Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
прекроя - прекроиш, мин. св. прекроих, мин. прич. прекроил, св. - вж. прекроявам.
прекроявам - прекрояваш, несв. и прекроя, св.; какво. 1. Кроя отново. Прекроявам палто. 2. Преразпределям. Прекроихме територията на земното къ...
прекръствам - прекръстваш, несв. и прекръстя, св. 1. Кого/какво. Правя кръстен знак над някого или над нещо. 2. Кого. Прекръщавам. — прекръствам...
прекръстя - прекръстиш, мин. св. прекръстих, мин. прич. прекръстил, св. — вж. прекръствам.
прекръщавам - прекръщаваш, несв. и прекръстя, св.; кого/какво. Давам ново име на някого или на нещо; преименувам.
прекупвач - мн. прекупвачи, м. Човек, който прекупува.
прекупвачка - мн. прекупвачки, ж. Жена прекупвач.
прекупувам - прекупуваш, несв. и прекупя, св.; какво. Купувам нещо, купено от друг, на втора ръка (обикн. за да го продам отново).
прекупя - прекупиш, мин. св. прекупих, мин. прич. прекупил, св. — вж. прекупувам.
прекърша - прекършиш, мин. св. прекърших, мин. прич. прекършил, св. - вж. прекършвам.
прекършвам - прекършваш, несв. и прекърша, св. 1. Какво. Кърша на две; пречупвам. 2. Прен. Кого. Отнемам волята, съпротивителните сили на няког...
прекъсвам - прекъсваш, несв. и прекъсна, св. 1. Какво. Разделям на два (или повече) къса нещо дълго и тънко — конец, въже, жица и др. 2. Какво...
прекъсвам се - прекъсваш се, несв. и прекъсна се, св. Разг. Заболява ме кръстът от прекалена работа; преуморявам се. Няма да се прекъснеш!
прекъсвач - мн. прекъсвачи, (два) прекъсвача, м. Приспособление за прекъсване на електрическия ток по веригата.
прекъсна - прекъснеш, мин. св. прекъснах, мин. прич. прекъснал, св. — вж. прекъсвам.
прекъсна се - прекъснеш се, мин. св. прекъснах се, мин. прич. прекъснал се, св. — вж. прекъсвам се.
прелат - мн. прелати, м. В католическата църква — висш духовен сановник.
прелез - мн. прелези, (два) прелеза, м. Място, през което се преминава през железопътна линия, плет, ограда и др.
прелест - прелестта, мн. прелести, ж. 1. Само ед. Изключителна красота, хубост, очарование, привлекателност, обаяние. 2. Само мн. Приятни, п...
прелет - мн. прелети, (два) прелета, м. Прелитане. // прил. прелетен, прелетна, прелетно, мн. прелетни. Прелетни птици.
прелетя - прелетиш, мин. св. прелетях, мин. прич. прелетял, св. — вж. прелитам.
прелетявам - прелетяваш, несв. Прелитам.
прелея - прелееш, мин. св. прелях, мин. прич. прелял, св. — вж. преливам.
прелея се - прелееш се, мин. св. прелях се, мин. прич. прелял се, св. — вж. преливам се.
преливам - преливаш, несв. и прелея, св. 1. Какво. Сипвам течност от един съд в друг; пресилвам. Преливам вино. 2. Какво. Препълвам с течност...
преливам се - преливаш се, несв. и прелея се, св. За цветове, звукове — плавно преминавам от един в друг.
прелиствам - прелистваш, несв. и прелистя, св.; какво. Разгръщам книга, списание и др. лист по лист.
прелистя - прелистиш, мин. св. прелистих, мин. прич. прелистил, св. — вж. прелиствам.
прелитам - прелиташ, несв. и прелетя, св. 1. Преминавам чрез летене определено разстояние; прехвръквам. 2. Прен. Преминавам много бързо, като...
прелитвам - прелитваш, несв. и прелитна, св. Прелитам поединично.
прелитна - прелитнеш, мин. св. прелитнах, мин. прич. прелитнал, св. — вж. прелитвам.
прелом - мн. преломи, (два) прелома, м. Рязка промяна в противоположна посока; обрат.
преломен - преломна, преломно, мн. преломни, прил. В който настъпва прелом. Преломен момент.
преломя - преломиш, мин. св. преломих, мин. прич. преломил, св. — вж. преломявам.
преломявам - преломяваш, несв. и преломя, св.; какво. Ломя на части; пречупвам, претрошавам.
прелъгвам - прелъгваш, несв. и прелъжа, св.; кого/какво. Успявам да излъжа, да подмамя.
прелъжа - прелъжеш, мин. св. прелъгах, мин. прич. прелъгал, св. — вж. прелъгвам.
прелъстител - прелъстителят, прелъстителя, мн. прелъстители, м. Човек, който прелъстява; съблазнител.
прелъстителен - прелъстителна, прелъстително, мн. прелъстителни, прил. Който прелъстява или който може да прелъстява; привлекателен, съблазнителен...
прелъстителка - мн. прелъстителки, ж. Жена прелъстител.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: