Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
петровка - мн. петровки, ж. Разг. Ябълка, която зрее около Петровден, и нейните плодове.
петрография - само ед. Спец. Дял от геологията, който изучава състава, строежа, произхода, разпространението и формата на скалите. // прил. петр...
петрол - само ед. Гъста кафява течност, която извира от земните недра и се преработва за индустриални и технически цели; нефт. // прил. пет...
петуния - мн. петунии, ж. Градинско цвете с ароматни фуниевидни цветове с различна окраска.
петура - мн. петури, ж. 1. Спец. Широка част от лист на растение. 2. Тънко разточен лист тесто; кора.
петък - мн. петъци, (два) петъка м. Денят след четвъртък и преди събота. // прил. петъчен, петъчна, петъчно, мн. петъчни. Петъчна програма...
пехливанин - мн. пехливани, м. 1. Остар. Човек, който умее да се бори добре; борец. 2. Разг. Силен човек. // прил. пехливански, пехливанска, пе...
пехота - мн. пехоти, ж. Род войска, която се придвижва пеша — основна бойна сила в армията. • Морска пехота. Част от военноморските сили, к...
пехотен - пехотна, пехотно, мн. пехотни, прил. 1. Който се отнася до пехота. Пехотен полк. 2. В който участва пехота. Пехотно сражение. 3. К...
пехотинец - мн. пехотинци, м. Военнослужещ от пехотата. // прил. пехотински, пехотинска, пехотинско, мн. пехотински.
печал - печалта, само ед., ж. Състояние на душевна скръб; тъга, мъка. Дълбока печал личеше в погледа и.
печалба - мн. печалби, ж. 1. Пари или материални блага, получени от някаква дейност. 2. Сумата, която остава, след като се приспаднат разход...
печалбар - печалбарят, печалбаря, мн. печалбари, м. 1. Остар. Гурбетчия. 2. Човек, който има голяма печалба или се стреми към печалба.
печалбарство - само ед. Разг. Стремеж към непременно постигане на голяма печалба без оглед на средствата.
печален - печална, печално, мн. печални, прил. 1. Който е проникнат от печал. Печален глас. 2. Който предизвиква печал. Печална вест. 3. Жал...
печат - мн. печати, (два) печата, м. 1. Малък предмет с изрязани върху него опознавателни знаци за удостоверяване на нещо. Държавен печат....
печатам - печаташ, несв. Печатя.
печатар - печатарят, печатаря, мн. печатари, м. Работник в печатница; полиграфски работник.
печатарски - печатарска, печатарско, мн. печатарски, прил. Който се отнася до печатане и печатница. Печатарска машина. Печатарско мастило.
печатен - печатна, печатно, мн. печатни, прил. 1. Който се отнася до печатане и печат. Печатна грешка. 2. Който е напечатан. Печатно произве...
печатница - мн. печатници, ж. Предприятие за печатане на книги, издания, както и сградата на предприятието.
печатя - печатиш, мин. св. печатих, мин. прич. печатил, несв. 1. Спец. Какво. Възпроизвеждам букви, изображения върху хартия. 2. Издавам кн...
печеливш - печеливша, печелившо, мн. печеливши, прил. Който носи печалба. Печеливш билет. Печеливша дейност.
печеля - печелиш, мин. св. печелих, мин. прич. печелил, несв. 1. Какво. Придобивам печалба с работа. От тази сделка печеля добри пари. 2. П...
печен - печена, печено, мн. печени, прил. 1. Който е приготвен чрез печене. Печено пиле. Печено прасенце. 2. Прен. Жарг. Много добър, мног...
печено - само ед. Месо, изпечено на фурна или на скара. Сервираха ни печено.
печиво - мн. печива, ср. Ястие, което се пече във фурна.
печка - мн. печки, ж. Уред, който се използва за отопление на помещения или за готвене. Готварска печка. Газова печка.
печурка - мн. печурки, ж. Вид ядлива гъба с бяла гугла и тъмна долна част (ресни).
пеш - нареч. Със собствените си крака, а не с превозно средство. Близо е, ще отидем пеш дотам.
пеша - нареч. - вж. пеш.
пешак - мн. пешаци, м. 1. Пехотинец или пешеходец. 2. Вид боб, който не се увива при развитието си.
пешеходен - пешеходна, пешеходно, мн. пешеходни, прил. Който е предназначен за ходене пеш, а не за движение с превозно средство. Пешеходна зон...
пешеходец - мн. пешеходци, м. Човек, който ходи пеш.
пешеходка - мн. пешеходки, ж. Жена пешеходец.
пешка - мн. пешки, ж. 1. Шахматна фигура, която е най-малоценна, поради малката възможност за движение. 2. Прен. Незначителен, несамостоят...
пешкир - мн. пешкири, (два) пешкира, м. Разг. Кърпа за избърсване на лице и ръце. • Опирам/отнасям пешкира. Понасям последиците от нещо, об...
пешком - нареч. Пеш.
пещ - пещта, мн. пещи, ж. 1. Иззидано съоръжение за печене на храна. 2. Съоръжение за обработка на нещо чрез печене или чрез силно нагря...
пещера - мн. пещери, ж. Кухина в планината или под земята, която има вход. В пещерата беше тъмно и влажно.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: