Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
подсвирквам - подсвиркваш, несв. Подсвирвам.
подсвирна - подсвирнеш, мин. св. подсвирнах, мин. прич. подсвирнал, св. — вж. подсвирвам.
подсека - подсечеш, мин. св. подсякох, мин. прич. подсякъл, св. — вж. подсичам.
подсетя - подсетиш, мин. св. подсетих, мин. прич. подсетил, св. — вж. подсещам.
подсещам - подсещаш, несв. и подсетя, св.; кого. 1. Казвам на някого нещо, за да му помогна да си спомни или за да му припомня. 2. Насочвам к...
подсигуря - подсигуриш, мин. св. подсигурих, мин. прич. подсигурил, св. — вж. подсигурявам.
подсигурявам - подсигуряваш, несв. и подсигуря, св. 1. Какво. Осигурявам, снабдявам. Ти ще подсигуриш храната. 2. Кого/какво, с какво. Правя да б...
подсилвам - подсилваш, несв. и подсиля, св.; какво/кого. Придавам повече сила. Подсилвам впечатлението. Подсилвам цветето с тор.
подсиля - подсилиш, мин. св. подсилих, мин. прич. подсилил, св. — вж. подсилвам.
подсичам - подсичаш, несв. и подсека, св.; какво. 1. Сека нещо в долния край. 2. Сека, пресичам малко под върха; засичам. — подсичам се/ подс...
подскажа - подскажеш, мин. св. подсказах, мин. прич. подсказал, св. — вж. подсказвам.
подсказвам - подсказваш, несв. и подскажа, св.; какво, на кого. 1. Казвам на някого незабелязано нещо, което той трябва да произнесе. Подсказва...
подскачам - подскачаш, несв. и подскоча, св. Скачам леко нагоре или скачам от време на време. // същ. подскачане ср.
подскок - мн. подскоци, (два) подскока, м. Лек скок нагоре; подскачане.
подскоквам - подскокваш, несв. и подскокна, св. Скачам изведнъж еднократно.
подскокна - подскокнеш, мин. св. подскокнах, мин. прич. подскокнал, св. — вж. подскоквам.
подскоча - подскочиш, мин. св. подскочих, мин. прич. подскочил, св. — вж. подскачам.
подсладя - подсладиш, мин. св. подсладих, мин. прич. подсладил, св. — вж. подслаждам.
подсладявам - подсладяваш, несв. Подслаждам.
подслаждам - подслаждаш, несв. и подсладя, св.; какво. 1. Правя сладък, като прибавям захар, мед и др. 2. Прен. Правя нещо да стане по-приятно....
подслон - мн. подслони, (два) подслона, м. 1. Покрито място за добитък; сайвант. 2. Прен. Само ед. Убежище. Давам подслон. Търся подслон.
подслоня - подслониш, мин. св. подслоних, мин. прич. подслонил, св. — вж. подслонявам.
подслонявам - подслоняваш, несв. и подслоня, св.; когокакво. Осигурявам подслон, убежище. — подслонявам се/подслоня се. Намирам подслон, убежищ...
подслушам - подслушаш, св. — вж. подслушвам.
подслушвам - подслушваш, несв. и подслушам, св. Слушам тайно, скришно. Обича да подслушва.
подслушвателен - подслушвателна, подслушвателно, мн. подслушвателни, прил. • Подслушвателно устройство/ подслушвателна апаратура. Спец. Устройство,...
подсмея се - подсмееш се, мин. св. подсмях се, мин. прич. подсмял се, св. — вж. подсмивам се.
подсмивам се - подсмиваш се, несв. и подсмея се, св. 1. Смея се тихо и полека. 2. Усмихвам се иронично. 3. Смея се на някого, вземам го на подбив...
подсмихвам се - подсмихваш се, несв. и подсмихна се, св. Усмихвам се леко.
подсмърчам - подсмърчаш, несв. 1. Поемам въздух през запушен нос. 2. Прен. Разг. Въртя се около нещо, което ме привлича. Подсмърчаха около витр...
подсоля - подсолиш, мин. св. подсолих, мин. прич. подсолил, св. — вж. подсолявам.
подсолявам - подсоляваш, несв. и подсоля, св.; какво. 1. Слагам сол в яденето; посолявам. 2. Прен. Влагам скрит шеговит смисъл в думите си, пре...
подставен - подставена, подставено, мн. подставени, прил. Който е поставен от някой друг, за да защитава скрито неговите интереси.
подставка - мн. подставки, ж. Остар. Приспособление, върху което стои нещо; поставка, подложка.
подстанция - мн. подстанции, ж. Междинна електростанция или телефонна станция.
подсторвам - подсторваш, несв. и подсторя, св.; кого. Убеждавам някого да направи нещо лошо; подстрекавам, подбуждам, подбутвам.
подсторя - подсториш, мин. св. подсторих, мин. прич. под сторил, св. — вж. подсторвам.
подстрекавам - подстрекаваш, несв. Подтиквам към лошо или незаконно действие; подсторвам, подбуждам. // същ. подстрекателство, ср.
подстрекател - подстрекателят, подстрекателя, мн. подстрекатели, м. Човек, който подстрекава. // прил. подстрекателски, подстрекателска, подстрек...
подстрекателка - мн. подстрекателки, ж. Жена подстрекател.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: