Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
предпиша - предпишеш, мин. св. предписах, мин. прич. предписал, св. — вж. предписвам.
предплата - мн. предплати, ж. Предварително заплащане; аванс.
предплатя - предплатиш, мин. св. предплатих, мин. прич. предплатил, св. — вж. предплащам.
предплащам - предплащаш, несв. и предплатя, св. Предварително заплащам част от дължимата сума.
предполагаем - предполагаема, предполагаемо, мн. предполагаеми, прил. За който се предполага, че може да съществува или да стане; допустим, възмо...
предполагам - предполагаш, несв. и предположа, св. 1. Мисля и предварително правя заключение за нещо, макар и не с пълна увереност; допускам. Пр...
предположа - предположиш, мин. св. предположих, мин. прич. предположил, св. — вж. предполагам.
предположение - мн. предположения, ср. Догадка, предварително допускане.
предпоследен - предпоследна, предпоследно, мн. предпоследни, прил. Който е преди последния.
предпоставка - мн. предпоставки, ж. 1. Предварително условие за осъществяването на нещо. Предпоставки за добри умения. 2. Изходен пункт на разсъж...
предпочета - предпочетеш, мин. св. предпочетох, мин. прич. предпочел, св. — вж. предпочитам.
предпочитам - предпочиташ, несв. и предпочета, св.; какво/кого. Давам своето одобрение на едно от две или няколко неща или на един от двама или ...
предпочитание - мн. предпочитания, ср. Одобрение чрез избор.
предприема - предприемеш, мин. св. предприех, мин. прич. предприел, св. — вж. предприемам.
предприемам - предприемаш, несв. и предприема, св.; какво. Пристъпвам към осъществяването на нещо. Предприемам пътуване.
предприемач - мн. предприемачи, м. Човек, който се захваща с работа, която носи доходи. // прил. предприемачески, предприемаческа, предприемачес...
предприемчив - предприемчива, предприемчиво, мн. предприемчиви, прил. Който пристъпва към реализиране на различни неща; инициативен. // същ. пред...
предприятие - мн. предприятия, ср. 1. Организация, изпълняваща производствени или други стопански задачи. Промишлено предприятие. 2. Остар. Пред...
предразполагам - предразполагаш, несв. и предразположа, св. 1. Създавам подходящо настроение, благоприятни условия за осъществяването на нещо. Пред...
предразположа - предразположиш, мин. св. предразположих, мин. прич. предразположил, се. — вж. предразполагам.
предразположен - предразположена, предразположено, мн. предразположени, прил. Който лесно се поддава на зараза или на увлечение. Предразположен към...
предразположение - мн. предразположения, ср. 1. Качество на предразположен; предразположеност. 2. Добро чувство; склонност, влечение, наклонност.
предразсъдък - мн. предразсъдъци, (два) предразсъдъка, м. Траен, привичен лъжлив възглед. Имам предразсъдъци. Без предразсъдъци.
предрека - предречеш, мин. св. предрекох, мин. прич. предрекъл, св. — вж. предричам.
предреша - предрешиш, мин. св. предреших, мин. прич. предрешил, св. — вж. предрешавам.
предреша се - предрешиш се, мин. св. предреших се, мин. прич. предрешил се, св. — вж. предрешвам се.
предрешавам - предрешаваш, несв. и предреша, св.; какво. Решавам предварително какъв ще бъде резултатът, преди работата да е обсъдена или осъщес...
предрешавам се - предрешваш се, несв. и предреша се, св. Преобличам се с чужди дрехи, за да не бъда разпознат.
предричам - предричаш, несв. и предрека, св.; какво. Предварително описвам как ще стане нещо или какво ще се случи; предсказвам. Предричам хуб...
председател - председателят, председателя, мн. председатели, м. 1. Ръководител на събрание, заседание. 2. Ръководител на организация. // прил. п...
председателка - мн. председателки, ж. Жена председател
председателствам - председателстваш, несв.; какво. Бивам председател.
председателство - само ед. 1. Ръководещ орган, в който влизат председателят и неговите заместници. 2. Изпълняване на функциите на председател. Под н...
председателствувам - председателствуваш, яесе. Председателствам.
предскажа - предскажеш, мин. св. предсказах, мин. прич. предсказал, св. — вж. предсказвам.
предсказание - мн. предсказания, ср. Това, което се предсказва.
предсказател - предсказателят, предсказателя, мн. предсказатели, м. Човек, който умее да предсказва.
предсказателка - мн. предсказателки, ж. Жена предсказател.
предсказвам - предсказваш, несв. и предскажа, св.; какво. Казвам предварително какво ще се случи в бъдеще; предричам, пророкувам, предвещавам.
предсмъртен - предсмъртна, предсмъртно, мн. предсмъртни, прил. Който става/е преди смъртта. Предсмъртен час.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: