Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
почвам - почваш, несв. и почна, св.; какво. 1. Поставям началото на някаква дейност; започвам, захващам, подхващам. Почвам работа. 2. Прояв...
почвовед - мн. почвоведи, м. Човек, който се занимава с изследване на почвата (в 1 знач.).
почвознание - само ед. Наука за почвите.
почервенея - почервенееш, мин. св. почервенях, мин. прич. почервенял, св. — вж. почервенявам.
почервенявам - почервеняваш, несв. и почервенея, св. Ставам червен.
почервя - почервиш, мин. св. почервих, мин. прич. почервил, св. - вж. почервявам.
почервявам - почервяваш, несв. и почервя, св.; какво. Правя да стане червен. Почервих яйцата.
почерк - мн. почерци, (два) почерка, м. 1. Начин, по който се изписват буквите от един човек. Красив почерк. 2. Прен. В изкуството — индиви...
почернея - почернееш, мин. св. почернях, мин. прич. почернял, св. — вж. почернявам.
почерня - почерниш, мин. св. почерних, мин. прич. почернил, св. — вж. почерням.
почернявам - почерняваш, несв. и почернея, св. 1. Ставам черен. 2. Добивам тен.
почерням - почерняш, несв. и почерня, св. 1. Какво. Правя нещо да стане черно. 2. Прен. Кого. Озлочестявам, предизвиквам скръбта на някого; з...
почерпвам - почерпваш, несв. и почерпя, св.; кого. Черпя, гощавам малко или в определен единичен случай. — почерпвам се/почерпя се. Разг. Пийв...
почерпка - мн. почерпки, ж. 1. Черпене, гощаване с вино, ракия, сладкиши и др. 2. Това, с което се гощава, черпи.
почерпя - почерпиш, мин. св. почерпих, мин. прич. почерпил, св. - вж. почерпвам.
почерпям - почерпяш, несв. Почерпвам.
почест - почестта, мн. почести, ж. Външен израз на уважение, почит.
почета - почетеш, мин. св. почетох, мин. прич. почел, св. — вж. почитам.
почетен - почетна, почетно, мн. почетни, прил. 1. Който заслужава почит. Почетен гост. 2. Който изразява чужда почит. Почетна лента.
почивам - почиваш, несв. и почина, св. 1. Не работя. 2. Прен. Лежа умрял. Почивайте в мир! 3. Само св. Умирам. Всичките му близки починаха. ...
почивен - почивна, почивно, мн. почивни, прил. Който служи за почивка. Почивен дом. Почивен ден.
почивка - мн. почивки, ж. 1. Почиване. Искам да спрем за почивка. 2. Неработно време. Обедна почивка. 3. Курорт. Отивам на почивка.
почин - мн. почини, (два) почина, м. Начинание, инициатива.
почина - починеш, мин. св. починах, мин. прич. починал, св. - вж. почивам.
почиствам - почистваш, несв. и почистя, св.; какво. 1. Чистя малко. 2. Чистя изцяло, докрай; изчиствам.
почистя - почистиш, мин. св. почистих, мин. прич. почистил, св. — вж. почиствам.
почит - почитта, само ед., ж. Уважение, което се оказва на някого или на нещо. Покланям се с почит. Имам почит.
почитаем - почитаема, почитаемо, мн. почитаеми, прил. На когото оказваме почит; уважаем.
почитам - почиташ, несв. и почета, св.; какво/кого. Изпитвам или проявявам почит към някого или към нещо; уважавам. Почитам майка си и баща ...
почитание - мн. почитания, ср. Проява на почит, на уважение. Моите почитания.
почитател - почитателят, почитателя, мн. почитатели, м. Човек, който почита някого или нещо; поклонник, ценител. Почитател на красотата.
почитателка - мн. почитателки, ж. Жена почитател.
почна - почнеш, мин. св. почнах, мин. прич. почнал, св. — вж. почвам.
почтен - почтена, почтено, мн. почтени, прил. 1. Който заслужава почит, внушава почит. Почтен човек. 2. Приличен, морален, пристоен. Почтен...
почти - нареч. Така, че малко не достига; приблизително, горе-долу, току-речи. Почти привърших. Почти цялата нощ не спах. Детето е почти з...
почтителен - почтителна, почтително, мн. почтителни, прил. 1. Който се отнася с почит. Почтителен човек. 2. Който изразява почит. Почтителен по...
почувствам - почувстваш, св.; какво/кого. Чувствам в определен единичен случай. Почувствах страх.
почувствувам - почувствуваш, св. Почувствам.
почуда - само ед. Учудване.
почудвам се - почудваш се, несв. и почудя се, св. 1. Учудвам се. 2. Чудя се малко.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: