Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
презвитер - мн. презвитери, м. Спец. Свещеник, поп. // прил. презвитерски, презвитерека, презвитерско, мн. презвитерски.
презвитера - мн. презвитери, ж. Съпруга на презвитер; попадия.
презвитерянец - мн. презвитерианци, м. Последовател на презвитерианството. // прил. презвитериански, презвитерианска, презвитерианско, мн. презвит...
презвитерянство - само ед. Протестантско учение, което отрича властта на епископата и признава само свещениците.
презглава - нареч. 1. С глава под завивката. 2. С главата надолу. Премятам се презглава. 3. Прен. Бързо. Спускам се презглава.
презентабилен - презентабилна, презентабилно, мн. презентабилни, прил. Представителен.
презентант - мн. презентанти, м. Спец. Предявител на полица.
презерватив - мн. презервативи, (два) презерватива, м. Гумено приспособление, което се надява на половия член за предпазване от бременност или о...
президент - мн. президенти, м. 1. Държавен глава на република. 2. Председател, ръководител. Президент на фирма. // прил. президентски, президе...
президентство - само ед. 1. Длъжност на президент. 2. Учреждение в помощ на президента и сградата, в която се помещава.
президиум - мн. президиуми, (два) президиума, м. 1. Сборно тяло, което ръководи конгрес, събрание и др. 2. Постоянен ръководещ орган на някои ...
презиме - мн. презимена, ср. Второ име на човека (обикн. бащиното).
презимувам - презимуваш, св. Прекарвам зимата.
презирам - презираш, несв. и презра, св.; кого/ какво. Отнасям се с презрение. Презирам слабостта. Презирам кариеристите.
презморски - презморска, презморско, мн. презморски, прил. 1. Който се намира отвъд морето. 2. Който е предназначен за пресичане на морето. Пре...
презполовя - презполовиш, мин. св. презполових, мин. прич. презполовил, св. — вж. презполовявам.
презполовявам - презполовяваш, несв. и презполовя, св. Преполовявам.
презра - презреш, мин. св. презрях, мин. прич. презрял, св. — вж. презирам.
презрамка - мн. презрамки, ж. Ивица тъкан или кожа, която се поставя през рамото, за да държи, крепи нещо. Презрамки на рокля. Презрамки на ра...
презрамча - презрамчиш, мин. св. презрамчих, мин. прич. презрамчил, св. — вж. презрамчвам.
презрамчвам - презрамчваш, несв. и презрамча, св.; какво. Слагам на раменете нещо с презрамки.
презрение - само ед. 1. Чувство на пълно пренебрежение, неуважение, незачитане. Презрение към доносника. 2. Безразличие към опасност поради ...
презрея - презрееш, мин. св. презрях и презреях, мин. прич. презрял и презреял, св. — вж. презрявам.
презрителен - презрителна, презрително, мн. презрителни, прил. Който изразява презрение (в 1 знач.). Презрителен поглед.
презрявам - презряваш, несв. и презрея, св. Узрявам повече, отколкото е нужно. Презряла круша.
презрян - презряна, презряно, мн. презрени, прил. Когото презират или който предизвиква презрение. Презрян човек. Презряна твар.
презумпция - мн. презумпции, ж. Спец. Предварително приемане на нещо за вярно до доказване на обратното.
преигравам - преиграваш, несв. и преиграя, св. 1. Какво. Играя отново, повторно. Преигравам мач. 2. Надхвърлям необходимата мярка в актьорската...
преиграя - преиграеш, мин. св. преиграх, мин. прич. преиграл, св. — вж. преигравам.
преизбера - преизбереш, мин. св. преизбрах, мин. прич. преизбрал, св. — вж. преизбирам.
преизбирам - преизбираш, несв. и преизбера, св.; кого/какво. Избирам същото още един път. Преизбраха го за декан.
преиздавам - преиздаваш, несв. и преиздам, св.; какво. Издавам същото още един път (обикн. книга). Преиздадоха романа му.
преиздам - преиздадеш, мин.св. преиздадох, мин. прич. преиздал, св. — вж. преиздавам.
преизкажа - преизкажеш, мин.св. преизказах, мин. прич. преизказах, св. — вж. преизказвам.
преизказвам - преизказваш, несв. и преизкажа, св.; какво. Възпроизвеждам чуждо изказване/ чужда реч. // същ. преизказване, ср.
преизказен - преизказна, преизказно, мн. преизказни, прил. Спец. В граматиката — който се отнася до преизказване. Преизказни глаголни форми. Пр...
преизподня - само ед. 1. Ад, пъкъл. 2. Бездна.
преизпълвам - преизпълваш, несв. и преизпълня, св.; какво. Препълвам.
преизпълня - преизпълниш, мин. св. преизпълних, мин. прич. преизпълнил, св. — вж. преизпълвам и преизпълнявам.
преизпълнявам - преизпълняваш, несв. и преизпълня, св.; какво. Изпълнявам повече от заплануваното. Преизпълнявам норма.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: