Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
подчертавам - подчертаваш, несв. и подчертая, св.; какво. 1. Чертая линия под нещо. 2. Правя да стане очевидно, явно. Подчертавам талията си. 3....
подчертая - подчертаеш, мин. св. подчертах, мин. прич. подчертал, св. - вж. подчертавам.
подчинен - подчиненият, подчинения, мн. подчинени, м. По-долен в служебната йерархия по отношение на началника си.
подчинение - само ед. Отношение на зависимост.
подчинителен - подчинителна, подчинително, мн. подчинителни; прил. Който изразява отношение на подчинение. Подчинителен съюз.
подчиня - подчиниш, мин. св. подчиних, мин. прич. подчинил, св. — вж. подчинявам.
подчинявам - подчиняваш, несв. и подчиня, св.; кого/какво. Поставям под своя зависимост, власт. Подчинявам страната. — подчинявам се/подчиня се...
подшивам - подшиваш, несв. и подшия, св.; какво. 1. Пришивам нещо отдолу или отвътре. 2. Поръбвам. 3. Зашивам заедно, присъединявам чрез шиен...
подшия - подшиеш, мин. св. подших, мин. прич. подшил, св. — вж. подшивам.
подшушвам - подшушваш, несв. и подшушна, св. Казвам тихичко, с недомлъвки; намеквам.
подшушна - подшушнеш, мин. св. подшушнах, мин. прич. подшушнал, св. - вж. подшушвам.
подъл - подла, подло, мн. подли, прил. Недостоен в нравствено отношение; нечестен, низък, непочтен.
подържа - подържиш, мин. св. подържах, мин. прич. подържал, св. Държа за малко време, за кратко. Ще го подържат няколко дни и ще го пуснат. ...
подявка - мн. подевки, ж. Разг. По-малка сестра на неженено момиче, която чака сестра си да се ожени, за да се замомее.
подяждам - подяждаш, несв. и подям, св.; кого. 1. Ям от храната на някого. 2. Прен. Ощетявам. 3. Прен. Дразня, ядосвам някого за негови грешк...
подялба - мн. поделби, ж. 1. Разделяне на имот между наследниците. 2. Изобщо разделяне на нещо. 3, Деление, класификация.
подям - подядеш, мин. св. подядох, мин. прич. подял, св. — вж. подяждам.
поевропейча - поевропейчиш, мин. св. поевропейчих, мин. прич. поевропейчил, св. — вж. поевропейчвам.
поевропейчвам - поевропейчваш, несв. и поевропейча, св.; кого/какво. Правя да придобие качества на европеец. — поевропейчвам се/ поевропейча се. П...
поевтинея - поевтинееш, мин. св. поевтинях, мин. прич. поевтинял, св. — вж. поевтинявам.
поевтиня - поевтиниш, мин. св. поевтиних, мин. прич. поевтинил, св. - вж. поевтинявам.
поевтинявам - поевтиняваш, несв. и поевтинея, св. Ставам по-евтин.
поезия - мн. поезии, ж. 1. Само ед. Един от литературните родове, заедно с проза и драма. 2. Само ед. Художествено творчество в мерена реч,...
поема - мн. поеми, ж. Голяма лиро-епическа творба в стихотворна форма.
поемам - поемаш, несв. и поема, св. 1. Какво/кого. Вземам, което ми се подава. Поемам детето. 2. Какво. Поглъщам, приемам (храна, въздух, л...
поен - пойна, пойно, мн. пойни, прил. За птица — който пее, цвърчи добре, мелодично.
поет - мн. поети, м. 1. Човек, който пише стихове. 2. Човек с романтична душа, способен на дълбоки преживявания; мечтател.
поетеса - мн. поетеси, ж. Жена поет (в 1 знач.).
поетика - само ед. 1. Спец. Теория на поезията или на художественото творчество. 2. Спец. Съвкупност от особеностите на художественото изобр...
поетичен - поетична, поетично, мн. поетични, прил. Който съдържа поезия. Поетичен поглед. // същ. поетичност, поетичността, ж.
поетически - поетическа, поетическо, мн. поетически, прил. Който се отнася до поезия. • Поетическа волност. Отклонение от езиково правило порад...
пожалвам - пожалваш, несв. и пожаля, св. 1. Жаля малко. 2. Кого. Изпитвам жал към някого еднократно или за кратко.
пожаля - пожалиш, мин. св. пожалих, мин. прич. пожалил, св. — вж. пожалвам.
пожар - мн. пожари, (два) пожара, м. 1. Неконтролиран огън, който унищожава ценности. 2. Прен. Вътрешен огън, възпламеняване. Пожар ме гор...
пожарище - мн. пожарища, ср. Място, обхванато от пожар, или обгорено място след пожар.
пожарна - мн. пожарни, ж. Разг. 1. Противопожарна служба. 2. Сградата на тази служба. 3. Кола/ автомобил на тази служба. Пожарната иде!
пожарникар - пожарникарят, пожарникаря, мн. пожарникари, м. Човек, чиято професия е да гаси пожари. // прил. пожарникарски, пожарникарска, пожа...
пожарогасител - пожарогасителят, пожарогасителя, мн. пожарогасители, (два) пожарогасителя, м. Пълна с пяна за гасене на пожар бутилка, която се по...
пожелавам - пожелаваш, несв. и пожелая, св. 1. Какво. Внезапно искам; приисква ми се, поисквам. 2. На кого, какво. Изказвам пожелание.
пожелание - мн. пожелания, ср. 1. Изказано приветствие към някого, което съдържа желание да се осъществи нещо хубаво. 2. Препоръка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: