Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
преименувам - преименуваш, несв. и св. Давам ново име на нещо или на някого.
преимуществено - нареч. Остар. Предимно, най-вече.
преимущество - мн. преимущества, ср. Предимство.
преинача - преиначиш, мин. св. преиначих, мин. прич. преиначил, св. — вж. преиначавам.
преиначавам - преиначаваш, несв. и преинача, св.; какво. Представям невярно, по друг начин; изопачавам, видоизменям.
прекадя - прекадиш, мин. св. прекадих, мин. прич. прекадил, св. — вж. прекадявам.
прекадявам - прекадяваш, несв. и прекадя, св.; какво. Кадя около нещо, над нещо. Прекадих гроба.
прекален - прекалена, прекалено, мн. прекалени, прил. Който е повече от нормалното, от приетото. Прекалена учтивост. Прекалено самочувствие. ...
прекаля - прекалиш, мин. св. прекалих, мин. прич. прекалил, св. — вж. прекалявам.
прекалявам - прекаляваш, несв. и прекаля, св. Извършвам някаква дейност повече от допустимото, от нормалното, от приетото. Прекалявам с яденето...
прекарам - прекараш, св. — вж. прекарвам.
прекарвам - прекарваш, несв. и прекарам, св. 1. Какво/кого. С превозно средство карам от едно място на друго. Прекарвам багаж. 2. Какво/кого...
прекача се - прекачиш се, мин. св. прекачих се, мин. прич. прекачил се, св. — вж. прекачвам се.
прекачвам се - прекачваш се, несв. и прекача се, св. 1. През какво. Качвам се на нещо, за да го премина. Прекачвам се през оградата. 2. Разг. Пра...
преквалификация - мн. преквалификации, ж. Нова квалификация, специалност.
преквалифицирам - преквалифицираш, несв и св.; кого. Давам преквалификация. — преквалифицирам се. Добивам преквалификация.
прекипя - прекипиш, мин. св. прекипях, мин. прич. прекипял, св. — вж. прекипявам.
прекипявам - прекипяваш, несв. и прекипя, св. 1. Прекомерно кипя; изкипявам. Водата прекипя. 2. За вино, плодове за ракия и др. под. — преминав...
прекис - мн. прекиси, (два) прекиса, м. Спец. Химическо съединение с възможно най-голямо количество кислород.
прекланям - прекланяш, несв. и преклоня, св. Навеждам. Прекланям глава. — прекланям се/ преклоня се. Изразявам почит, смирение, покорство. • П...
преклонен - преклонена, преклонено, мн. преклонени, прил. Който е покорен, послушен.
преклонение - само ед. Почит, покорство.
преклоня - преклониш, мин. св. преклоних, мин. прич. преклонил, св. — вж. прекланям.
преклонявам - преклоняваш, несв. Прекланям.
прекодирам - прекодираш, несв. и св:, какво. Превеждам информация от символи на един код в символи на друг код.
прекомерен - прекомерна, прекомерно, мн. прекомерни, прил. Който е извън мерките; извънреден, прекален. Прекомерни усилия. // същ. прекомерност...
прекопавам - прекопаваш, несв. и прекопая, св.; какво. 1. Копая докрай ограничено пространство със земеделски култури. Прекопавам градината. 2....
прекопая - прекопаеш, мин. св. прекопах, мин. прич. прекопал, св. — вж. прекопавам.
прекопирам - прекопираш, св. — вж. прекопирвам.
прекопирвам - прекопирваш, несв. и прекопирам, св.; какво. Копирам. Прекопирвам чертеж.
прекоросам - прекоросаш, св. - вж. прекоросвам.
прекоросвам - прекоросваш, несв. и прекоросам, св.; кого. 1. Викам по прякор. 2. Измислям прякор на някого.
прекося - прекосиш, мин. св. прекосих, мин. прич. прекосил, св. — вж. прекосявам.
прекосявам - прекосяваш, несв. и прекося, св.; какво. 1. С коса, сърп прерязвам. Прекосявам бурени. 2. Пресичам, преминавам през някакво простр...
прекрасен - прекрасна, прекрасно, мн. прекрасни, прил. 1. Който е извънредно красив, привлекателен на външен вид или по характер. Прекрасен ма...
прекратя - прекратиш, мин. св. прекратих, мин. прич. прекратил, св. -— вж. прекратявам.
прекратявам - прекратяваш, несв. и прекратя, св.; какво. Спирам да върша нещо, преди да съм го довършил; преустановявам, прекъсвам.
прекрача - прекрачиш, мин. св. прекрачих, мин. прич. прекрачил, св. — вж. прекрачвам.
прекрачвам - прекрачваш, несв. и прекрача, св.; какво. 1. Преминавам през нещо с една крачка. Прекрачвам прага. 2. Движа се с крачки; крача. Пр...
прекращавам - прекращаваш, несв. Прекратявам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: