Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
преровя - преровиш, мин. св. прерових, мин. прич. преровил, св. — вж. преравям.
прерогатив - мн. прерогативи, (два) прерогатива, м. Изключително право, предимство, привилегия.
преродя се - преродиш се, мин. св. преродих се, мин. прич. преродил се, св. — вж. прераждам се.
прероси - мин. св. прероси, мин. прич. преросило, св. — вж. преросява.
преросява - несв. и прероси, св.; безл. 1. Роси кратко или в слаба степен. 2. Престава да роси.
преръми - мин. св. преръмя, мин. прич. преръмяло, св. — вж. преръмява.
преръмява - несв. и преръми, св.; безл. 1. Ръми кратко или в слаба степен. 2. Престава да ръми.
прерязвам - прерязваш, несв. и прережа, св.; какво. Разделям на две чрез рязане. • Прерязва/пререже ме. 1. Усещам внезапна остра болка. 2. Чу...
преса - мн. преси, ж. 1. Уред или машина за обработка чрез притискане, изстискване. 2. Приспособление за попиване на мастило с попивателна...
пресадя - пресадиш, мин. св. пресадих, мин. прич. пресадил, св. — вж. пресаждам.
пресаждам - пресаждаш, несв. и пресадя, св.; какво. Засаждам на ново място. Пресаждам мушкатото в градината.
пресбюро - мн. пресбюра, ср. Временна служба по печата към конгрес, конференция и др.
пресегна се - пресегнеш се, мин. св. пресегнах се, мин. прич. пресегнал се, св. — вж. пресягам се.
преседлив - преседлива, преседливо, мн. преседливи, прил. Разг. Който пресяда.
преседне ми - мин. св. преседна ми, мин. прич. преседнало ми, св. — вж. пресяда ми.
преседя - преседиш, мин. св. преседях, мин. прич. преседял, св. — вж. преседявам.
преседявам - преседяваш, несв. и преседя, св. 1. Седя известно време някъде. Преседявам два часа на слънце. Преседявам при майка си цялото лят...
пресека - пресечеш, мин. св. пресякох, мин. прич. пресякъл, св. — вж. пресичам.
пресеквам - пресекваш, несв. и пресекна, св. Разг. Спирам внезапно да тека, да извирам, да се чувам и др. Изворът пресекна. Смехът пресекна.
пресеклив - пресеклива, пресекливо, мн. пресекливи, прил. Който е на пресекулки. Пресеклив кикот.
пресекна - пресекнеш, мин. св. пресекнах, мин. прич. пресекнал, св. — вж. пресеквам.
пресекулки - само мн. • На пресекулки. Като се извършва откъслечно, от време на време, с прекъсвания. Дишам на пресекулки.
преселвам - преселваш, несв. и преселя, св.; кого. Премествам на друго място за живеене. — преселвам се/преселя се. Премествам се да живея на ...
преселение - мн. преселения, ср. Преселване.
преселник - мн. преселници, м. Човек, който се е преселил. Преселници от Тракия. // прил. преселнически, преселническа, преселническо, мн. пре...
преселница - мн. преселници, ж. Жена преселник.
преселя - преселиш, мин. св. преселих, мин. прич. преселил, св. - вж. преселвам.
пресен - прясна, прясно, мн. пресни, прил. 1. Който е наскоро добит, запазил е добрите си хранителни качества. Пресни зеленчуци. Пресни яйц...
пресечен - пресечна, пресечно, мн. пресечни, прил. 1. В който се пресичат две или повече линии. Пресечна точка. 2. Който пресича нещо друго. ...
пресечка - мн. пресечки, ж. 1. Мястото, където се пресичат две или повече линии. 2. Пресечна улица.
пресея - пресееш, мин. св. пресях, мин. прич. пресял, св. — вж. пресявам.
пресилвам - пресилваш, несв. и пресиля, св.; кого/ какво. Карам да работи повече от силите си; преуморявам. — пресилвам се/ пресиля се. Работя...
пресилен - пресилена, пресилено, мн. пресилени, прил. 1. Изтощен в резултат на пресилване. Пресилено добиче. 2. Неестествен, лъжлив, неверен,...
пресиля - пресилиш, мин. св. пресилих, мин. прич. пресилил, св. — вж. пресилвам.
пресипвам - пресипваш, несв. и пресипна, св. 1. За глас — ставам глух, дрезгав. 2. Губя гласа си, гласът ми става глух, дрезгав. Пресипнах от ...
пресипна - пресипнеш, мин. св. пресипнах, мин. прич. пресипнал, св. — вж. пресипвам.
пресита - само ед. Прекалена насита.
преситен - преситена, преситено, мн. преситени, прил. Прекалено наситен. Преситен кон. Преситен разтвор. // същ. преситеност, преситеността, ...
преситя - преситиш, мин. св. преситих, мин. прич. преситил, св. — вж. пресищам.
пресичам - пресичаш, несв. и пресека, св. 1. Какво. Чрез сечене разделям на две; прерязвам. Пресичам дърво. 2. Какво. Минавам пряко; прекосяв...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: