Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
посмаля - посмалиш, мин. св. посмалих, мин. прич. посмалил, св. — вж. посмалявам.
посмалявам - посмаляваш, несв. и посмаля, св. Намалявам малко.
посмешище - мн. посмешища, ср. Човек, на когото често се подиграват, присмиват.
посмея - посмееш, мин. св. посмях и посмеях, мин. прич. посмял и посмеял, св. — вж. посмявам.
посмея се - посмееш се, мин. св. посмях се, мин. прич. посмял се, св. — вж. посмивам се.
посмивам се - посмиваш се, несв. и посмея се, св. Смея се малко, за кратко време.
посмихна се - подсмихнеш се, мин. св. подсмихнах се, мин. прич. подсмихнал се, св. — вж. подсмихвам се.
посмъртен - посмъртна, посмъртно, мн. посмъртни, прил. Който става след смъртта на човек. Посмъртно издание. Посмъртен орден. Посмъртна слава.
посмявам - посмяваш, несв. и посмея, св. Преодолявам страха си, за да направя нещо; осмелявам се, решавам се, дръзвам. Не посмях да кажа.
пособие - мн. пособия, ср. Предмет, който служи на обучението, или такава книга; помагало.
посока - мн. посоки, ж. 1. Въображаема линия, която се следва при движение; направление, насока. 2. Спец. Географски ориентир. Посоки на св...
посолство - мн. посолства, ср. Дипломатическо представителство, оглавявано от посланик, и сградата на това представителство.
посоля - посолиш, мин. св. посолих, мин. прич. посолил, св. - вж. посолявам.
посолявам - посоляваш, несв. и посоля, св.; какво. Соля малко, до необходимия вкус.
посоча - посочиш, мин. св. посочих, мин. прич. посочил, св. — вж. посочвам.
посочвам - посочваш, несв. и посоча, св.; какво/ кого. 1. Показвам (обикн. с пръст); указвам. 2. Избирам, определям. Адвокатът посочва свидет...
поспалив - поспалива, поспаливо, мн. поспаливи, прил. Който обича да спи много.
поспивам - поспиваш, несв. и поспя, св. Спя малко или от време на време. • Поспивам си. Спя доста.
поспя - поспиш, мин. св. поспах, мин. прич. поспал, св. — вж. поспивам.
посрамвам - посрамваш, несв. и посрамя, св.; кого/какво. Подлагам на присмех, на срам; предизвиквам срам у някого. Посрамих момичето.
посрамя - посрамиш, мин. св. посрамих, мин. прич. посрамил, св. — вж. посрамвам.
посрамям - посрамяш, несв. Посрамвам.
посребрея - посребрееш, мин. св. посребрях, мин. прич. посребрял, св. - вж. посребрявам.
посребря - посребриш, мин. св. посребрих, мин. прич. посребрил, св. — вж. посребрявам.
посребрявам - посребряваш, несв. и посребрея, се. Побелява ми косата.
посред - предлог. По средата на (пространството, време, множество и др.); всред, насред. Посред улицата. Посред нощ. Посред хората.
посредник - мн. посредници, м. Човек, който посредничи. Търговски посредник. // прил. посреднически, посредническа, посредническо, мн. посредн...
посредница - мн. посредници, ж. Жена посредник.
посреднича - посредничиш, мин. св. посредничих, мин. прич. посредничил, несв.; на кого/на какво. Съдействам в работата на две страни, за да ги ...
посредничество - мн. посредничества, ср. Дейност на посредник.
посредствен - посредствена, посредствено, мн. посредствени, прил. Който не се отличава с особени качества от средното ниво; лишен от ценни качес...
посредством - предлог. Чрез, с помощта на нещо или на някого. Действам посредством заплахи.
посрещам - посрещаш, несв. и посрещна, се. 1. Кого. Излизам и отивам да срещна някого, който идва. Посрещам майка си на гарата. 2. Какво/кого...
посрещач - мн. посрещачи, м. Човек, който отива да посреща (в 1 знач.) някого.
посрещачка - мн. посрещачки, ж. Жена посрещач.
посрещна - посрещнеш, мин. св. посрещнах, мин. прич. посрещнал, св. — вж. посрещам.
посръбвам - посръбваш, несв. и посръбна, св. 1. Какво. Пия, сръбвам малко или от време на време. 2. Разг. Обичам да пия алкохол; попийвам си.
посръбна - посръбнеш, мин. св. посръбнах, мин. прич. посръбнал, св. — вж. посръбвам.
пост - постът, поста, мн. постове, (два) поста, м. 1. Лице или група лица, които наблюдават или охраняват нещо. 2. Място, откъдето се вод...
пост- - Първа съставна част в думи със значение след, напр. поствулканичен, постембрионален, постоперативен, постпозитивен, постпозиция, п...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: