Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
процъфтявам - процъфтяваш, несв. и процъфтя, св. Развивам се много добре, преуспявам. Индустрията процъфтява.
прочее - 1. Съюз. Зазаключение със значение тъй че, следователно. Циркът свърши, прочее трябва да вървим. 2. Нареч. Впрочем, всъщност, наис...
прочета - прочетеш, мин. св. прочетох, мин. прич. прочел, св. — вж. прочитам.
прочие - съюз и нареч. Прочее.
прочиствам - прочистваш, несв. и прочистя, св.; какво. Чистя изцяло; изчиствам. Прочиствам гардероба. Прочиствам въздуха.
прочистя - прочистиш, мин. св. прочистих, мин. прич. прочистил, св. — вж. прочиствам.
прочит - само ед. Прочитане. Книги за прочит. Различен прочит. Втори прочит.
прочитам - прочитам, несв. и прочета, св. 1. Какво. Чета нещо написано или напечатано от начало до край; изчитам. Прочетох книгата. Прочетох ...
прочитен - прочитна, прочитно, мн. прочитни, прил. Който е за прочит. Прочитна литература.
прочувам се - прочуваш се, несв. и прочуя се, св. Ставам известен, прочут.
прочувствен - прочувствена, прочувствено, мн. прочувствени, прил. Който е проникнат от дълбоко чувство, вълнение. // същ. прочувственост, прочув...
прочут - прочута, прочуто, мн. прочути, прил. Известен, познат на много хора; славен. Прочути хора.
прочуя се - прочуеш се, мин. св. прочух се, мин. прич. прочул се, св. — вж. прочувам се.
прошарвам - прошарваш, несв. и прошаря, св.; какво. Правя нещо да стане шарено, пъстро на места. — прошарвам се/ прошаря се. 1. За грозде — за...
прошарен - прошарена, прошарено, мн. прошарени, прил. 1. Който е с различни цветове; изпъстрен. 2. За коса и др. под. — примесен с бели коси....
прошаря - прошариш, мин. св. прошарих, мин. прич. прошарил, св. — вж. прошарвам.
прошение - мн. прошения, ср. Остар. Молба, просба.
прошенописец - мн. прошенописци, м. Остар. Човек, който пише прошения.
прошепвам - прошепваш, несв. и прошепна, св.: какво, на кого. Казвам с шепот. Прошепнах и че я обичам. Тихо прошепнах думите.
прошепна - прошепнеш, мин. св. прошепнах, мин. прич. прошепнал, св. — вж. прошепвам.
прошетам се - прошеташ се, св. — вж. прошетвам се.
прошетвам се - прошетваш се, несв. и прошетам се, св. Остар. Разхождам се.
прошка - обикн. ед. Прощаване, извинение. Няма прошка.
прошнуровам - прошнуроваш, несв. и св.; какво. Подшивам с канап или с шнур канцеларски документи. Прошнуровах протоколната тетрадка.
прошумоля - прошумолиш, мин. св. прошумолих, мин. прич. прошумолил, св. — вж. прошумолявам.
прошумолявам - прошумоляваш, несв. и прошумоля, св. Внезапно и за кратко шумоля.
прощавам - прощаваш, несв. и простя, св.; на кого. 1. Не приемам вече някаква постъпка за вина, не търся отплата, възмездие. Прощавам му оби...
прощален - прощална, прощално, мн. прощални, прил. Който е свързан с прощаване, със сбогуване. Прощални думи.
прощапълник - мн. прощъпалници, (два) прощъпалника, м. Пита, която се меси, когато едно дете проходи.
проява - мн. прояви, ж. Проявяване; проявление. Добри прояви.
проявител - проявителят, проявителя, мн. проявители, (два) проявителя, м. Вещество, в което се проявяват снимки.
проявление - мн. проявления, ср. Проявяване.
проявя - проявиш, мин. св. проявих, мин. прич. проявил, св. — вж. проявявам.
проявявам - проявяваш, несв. и проявя, св.; какво. 1. Показвам свое качество, характерна черта чрез действията си. Проявявам любопитство. 2. Ч...
прояждам - прояждаш, несв. и проям, св.; какво. 1. Започвам да ям за първи път или след дълго прекъсване. Прояде месо. 2. Правя отвор в нещо ...
проям - проядеш, мин. св. проядох, мин. прич. проял, св. — вж. прояждам.
прояснение - мн. прояснения, ср. Проясняване, озарение.
проясня се - проясниш се, мин. св. проясних се, мин. прич. прояснил се, св. — вж. прояснявам се.
прояснявам се - проясняваш се, несв. и проясня се, св. За природни и душевни състояния — ставам ясен, чист. Времето се прояснява. Разумът ми се пр...
пружа - пружиш, мин. св. пружих, мин. прич. пружил, несв. Диал. Изпъвам, обтягам, опъвам, протягам. Пружа крака.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: