Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
повъртя се - повъртиш се, мин. св. повъртях се, мин. прич. повъртял се, св. — вж. повъртявам се.
повъртявам се - повъртяваш се, несв. и повъртя се, св. 1. Въртя се малко (за уред). 2. Движа се без цел, без смисъл; помайвам се. Повъртях се из к...
повърхнина - мн. повърхнини, ж. 1. Само ед. Повърхност (в 1 знач.). 2. Площ на географски обект.
повърхност - повърхността, мн. повърхности, ж. 1. Външна или горна част на предмет. 2. Прен. Видима страна на събития, явления.
повърхностен - повърхностна, повърхностно, мн. повърхностни, прил. 1. Който не се задълбочава в разсъждения; лекомислен, бегъл, несериозен. 2. Ко...
повявам - повяваш, несв. и повея, св. 1. За вятър — духам леко или от време на време. Повява вятър. 2. Започвам да вея. 3. С какво. Раздвижв...
повярвам - повярваш, св.; (в какво, на кого). Започвам да вярвам, убеждавам се; приемам за истина. Повярвах, че ми казваш истината.
повясмо - мн. повясма, ср. — вж. повесмо.
повяхвам - повяхваш, несв. и повехна, св. 1. Завяхвам. 2. Вехна, увяхвам изцяло. 3. Прен. Състарявам се, погрознявам; посървам. Момичето повя...
погавря се - погавриш се, мин. св. погаврих се, мин. прич. погаврил се, св. - вж. погаврям се.
погаврям се - погавряш се, несв. и погавря се, св. 1. С кого/с какво. Гавря се малко. 2. С кого. Гавря се изцяло.
погадва ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и погади ми се, св. 1. Започва да ми се гади. 2. От какво/от кого. Става ми гадно.
погади ми се - мин. св. погади ми се, мин. прич. погадило ми се, св. — вж. погадва ми се.
погаждам - погаждаш, несв. и погодя, св. 1. Кого. Помирявам врагове. 2. Разг. Какво, на кого. Организирам неприятна изненада. Погодих му номе...
погазвам - погазваш, несв. и погазя, св. 1. Какво. Сгазвам; смачквам с крака. 2. Прен. Какво. Не се съобразявам с обекта, действам въпреки не...
погазя - погазиш, мин. св. погазих, мин. прич. погазил, св. — вж. погазвам.
погалвам - погалваш, несв. и погаля, св.; кого/какво. Докосвам леко с ръка в израз на нежни чувства; помилвам.
погаля - погалиш, мин. св. погалих, мин. прич. погалил, св. — вж. погалвам.
поганец - мн. поганци, м. 1. Пренебр. Езичник, друговерец, нехристиянин. 2. Разг. Лош, отвратителен човек. 3. Диал. Плъх.
погасвам - погасваш, несв. и погасна, св. 1. Преставам бавно да горя. 2. Прен. Гасна бавно, отивам към края на живота си.
погасим - погасима, погасимо, мн. погасими, прил. Който подлежи на погасяване. Погасим дълг.
погасител - погасителят, погасителя, мн. погасители, м. Човек, който погасява дълг.
погасителен - погасителна, погасително, мн. погасителни, прил. Който е предназначен за погасяване на дългове. Погасителна вноска.
погасна - погаснеш, мин. св. погаснах, мин. прич. погаснал, св. — вж. погасвам.
погася - погасиш, мин. св. погасих, мин. прич. погасил, св. — вж. погасявам.
погасявам - погасяваш, несв. и погася, св.; какво. 1. Правя да не гори (огън). 2. Изплащам дълг.
погача - мн. погачи, ж. 1. Кръгъл домашно приготвен без квас хляб; пита. 2. Диал. Баница.
погашение - мн. погашения, ср. 1. Изплащане на дълг. 2. Вноска за изплащане на дълг.
погвам - погваш, несв. и погна, св.; кого/какво. Впускам се в преследване; подгонвам.
погибел - погибелта, само ед., ж. Смърт, гибел.
погивам - погиваш, несв. и погина, св. Умирам, загивам.
погина - погинеш, мин. св. погинах, мин. прич. погинал, св. — вж. погивам.
погладувам - погладуваш, св. Гладувам кратко време.
погладя - погладиш, мин. св. погладих, мин. прич. погладил, св. — вж. поглаждам.
поглаждам - поглаждаш, несв. и погладя, св. 1. Какво. Гладя кратко време с ютията. 2. Кого/какво. Галя леко с ръка; милвам.
поглед - мн. погледи, (два) погледа, м. 1. Краткотрайно насочване на очите към нещо. Внезапен поглед. 2. Начинът, по който гледа човек. Мра...
погледам - погледаш, св. 1. Какво/кого. Гледам кратко време. 2. Кого. Забавлявам известно време, грижа се. Ще погледам внуците.
погледна - погледнеш, мин. св. погледнах, мин. прич. погледнал, св. — вж. поглеждам.
поглеждам - поглеждаш, несв. и погледна, св.; какво/кого. 1. Насочвам зрението си. 2. Гледам от време на време.
поглъщам - поглъщаш, несв. и погълна, св. 1. Какво. Поемам, гълтам храна. 2. Прен. Какво. Присъединявам към себе си, поемам в себе си. Голяма...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: