Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
пост-рестант - само ед. Вид пощенска услуга, при която писмата остават в пощенската станция до потърсване от получателя; до поискване.
поставка - мн. поставки, ж. Приспособление, върху което се поставя нещо.
поставя - поставиш, мин. св. поставих, мин. прич. поставил, св. — вж. поставям.
поставям - поставяш, несв. и поставя, св. 1. Какво. Оставям на определено място; слагам, турям. Поставям ножа на масата. 2. Какво. Помествам,...
постал - постала, постало, мн. постали, прил. Главно за животни — мършав, дръглив. Постала крава.
постамент - мн. постаменти, (два) постамента, м. Каменна или бетонна поставка под паметник, колона и др.
постановка - мн. постановки, ж. 1. Начин, по който се организира нещо. Добра постановка на нещата. 2. Поставяне на спектакъл. Новата постановка...
постановление - мн. постановления ср. 1. Официално разпореждане със сила на закон. Постановление на Министерския съвет. 2. Съдебно решение.
постановчик - мн. постановчици, м. Човек, който прави постановка на спектакъл.
постановя - постановиш, мин. св. постанових, мин. прич. постановил, св. — вж. постановявам.
постановявам - постановяваш, несв. и постановя, св.; какво. Издавам постановление.
постаравам се - постараваш се, несв. и постарая се, св. Старая се в определен случай.
постарая се - постараеш се, мин. св. постарах се, мин. прич. постарал се, св. — вж. постаравам се.
постарому - нареч. По стар начин, навик; както по-рано. Всичко тече постарому.
постелка - мн. постелки, ж. Постеля.
постеля - мн. постели, ж. 1. Това, върху което се спи (дюшек, черга и др.). 2. Прен. Легло.
постен - постна, постно, мн. постни, прил. 1. За храна — който не съдържа животински продукти. Постно ядене. 2. Който не е достатъчно мазен...
постепенен - постепенна, постепенно, мн. постепенни, прил. Който се извършва на последователни степени, плавно, без скокове. Постепенен преход....
постер - мн. постери, (два) постера, м. Голям цветен плакат, афиш, който служи за реклама.
постигам - постигаш, несв. и постигна, св. 1. Какво. Успявам да направя нещо, което съм искал, към което съм се стремил. Постигам целта си. 2...
постигна - постигнеш, мин. св. постигнах, мин. прич. постигнал, св. - вж. постигам.
постижение - мн. постижения, ср. Нещо, постигнато в някаква област; висок резултат, успех. Голямо постижение.
постижим - постижима, постижимо, мн. постижими, прил. Който може да бъде постигнат. Постижим резултат.
постилам - постилаш, несв. и постеля, св.; какво. Разгъвам тъкан, за да покрия някаква повърхност с нея. Постилам леглото. Постилам покривкат...
постилка - мн. постилки, ж. Постелка.
постник - мн. постници, м. Човек, който се е изолирал от хората и се е отдал на пост и съзерцание; пустинник, отшелник.
постница - мн. постници, ж. Жилище на постник, обикновено примитивно.
постоянен - постоянна, постоянно, мн. постоянни, прил. 1. Непрекъснат, неспирен. Постоянен шум. 2. Дълготраен, дългосрочен. Постоянна изложба....
постоянствам - постоянстваш, несв. Проявявам постоянство.
постоянство - мн. постоянства, ср. Твърдост, упоритост, неизменчивост на характера или на дейността. Постигам нещо с постоянство.
постоянствувам - постоянствуваш, несв. Постоянствам.
пострадам - пострадаш, св. — вж. пострадвам.
пострадвам - пострадваш, несв. и пострадам, св. 1. Страдам еднократно по конкретен повод. Пострадах при катастрофа. 2. Страдам малко или за кра...
построение - мн. построения, ср. 1. Построяване. 2. Организация, система, концепция, идея, мнение, схващане. Логически построения.
постройка - мн. постройки, ж. 1. Само ед. Построяване. 2. Това, което е построено; сграда, здание. Голяма постройка. 3. Строеж на художествено...
построя - построиш, мин. св. построих, мин. прич. построил, св. — вж. построявам.
построявам - построяваш, несв. и построя, св.; какво. 1. Строя докрай. 2. Поставям в строй; строявам. — построявам се/ построя се. Заставам в с...
постскриптум - само ед. Нещо добавено след края на писмо; послепис.
постулат - мн. постулати, (два) постулата, м. Изходно положение, приемано без доказателства.
постфактум - нареч. След това, след края на нещо.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: