Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
привнеса - привнесеш, мин. св. привнесох, мин. прич. привнесъл, св. — вж. привнасям.
приводня се - приводниш се, мин. св. приводних се, мин. прич. приводнил се, св. — вж. приводнявам се.
приводнявам се - приводняваш се, несв. и приводня се, св. За космически кораб — кацам във вода.
привържа - привържеш, мин. св. привързах, мин. прич. привързал, св. — вж. привързвам.
привърженик - мн. привърженици, м. Човек, който поддържа някого или нещо; последовател. Идеята има много привърженици.
привърженица - мн. привърженици, ж. Жена привърженик.
привърженичка - мн. привърженички, ж. Привърженица.
привързан - привързана, привързано, мн. привързани, прил. 1. Който е прикрепен по някакъв начин към нещо, вързан за нещо. 2. Прен. Предан, отд...
привързвам - привързваш, несв. и привържа, св. 1. Какво/кого. Връзвам за нещо, о нещо. Привързах ръцете за дървото. 2. Прен. Кого. С характера ...
привърша - привършиш, мин. св. привърших, мин. прич. привършил, св. - вж. привършвам.
привършвам - привършваш, несв. и привърша, св.; какво. 1. Наближавам края на някаква дейност. Привършвам пуловера. 2. Изразходвам нещо почти из...
пригаждам - пригаждаш, несв. и пригодя, св. Разг. 1. Правя на някого да му е удобно. 2. Какво. Приспособявам за някаква цел. Временно пригодих...
пригладя - пригладиш, мин. св. пригладих, мин. прич. пригладил, св. — вж. приглаждам.
приглаждам - приглаждаш, несв. и пригладя, св.; какво. Гладя с ръка леко, за да не стърчи. Приглаждам плохата на дрехата.
пригласям - пригласяш, несв.; на кого/на какво. 1. Съпровождам, пеейки или свирейки. Всички и пригласяха. 2. Прен. Присъединявам мнението си к...
пригледам - пригледаш, св. — вж. приглеждам.
приглеждам - приглеждаш, несв. и пригледам, се.; кого. Разг. Грижа се за някого, помагам на някого. Приглеждам болен.
пригоден - пригодна, пригодно, мн. пригодни, прил. Разг. Удобен, подходящ.
пригодя - пригодиш, мин. св. пригодих, мин. прич. пригодил, св. - вж. пригаждам.
приготвя - приготвиш, мин. св. приготвих, мин. прич. приготвил, св. — вж. приготвям.
приготвям - приготвяш, несв. и приготвя, св.; какво. 1. Правя нещо да бъде готово. Приготвям дрехи за утре. 2. Сготвям храна. Приготвям обяд. ...
приготовление - мн. приготовления, ср. Обикн. мн. Предварително приготвяне за нещо; подготовка.
приготовлявам - приготовляваш, несв. Остар. Приготвям.
придавам - придаваш, несв. и придам, св. 1. Какво. Давам допълнително; прибавям, притурям. Придавам пари. 2. Нараствам на тегло. Прасето прид...
придам - придадеш, мин. св. придадох, мин. прич. придал, св. — вж. придавам.
придатък - мн. придатъци, (два) придатъка, м. 1. Спец. Допълнителен израстък в организма без особено значение. 2. Прен. Допълнение към нещо, ...
придвижа - придвижиш, мин. св. придвижих, мин. прич. придвижил, св. — вж. придвижвам.
придвижвам - придвижваш, несв. и придвижа, св.; какво. 1. Движа в определена посока, към определена цел. Придвижих масичката напред. 2. Прен. П...
придворен - придворна, придворно, мн. придворни, прил. Който се числи към двора на владетел. Придворна дама.
придирвам - придирваш, несв. Разг. Изисквам много, прекалено взискателен съм към нещо или към някого. Не му придирвай толкова!
придирчив - придирчива, придирчиво, мн. придирчиви, прил. Който придирва; взискателен. // същ. придирчивост, придирчивостта, ж.
придирям - придиряш, несв. Придирвам.
придобивам - придобиваш, несв. и придобия, св.; какво. 1. Добивам нещо ново, различно. 2. Спечелвам. Придобивам пари.
придобивка - мн. придобивки, ж. Нещо придобито. Нова придобивка.
придобия - придобиеш, мин. св. придобих, мин. прич. придобил, св. — вж. придобивам.
придобря - придобриш, мин. св. придобрих, мин. прич. придобрил, св. — вж. придобрявам.
придобрявам - придобряваш, несв. и придобря, св.; кого. Разг. Примирявам, помирявам. — придобрявам се/придобря се. Помирявам се с някого.
придойда - придойдеш, мин. св. придойдох, мин. прич. придошъл и придошел, св. — вж. придохождам и прииждам.
придохождам - придохождаш, несв. и придойда, св. За река, вода - прииждам.
придружа - придружиш, мин. св. придружих, мин. прич. придружил, св. — вж. придружавам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: