Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
порт - портът, порта, мн. портове, (два) порта, м. 1. Пристанище. 2. Пристанищен град.
порта - мн. порти, ж. Широка врата на двор, която е откъм улицата. Желязна порта. • Висока порта. Истор. Правителството на Османската импе...
портал - мн. портали, (два) портала, м. 1. Многокрила остъклена врата между две помещения. 2. Централен вход на обществена сграда.
портативен - портативна, портативно, мн. портативни, прил. Който е много малък и удобен за носене. Портативен телевизор.
портиер - мн. портиери, м. 1. Вратар на обществено заведение. 2. Човек, който чисти голяма жилищна сграда и обикновено живее в нея. // прил....
портиерка - мн. портиерки, ж. Жена портиер.
портик - мн. портици, (два) портика, м. Спец. Колонада пред входа на сграда.
портмоне - мн. портмонета, ср. Малка кесия за монети, обикновено кожена.
портокал - мн. портокали, (два) портокала, м. Южен сочен плод с оранжев цвят и дървото, на което расте.
портокален - портокалена, портокалено, мн. портокалени, прил. 1. Който се отнася до портокал. 2. С цвят на портокал. Портокалена блуза.
портокалов - портокалова, портокалово, мн. портокалови, прил. Портокален.
портрет - мн. портрети, (два) портрета, м. 1. Картина или снимка на човек. Маслен портрет. 2. Спец. Описание на герой в литературно произвед...
портретист - мн. портретисти, м. 1. Художник, който рисува портрети. 2. Писател, който умело описва образите на героите си.
портретистка - мн. портретистки, ж. Жена портретист.
портупей - портупеят, портупея, мн. портупеи, (два) протупея, м. Спец. Ремък за носене на хладно оръжие.
портфейл - мн. портфейли, (два) портфейла, м. Малка правоъгълна чантичка от кожа за носене на пари и дребни книжа. • Министър без портфейл. М...
портя - портиш, мин. св. портих, мин. прич. портил, несв. 1. Разг. Какво. Развалям. 2. Жарг. Кого/какво. Провалям, издавам. Портя приятели...
поругавам - поругаваш, несв. и поругая, св.; кого/ какво. Гавря се с някого или с нещо; обезчестявам. Поругавам честта на момичето. // същ. по...
поругание - само ед. Поругаване.
поругая - поругаеш, мин. св. поругах, мин. прич. поругал, св. — вж. поругавам.
поруменея - поруменееш, мин. св. поруменях, мин. прич. поруменял, св. — вж. поруменявам.
поруменявам - поруменяваш, несв. и поруменея, св. Ставам румен.
порусея - порусееш, мин. св. порусях, мин. прич. порусял, св. — вж. порусявам.
порусявам - порусяваш, несв. и порусея, св. Ставам рус.
порутвам - порутваш, несв. и порутя, св.; какво. Силно повреждам сграда, постройка; разрушавам, разнебитвам.
порутя - порутиш, мин. св. порутих, мин. прич. порутил, св. — вж. порутвам.
поручик - мн. поручици, м. Истор. Офицерски чин, равен на старши лейтенант.
порфир - само ед. Твърд тъмночервен минерал, употребяван в строителството.
порфира - мн. порфири, ж. Истор. Пурпурна мантия на монарх; багреница.
порфирен - порфирена, порфирено, мн. порфирени, прил. Който се отнася до порфир.
порцелан - само ед. 1. Млечнобяло огнеупорно вещество от каолин, фелдшпат и кварц, от което се изработват домакински съдове и украшения. 2. П...
порцеланов - порцеланова, порцеланово, мн. порцеланови, прил. 1. Който е от порцелан; порцеланен. Порцеланова чаша. 2. Прен. Който е с цвят или...
порцион - мн. порциони, (два) порциона, м. Полагащи се на служебно лице пари за храна на ден. // прил. порционен, порционна, порционно, мн. ...
порция - мн. порции, ж. 1. Определено количество от едно ястие, което се полага на един човек. Порция риба. 2. Доза. Порция хероин.
поръбвам - поръбваш, несв. и поръбя, св.; какво. Правя ръб на плат.
поръбя - поръбиш, мин. св. поръбих, мин. прич. поръбил, поръбвам.
поръбям - поръбяш, несв. Поръбвам.
поръждавея - поръждавееш, мин. св. поръждавях, мин. прич. поръждавял, св. — вж. поръждавявам.
поръждавявам - поръждавяваш, несв. и поръждавея, св. Ръждясвам.
поръка - мн. поръки, ж. Това, което се поръчва, заръчва, обикн. като съвет, желание, воля; препоръка, задача. Имам поръка да уча.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: