Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
периферия - мн. периферии, ж. 1. Външна, крайна част на населено място. Заводът е в периферията на града. 2. Част от шапка — ивица, която обик...
перифраза - мн. перифрази, ж. 1. Спец. Описателно изразно средство, при което явлението или предметът не се назовават пряко; парафраза. 2. Пре...
перифразирам - перифразираш, несв. и св.; какво/кого. Предавам със свои думи, описателно чужда мисъл.
перка - мн. перки, ж. 1. Външен израстък на риба и други плаващи животни, който се използва при плаване. 2. Въртящо се приспособление на п...
перкам - перкаш, несв.; кого какво. Удрям бързо, леко.
перла - мн. перли, ж. 1. Бисер. Изкуствени перли. 2. Прен. Нещо забележително, прекрасно, открояващо се. Музикални перли. Варна е перлата ...
перлон - само ед. Синтетично текстилно влакно и произведените от него тъкани.
перманентен - перманентна, перманентно, мн. перманентни, прил. Постоянен, непрекъснат. Перманентна сесия. // същ. перманентност, перманентността...
перна - пернеш, мин. св. пернах, мин. прич. пернал, св. — вж. первам.
пернат - перната, пернато, мн. пернати, прил. Който е обрасъл с пера. • Царството на пернатите. Птиците.
пернет - перната, пернато, мн. пернати, прил. 1. Ударен от перка. 2. Прен. Пренебр. Смахнат, луд. Перната жена.
перо - мн. пера, ср. 1. Рогово образуване върху кожата на птиците. Щраусови пера. 2. Пригодено за писане такова рогово образуване. Пише с...
перодръжка - мн. перодръжки, ж. Истор. Пръчка с прикрепено към нея метално перо; писалка.
перон - мн. перони, (два) перона, м. Площадка за пътници на железопътна гара или на станция на метро. Целият перон беше изпълнен с пос-рещ...
перпендикуляр - мн. перпендикуляри, (два) перпендикуляра, м. Права линия, която образува прав ъгъл с друга линия или с равнина; отвее. // прил. пе...
перпетуум-мобиле - само ед. Вечен двигател, вечно движение, които още не са открити.
персона - мн. персони, ж. 1. Личност. 2. Ирон. Важна личност, особа. • Персона нон грата. Нежелано лице.
персонаж - мн. персонажи, (два) персонажа, м. 1. Спец. Само ед. Съвкупността от действащи лица в художествена творба. Филмът е с интересен пе...
персонал - само ед. Съвкупността от всички служители в учреждение или заведение, представляваща група по професионален или друг признак. Перс...
персонален - персонална, персонално, мн. персонални, прил. 1. Който се отнася до персонал. 2. Личен. Персонално възнаграждение. Персонална пока...
персонофицирам - персонифицираш, несв. и св.; какво. Представям предмети и явления в човешки образ; олицетворявам.
перспектива - мн. перспективи, ж. 1. Спец. Само ед. Изкуството да се изобразява в една плоскост триизмерното пространство, като се имат предвид ...
перспективен - перспективна, перспективно, мн. перспективни, прил. 1. Който се отнася до перспектива. 2. Който е съобразен с бъдещото развитие. П...
пертубация - мн. пертурбации, ж. 1. Внезапно изменение, усложняване в развитието на нещо, което води до хаос, до разстройство на процес или зак...
перука - мн. перуки, ж. Чужда или изкуствена коса, подредена във формата на шапка, която се поставя върху главата. Актьорите сложиха перуки...
перуника - само ед. Пролетно цвете с високо стъбло и нежни цветове; ирис.
перушина - само ед. 1. Съвкупността от перата на птица. 2. Много пера. Петлите се сбиха и наоколо се разхвърча перушина. // прил. перушинен, ...
перфект - само ед. Спец. В граматиката — минало неопределено време.
перфектен - перфектна, перфектно, мн. перфектни, прил. 1. Който се отнася до перфект. 2. Съвършен, отличен, превъзходен. Перфектно изпълнение.
перфективен - перфективна, перфективно, мн. перфективни, прил. • Перфективен глагол. Спец. Глагол от свършен вид.
перфокарта - мн. перфокарти, ж. Лист с перфорации върху него; перфорирана карта.
перфоратор - мн. перфоратори, (два) перфоратора, м. 1. Машина за пробиване на дупки в хартия, кинолента и др. 2. Машина за пробиване на дупки в...
перфорация - мн. перфорации, ж. 1. Пробиване на дупки. 2. Пробити отвори върху лента, които помагат да се придвижва в апарат. 3. Спец. В медици...
перфорирам - перфорираш, несв. и св.; какво. Правя перфорация; продупчвам. Перфорирай и моя билет.
перча се - перчиш се, мин. св. перчих се, мин. прич. перчил се, несв. Държа се надменно, надувам се, важнича.
перчем - мн. перчеми, (два) перчема, м. По-дълъг кичур коса, спускащ се над челото, който обикновено се сресва назад.
перя - периш, мин. св. перих, мин. прич. перил, несв.; какво. Държа да стърчи встрани. Паунът пери опашката си. Защо периш тоя чадър и уд...
пес - песът, песа, мн. песове, (два) песа, м. Голямо куче. Къде водиш тоя пес? // прил. песи, песя, песе, мн. песи. • Песи син. Негодник...
песен - песента, мн. песни, ж. 1. Словесна творба, която се пее. Български народни песни. 2. Звуците, издавани от някои насекоми и птици. ...
песимизъм - само ед. 1. Философски възглед, който включва разочарование от действителността и недоверие към добро или успешно бъдеще. 2. Мрачн...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: