Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
пружина - мн. пружини, ж. 1. Еластична стоманена лента или тел, обикновено навита спираловидно, която служи за омекотяване на нещо, за приве...
пружинен - пружинена, пружинено, мн. пружинени, прил. В който има пружини. Пружинено легло.
пружинирам - пружинираш, несв. и св. Движа се гъвкаво, с омекотени движения като пружина. Пружинирам с крака.
пруст - прустът, пруста, мн. прустове, (два) пруста, м. Остар. 1. Широко помещение в къща между другите стаи; трем. 2. Открита част от къщ...
пръждосам - пръждосаш, св. — вж. пръждосвам.
пръждосвам - пръждосваш, несв. и пръждосам, св.; кого. Разг. Пренебр. Гоня, напъждам. — пръждосвам се/пръждосам се. Бягам, изчезвам, махам се. ...
пръжка - мн. пръжки, ж. Разг. Късче изпържена сланина, останала след стопяването на маста; джумерка.
пръквам - пръкваш, несв. и пръкна, св. Разг. 1. Раждам се, появявам се. 2. Избухвам, избуявам.
пръквам се - пръкваш се, несв. и пръкна се, св. Разг. Раждам се, появявам се; пръквам.
пръкна - пръкнеш, мин. св. пръкнах, мин. прич. пръкнал, св. — вж. пръквам.
пръкна се - пръкнеш се, мин. св. пръкнах се, мин. прич. пръкнал се, св. — вж. пръквам се.
пръпвам - пръпваш, несв. и пръпна, св. Разг. Втурвам се, устремявам се. Пръпна да го гони.
пръпна - пръпнеш, мин. св. пръпнах, мин. прич. пръпнал, св. — вж. пръпвам.
пръсвам - пръсваш, несв. и пръсна, св.; какво. 1. Пръскам еднократно и малко. Пръснах му лицето, да се свести. 2. Пръскам поединично. Пръсна...
пръска - мн. пръски, ж. Разг. Капка или струйка от течност, изхвръкнала настрани.
пръскалка - мн. пръскалки, ж. Приспособление за разпръскване на течност. Детска пръскалка.
пръскам - пръскаш, несв.; какво. 1. Разнасям в различни посоки; разпилявам. Пръскам дрехи. 2. Ръся чрез изтласкване на течност. Пръскам ст...
пръскач - мн. пръскачи, м. Човек, който пръска селскостопански култури.
пръскачка - мн. пръскачки, ж. Машина за пръскане на селскостопански култури.
пръсна - пръснеш, мин. св. пръснах, мин. прич. пръснал, св. — вж. пръсвам.
пръст - пръстът, пръста, мн. пръсти, (два) пръста, м. Разклонение в края на ръка или крак, което има една или няколко стави и се движи. • ...
пръстен - мн. пръстени, (два) пръстена, м. 1. Колелце от метал, дърво, кост и др., което се надява на пръста и се носи като накит. Годежен п...
прът - прътът, пръта, мн. прътове, (два) пръта, м. 1. Отсечено дълго и тънко дърво. 2. Дълъг и тънък метален къс. Железни прътове.
пръхав - пръхкава, пръхкаво, мн. пръхкави, прил. Лесно ронлив, трошлив. Пръхкава земя. // същ. пръхкавост, пръхкавостта, ж.
пръхтя - пръхтиш, мин. св. пръхтях, мин. прич. пръхтял, несв. Пропускам силно и шумно въздух през ноздрите си. Конят пръхти.
пръч - пръчът, пръча, мн. пръчове, (два) пръча, м. Нескопен козел.
пръчка - мн. пръчки, ж. 1. Отрязана клонка. Стъпвам върху пръчка. 2. Тънко и немного дълго парче метал. Скарата е направена от метални пръч...
пряко - предлог. Остар. През. Минавам пряко двора.
прякор - мн. прякори, (два) прякора, м. Допълнително име, дадено за присмех, подигравка.
прямота - само ед. Откровеност, искреност.
пряпорец - мн. пряпорци, (два) пряпореца, м. Остар. Знаме.
пряспа - мн. преспи, ж. Много дълбок сняг, на-вян на едно място.
псалм - псалмът, псалма, мн. псалми, (два) псалма, м. Спец. Лирична църковна песен за възхвала на Бога.
псалом - псаломът, псалома, мн. псаломи, (два) псалома, м. 1. Псалм. 2. Тържествена лирическа песен.
псалт - псалтът, псалта, мн. псалтове, м. Черковен певец.
псалтир - само ед. Част от Библията, която съдържа текстове на псалми.
псе - мн. псета, ср. 1. Лошо куче. 2. Прен. Зъл, злобен човек.
псевдо- - Първа съставна част на думи, която има значение мним, лъжлив, напр. превдокултура, псевдофилософ, псевдонаука и др.
псевдоним - мн. псевдоними, (два) псевдонима, м. Неистинско, измислено име на човек на изкуството, с което той подписва произведенията си.
психиатрия - само ед. Спец. Раздел от медицината, който изучава психичните заболявания и средствата за тяхното лекуване. // прил. психиатричен,...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: