Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
пребрадя - пребрадиш, мин. св. пребрадих, мин. прич. пребрадил, св. - вж. пребраждам.
пребраждам - пребраждаш, несв. и пребрадя, св.; какво. Слагам пребрадка.
пребродвам - пребродваш, несв. Преброждам.
пребродя - пребродиш, мин. св. пребродих, мин. прич. пребродил, св. — вж. преброждам.
преброждам - преброждаш, несв. и пребродя, св.; какво. Преминавам територия от начало до край, във всички посоки; обхождам. Преброждам страната...
преброител - преброителят, преброителя, мн. преброители, м. Човек, който преброява при гласуване.
преброителка - мн. преброителки, ж. Жена преброител.
преброя - преброиш, мин. св. преброих, мин. прич. преброил, св. — вж. преброявам.
преброявам - преброяваш, несв. и преброя, св.; какво/кого. Броя докрай цялото налично количество.
пребулвам - пребулваш, несв. и пребуля, св.; кого/ какво. Покривам с було; забулвам.
пребуля - пребулиш, мин. св. пребулих, мин. прич. пребулил, св. - вж. пребулвам.
пребулям - пребуляш, несв. Пребулвам.
пребъда - пребъдеш, мин. св. пребъдох, мин. прич. пребил, св. — вж. пребъдвам.
пребъдвам - пребъдваш, несв. и пребъда, св. Оставам навеки, не се губя. Словото му ще пребъде.
пребъркам - пребъркаш, св. — вж. пребърквам.
пребърквам - пребъркваш, несв. и пребъркам, св. 1. Какво/кого. Бъркам навсякъде в нещо или по някого. Пребърквам джобовете. Пребърквам го. 2. Р...
пребягам - пребягаш, св. 1. През/ над какво. Бягам през, над нещо. Пребягах през плета. Пребягах през препятствието. 2. До какво/до кого. Бяг...
пребягвам - пребягваш, несв. и пребягна, св. Бягам от едно място до друго.
пребягна - пребегнеш, мин. св. пребягнах, мин. прич. пребягнал, св. — вж. пребягвам.
превал - мн. превали, (два) превала, м. Най-високото място на планина, хълм и др., откъдето започва наклон надолу.
превали - мин. св. преваля, мин. прич. преваляло, св. - вж. превалява.
преваля - превалиш, мин. св. превалих, мин. прич. превалил, св. — вж. превалявам.
превалява - несв. и превали, св.; безл. 1. Вали от време на време. 2. Престава да вали. // същ. превалявания, само мн.
превалявам - преваляваш, несв. и преваля, св. 1. Какво. Преодолявам най-високата точка, превала. Превалих хълма. 2. Прен. Преминавам повече от ...
превалям - преваляш, несв. Превалявам.
превантивен - превантивна, превантивно, мн. превантивни, прил. Предпазен, предохранителен. Превантивна мярка.
преварвам - преварваш, несв. и преваря, св.; кого/ какво. Разг. 1. Правя нещо преди другите. 2. Пристигам по-рано от другите; изпреварвам, зад...
преваря - превариш, мин. св. преварих, мин. прич. преварил, св. — вж. преварвам.
преварявам - преваряваш, несв. и преваря, св.; какво. 1. Варя повече, отколкото е необходимо. 2. Варя повторно. 3. Дестилирам, пречиствам. Прев...
преварям - преваряш, несв. Преварвам.
преведа - преведеш, мин. св. преведох, мин. прич. превел, св. — вж. превеждам.
превеждам - превеждаш, несв. и преведа, св.; какво. Предавам определено съдържание от един език на друг. Превеждам книга. Превеждам от италиан...
превзема - превземеш, мин. св. превзех, мин. прич. превзел, св. — вж. превземам.
превземам - превземаш, несв. и превзема, св.; какво. Завладявам, подчинявам на своята власт. Превземам град.
превземам се - превземаш се, несв. Преструвам се, правя се на такъв, какъвто не съм. // същ. превземане ср.
превземка - мн. превземки, ж. Превземане, неестествено държание.
превзет - превзета, превзето, мн. превзети, прил. Който се превзема. Превзета жена. // същ. превзетост, превзетостта, ж.
превзимам - превзимаш, несв. Превземам.
превивам - превиваш, несв. и превия, св.; какво. 1. Навивам едно кълбо прежда отново на друго кълбо; пренавивам. 2. Прегъвам, изкривявам. Пре...
превиша - превишиш, мин. св. превиших, мин. прич. превишил, св. — вж. превишавам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: