Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
предание - мн. предания, ср. Разказ за миналото, който се предава от уста на уста; мит, легенда, приказка.
предател - предателят, предателя, мн. предатели, м. Човек, който предава някого или нещо (в 7 знач.); издайник, изменник. // прил. предателск...
предателка - мн. предателки, ж. Жена предател.
предателствам - предателстваш, несв. Върша предателство.
предателство - мн. предателства, ср. Дейност на предател.
предателствувам - предателствуваш, несв. Предателствам.
предач - мн. предачи, м. Човек, който преде.
предачен - предачна, предачно, мн. предачни, прил. Който служи за предене. Предачна машина.
предачка - мн. предачки, ж. Жена предач.
предачница - мн. предачници, ж. Работилница за предене.
предварвам - предварваш, несв. и предваря, св.; какво. Успявам да направя нещо преди друго нещо да се е случило; изпреварвам. Предварвам събити...
предвардвам - предвардваш, несв. и предвардя, св.; кого, от какво. Предпазвам. — предвардвам се/ предвардя се. Предвардвам себе си.
предвардя - предвардиш, мин. св. предвардих, мин. прич. предвардил, св. — вж. предвардвам.
предварителен - предварителна, предварително, мн. предварителни, прил. 1. Който предварва нещо. Предварителна среща. 2. Който не е окончателен. ...
предваря - предвариш, мин. св. предварих, мин. прич. предварил, св. — вж. предварвам.
предвестие - мн. предвестия, ср. Съобщение или признак, симптом, който предвестява нещо.
предвестник - мн. предвестници, м. 1. Човек, който предвестява нещо. 2. Прен. Растение или явление, което предвестява нещо. Кокичето е предвестн...
предвестница - мн. предвестници, ж. Жена предвестник (в 1 знач.).
предвестя - предвестиш, мин. св. предвестих, мин. прич. предвестил, св. — вж. предвестявам.
предвестявам - предвестяваш, несв. и предвестя, св.: какво/кого. Съобщавам, известявам, сигнализирам предварително за нещо; предизвестявам.
предвещавам - предвещаваш, несв. и предвещая. св. Вещая, предричам. // същ. предвещаване, ср.
предвещание - мн. предвещания, ср. Остар. Пред-вещаване, предсказание, поличба.
предвещая - предвещаеш, мин. св. предвещах, мин. прич. предвещал, св. — вж. предвещавам.
предвид - предлог. Поради, по причина, в резултат на. Предвид тези обстоятелства не можахме да излезем.
предвидлив - предвидлива, предвидливо, мн. предвидливи, прил. 1. Който умее да предвижда и да се подготви за последиците. Предвидлив човек. 2. ...
предвидя - предвидиш, мин. св. предвидих, мин. прич. предвидил, св. — вж. предвиждам.
предвиждам - предвиждаш, несв. и предвидя, св.; какво. От предварителни наблюдения правя извод за бъдещи събития; прогнозирам. Предвиждам повиш...
предводител - предводителят, предводителя, мн. предводители, м. Човек, който предвожда; вожд, водач, лидер. // прил. предводителски, предводител...
предводителка - мн. предводителки, ж. Жена предводител.
предвождам - предвождаш, несв.; кого/ какво. Стоя начело на някаква група; водя, ръководя.
предговор - мн. предговори, (два) предговора, м. Уводна част към художествен или научен текст, в която се дават обяснения, коментари във връзк...
предградие - мн. предградия, ср. Заселено място близо до голям град. В преградията на Токио.
преддверие - мн. преддверия, ср. Пространство пред вратата на голяма обществена сграда - храм, дворец и под.
предел - мн. предели, м. 1. Мислена линия, която ограничава пространство или време; граница, рамка. Извън пределите на града. 2. Само ед. К...
пределен - пределна, пределно, мн. пределни, прил. 1. Който бележи предел. Пределна точка. 2. Който достига до крайна степен. Пределна чистот...
преден - предна, предно, мн. предни, прил. 1. Който се намира отпред, обърнат е към лицевата страна. Предни лапи. Предно стъкло на кола. На...
предзнаменование - мн. предзнаменования, ср. Признак, симптом, който предвещава нещо. Лошо предзнаменование.
преди - предлог. По-рано от нещо. Преди време.
предизвикам - предизвикаш, св. — вж. предизвиквам.
предизвикателен - предизвикателна, предизвикателно, мн. предизвикателни, прил. Който предизвиква (в 1 знач.). // същ. предизвикателност, предизвикат...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: