Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
погна - погнеш, мин. св. погнах, мин. прич. погнал, св. — вж. погвам.
погнуса - само ед. Отвращение. Изпитвам погнуса.
погнуся - погнусиш, мин. св. погнусих, мин. прич. погнусил, св. — вж. погнусявам.
погнусявам - погнусяваш, несв. и погнуся, св.; кого. Предизвиквам погнуса; отвращавам. — погнусявам се/погнуся се. Изпитвам погнуса; отвращавам...
поговорвам - поговорваш, несв. и поговоря, св. Говоря малко време или говоря спокойно и насаме.
поговорка - мн. поговорки, ж. Народно умотворение, което има характер на стегнат устойчив израз с преносно значение и с което се изказва мъдро...
поговоря - поговориш, мин. св. поговорих, мин. прич. поговорил, св. -— вж. поговорвам.
погодя - погодиш, мин. св. погодих, мин. прич. погодил, св. — вж. погаждам.
поголемея се - поголемееш се, мин. св. поголемях се, мин. прич. поголемял се, св. — вж. поголемявам се.
поголемявам се - поголемяваш се, несв. и поголемея се, св. 1. Започвам да се големея. 2. Големея се кратко време.
поголовен - поголовна, поголовно, мн. поголовни, прил. Който засяга всички и всичко; масов.
погон - мн. погони, (два) погона, м. Остар. Мярка за земя, равна на около един декар.
погоря - погориш, мин. св. погорях, мин. прич. погорял, св. — вж. погорявам.
погорявам - погоряваш, несв. и погоря, св. 1. Горя малко време. 2. Диал. За какво. Обзема ме жажда или силно желание. Погорявам за вода.
погостувам - погостуваш, св. Гостувам кратко време.
погражданя се - погражданиш се, мин. св. погражданих се, мин. прич. погражданил се, св. — вж. погражданявам се.
погражданявам се - погражданяваш се, несв. и погражданя се, св. Започвам да живея и да се държа като гражданин.
пограничен - погранична, погранично, мн. погранични, прил. 1. Който се намира край граница. Пограничен район. 2. Който е предназначен за охрана...
погреб - мн. погреби, (два) погреба, м. Спец. Склад за боеприпаси.
погреба - погребеш, мин. св. погребах, мин. прич. погребал, св. - вж. погребвам.
погребален - погребална, погребално, мн. погребални, прил. 1. Който се отнася до погребение. Погребални обичаи. 2. Тъжен, печален, мрачен. Не о...
погребвам - погребваш, несв. и погреба, св. 1. Кого. Заравям мъртвец; закопавам. 2. Прен. Какво. Изгубвам, погубвам, унищожавам. Погребвам мин...
погребение - мн. погребения, ср. 1. Само ед. Заравяне на мъртвец. 2. Църковен или битов ритуал за заравяне на мъртвец.
погрешен - погрешна, погрешно, мн. погрешни, прил. В който има грешка; неправилен, неверен, неточен.
погрешка - мн. погрешки, ж. Грешка поради невнимание; случайна грешка, недоразумение.
погрея - погрееш, мин. св. погрях, мин. прич. погрял, св. — вж. погрявам.
погрижа се - погрижиш се, мин. св. погрижих се, мин. прич. погрижил се, св. — вж. погрижвам се.
погрижвам се - погрижваш се, несв. и погрижа се, св.; за кого/за какво. Полагам грижи; постаравам се, вземам мерки.
погрознея - погрознееш, мин. св. погрознях, мин. прич. погрознял, св. — вж. погрознявам.
погрознявам - погрозняваш, несв. и погрознея, св. Ставам по-грозен в съпоставка с предишно състояние.
погром - мн. погроми, (два) погрома, м. 1. Разорение, опустошение. 2. Изстъпление срещу определена част от населението, предизвикано от нац...
погромаджия - мн. погромаджии, м. Човек, който осъществява погром.
погрявам - погряваш, несв. и погрея, се. 1.3а предмет, който излъчва светлина — светя известно време. Слънцето погря. 2. Какво. Топля кратко ...
погубвам - погубваш, несв. и погубя, св.; кого. Довеждам до унищожение, гибел; убивам. Безделието погубва човека. — погубвам се/погубя се. Ун...
погубя - погубиш, мин. св. погубих, мин. прич. погубил, св. — вж. погубвам.
погълна - погълнеш, мин. св. погълнах, мин. прич. погълнал, св. — вж. поглъщам.
погълча - погълчиш, мин. св. погълчах, мин. прич. погълчал, св. — вж. погълчавам.
погълчавам - погълчаваш, несв. и погълча, св. 1. Викам, гълча кратко време. 2. Кого. Карам се малко или от време на време.
погърмя - погърмиш, мин. св. погърмях, мин. прич. погърмял, се. — вж. погърмявам.
погърмявам - погърмяваш, несв. и погърмя, св. 1. Гърмя, стрелям малко. 2. Издавам звук. Небето погърмява.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: