Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
присъединявам - присъединяваш, несв. и присъединя, св.; какво/ кого, към какво. Съединявам някого или нещо с нещо друго; прибавям. Присъединявам м...
присъждам - присъждаш, несв. и присъдя, св. 1. Издавам присъда. 2. Решавам, отсъждам, определям. Присъждам първо място в състезание.
присънвам се - присънваш се, несв. и присъня се, св.; на кого. Явявам се в съня на някого. Присънва ми се гора.
присъня се - присъниш се, мин. св. присъних се, мин. прич. присънил се, св. - вж. присънвам се.
присърце - нареч. Близо до сърцето; на драго сърце. • Вземам присърце. Смятам нещо за много важно, постоянно се занимавам с него.
присъствам - присъстваш, несв. Намирам се някъде в определено време; налице съм. Присъствам на концерт. // същ. присъстване, ср.
присъствен - присъствена, присъствено, мн. присъствени, прил. В който трябва да се присъства на работа; работен. Присъствен ден.
присъствие - мн. присъствия, ср. Присъстване, наличие. В нечие присъствие.
присъствувам - присъствуваш, несв. Присъствам.
присъщ - присъща, присъщо, мн. присъщи, прил. Който е свойствен на някого, характерен за него. С присъщата си скромност замълча.
присягам - присягаш, несв. и присегна, св. Разг. Протягам ръка, за да взема нещо.
присядам - присядаш, несв. и приседна, се. Сядам за малко.
притайвам - притайваш, несв. Притаявам.
притая - притаиш, мин. св. притаих, мин. прич. притаил, св. - вж. притаявам.
притаявам - притаяваш, несв. и притая, св.; какво. Спотаявам, затаявам, не позволявам да се чуе. Притаявам дъх. — притаявам се/ притая се. Зас...
притварям - притваряш, несв. и притворя, св.; какво. Затварям леко, не напълно, отчасти. Притварям очи. Притварям прозорец.
притвор - обикн. ед. Част от черква при централния вход срещу олтара.
притворен - притворна, притворно, мн. притвбрни, прил. Който съдържа притворство.
притворство - само ед. Преструвка, лицемерие.
притворя - притвориш, мин. св. притворих, мин. прич. притворил, св. — вж. притварям.
притегателен - притегателна, притегателно, мн. притегателни, прил. Който притегля, привлича към себе си. Притегателна усмивка. //същ. притегателн...
притегля - притеглиш, мин. св. притеглих, мин. прич. притеглил, св. — вж. притеглям.
притеглям - притегляш, несв. и притегля, св.; какво. 1. Тегля нещо, за да го приближа към друго. Притеглям чинията към себе си. 2. Привличам (...
притегляне - само ед. Сила на определено тяло да притегли към себе си друго тяло. Земно притегляне.
притегна - притегнеш, мин. св. притегнах, мин. прич. притегнал, св. — вж. притягам.
притежавам - притежаваш, несв.; какво/кого. Имам във свое владение, като своя собственост. Притежавам пари. Притежавам жена.
притежание - само ед. Собственост.
притежател - притежателят, притежателя, мн. притежатели, м. Човек, който притежава нещо; собственик.
притежателка - мн. притежателки, ж. Жена притежател.
притека се - притечеш се, мин. св. притекох се, мин. прич. притекъл се, св. — вж. притичвам се.
притеснен - притеснена, притеснено, мн. притеснени, прил. 1. Когото нещо притеснява, не му дава свобода. Финансово притеснен. 2. Който се прит...
притеснение - обикн. ед. Качество, състояние на притеснен и на притеснителен. Изпитвам притеснение.
притеснителен - притеснителна, притеснително, мн. притеснителни, прил. Който много се притеснява, смущава; срамежлив.
притесня - притесниш, мин. св. притесних, мин. прич. притеснил, св. - вж. притеснявам.
притеснявам - притесняваш, несв. и притесня, св.; кого. 1. Ограничавам свободата и възможността за действие на някого. Вашата упоритост ме прите...
притисвам - притисваш, несв. и притисна, св.: кого/какво. Притискам еднократно или поединично.
притискам - притискаш, несв.; какво/кого. 1. Натискам по посока към нещо или към някого. Притискаха го в ъгъла. Притискам лист, за да се залеп...
притисна - притиснеш, мин. св. притиснах, мин. прич. притиснал, св. — вж. притисвам.
притихвам - притихваш, несв. и притихна, св. Ставам тих; утихвам, стихвам. Децата притихнаха в леглата.
притихна - притихнеш, мин. св. притихнах, мин. прич. притихнал, св. — вж. притихвам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: