилност, справедливост.
правоуправление - само ед. Право да се управлява автомобил, мотоциклет и др.
правоучастие - само ед. Право за участие в нещо.
правоъгълен - правоъгълна, правоъгълно, мн. правоъгълни, прил. Който е с поне един прав ъгъл. Правоъгълен триъгълник.
правоъгълник - мн. правоъгълници, (два) правоъгълника, м. Правоъгълен четириъгълник.
правя - правиш, мин. св. правих, мин. прич. правил, несв. 1. Какво. Извършвам някаква работа, дейност; върша. Правя гимнастика. 2. Какво. ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: