Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
подлог - мн. подлози, (два) подлога, м. Спец. В езикознанието — главна част на изречението, която означава глаголното лице. // прил. подлож...
подлога - мн. подлоги, ж. 1. Съд, който се подлага под тежко болен или неподвижен човек за ходене по нужда в леглото. 2. Прен. Пренебр. Чове...
подложа - подложиш, мин. св. подложих, мин. прич. подложил, св. — вж. подлагам.
подложка - мн. подложки, ж. 1. Нещо, което се поставя под друго. Подложка за чаша. 2. Спец. Растение, върху което се присажда.
подлост - подлостта, мн. подлости, ж. 1. Само ед. Качество на подъл. 2. Нечестна, подла постъпка. Такива подлости не са за мен.
подлоствам - подлостваш, несв. и подлостя, св.; какво. Слагам подпора на врата, така че да не може да се отвори; подпирам.
подлостя - подлостиш, мин. св. подлостих, мин. прич. подлостил, св. — вж. подлоствам.
подлостям - подлостяш, несв. Подлоствам.
подлудея - подлудееш, мин. св. подлудях, мин. прич. подлудял, св. — вж. подлудявам.
подлудя - подлудиш, мин. св. подлудих, мин. прич. подлудил, св. — вж. подлудявам.
подлудявам - подлудяваш, несв. и подлудея, св. Ставам като луд, временно загубвам контрол върху себе си.
подлуча - подлучиш, мин. св. подлучих, мин. прич. подлучил, св. — вж. подлучвам.
подлучвам - подлучваш, несв. и подлуча, св.; какво. Подправям ядене с лук или чесън.
подлъгвам - подлъгваш, несв. и подлъжа, св.; кого. Мамя, лъжа, подмамвам.
подлъжа - подлъжеш, мин. св. подлъгах, мин. прич. подлъгал, св. - вж. подлъгвам.
подлютвам - подлютваш, несв. Подлютявам.
подлютя - подлютиш, мин. св. подлютих, мин. прич. подлютил, св. — вж. подлютявам.
подлютявам - подлютяваш, несв. и подлютя, св.; какво. 1. Подправям ястие с нещо люто или го правя люто. 2. Прен. Разг. Развреждам, предизвиквам...
подмажа - подмажеш, мин. св. подмазах, мин. прич. подмазал, св. — вж. подмазвам.
подмазвам - подмазваш, несв. и подмажа, св.; какво. 1. Мажа долната страна на нещо. 2. Разг. Мажа тава с масло. — подмазвам се/подмажа се. Уго...
подмамвам - подмамваш, несв. и подмамя, св. 1. Кого. Чрез лъжи карам някого да извърши нещо; подлъгвам. 2. Какво/кого. Викам, мамя животно или...
подмамка - мн. подмамки, ж. Нещо, което служи за подмамване.
подмамя - подмамиш, мин. св. подмамих, мин. прич. подмамил, св. — вж. подмамвам.
подмамям - подмамяш, несв. Подмамвам.
подменя - подмениш, мин. св. подмених, мин. прич. подменил, св. - вж. подменям.
подменявам - подменяваш, несв. Подменям.
подменям - подменяш, несв. и подменя, св.; какво. Заменям едно нещо с друго; разменям, сменям.
подметка - мн. подметки, ж. 1. Долната част на обувка. 2. Прен. Пренебр. Твърда, жилава пържола, баница и под. Виж каква подметка ми сервирах...
подметна - подметнеш, мин. св. подметнах, мин. прич. подметнал, св. — вж. подмятам.
подмивам - подмиваш, несв. и подмия, св. 1. Каквокого. Мия отдолу. 2. Какво. Подравям бряг. — подмивам се/подмия се. Подмйвам себе си.
подмигвам - подмигваш, несв. и подмигна, св. Съзнателно мигам на някого с едното око в знак на нещо; намигвам, смигвам.
подмигна - подмигнеш, мин. св. подмигнах, мин. прич. подмигнал, св. — вж. подмигвам.
подмилквам се - подмилкваш се, несв. Прекалено любезен съм с някого, за да извлека полза; угоднича, подмазвам се.
подмина - подминеш, мин. св. подминах, мин. прич. подминал, св. — вж. подминавам.
подминавам - подминаваш, несв. и подмина, св. 1. Какво. Несъзнателно минавам покрай нещо, което е било цел на движението ми. Подминавам магазин...
подмирисвам - подмирисваш, несв. и подмириша, св. Започвам да мириша, да издавам аромат.
подмириша - подмиришеш, мин. св. подмирисах, мин. прич. подмирисал, св. — вж. подмирисвам.
подмия - подмиеш, мин. св. подмих, мин. прич. подмил, св. — вж. подмивам.
подмладя - подмладиш, мин. св. подмладих, мин. прич. подмладил, св. — вж. подмладявам.
подмладявам - подмладяваш, несв. и подмладя, св.; кого. Правя да изглежда млад. — подмладявам се/подмладя се. Ставам като млад, изглеждам по-мла...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: