Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
прегарям - прегаряш, несв. и прегоря, св.; какво. Повреждам чрез продължително горене, греене, печене и др. Прегарям сладкиши. Прегарям кожат...
прегладнея - прегладнееш, мин. св. прегладнях, мин. прич. прегладнял, се. — вж. прегладнявам.
прегладнявам - прегладняваш, несв. и прегладнея, св. Ставам много гладен.
преглас - мн. прегласи, (два) прегласа, м. Спец. Преминаване на един звук в друг.
прегледам - прегледаш, св. — вж. преглеждам.
прегледен - прегледна, прегледно, мн. прегледни, прил. В който всичко може да се види лесно, ясно. // същ. прегледност, прегледността, ж.
преглеждам - преглеждаш, несв. и прегледам, св. 1. Какво. Разглеждам много неща едно след друго. Преглеждам тетрадки. 2. Какво/кого. Поглежда...
преглътна - преглътнеш, мин. св. преглътнах, мин. прич. преглътнал, св. — вж. преглъщам.
преглъщам - преглъщаш, несв. и преглътна, св. 1. Какво. Предвижвам храната през гърлото в стомаха. Преглъщам ядене. 2. Правя мускулни движения...
преговарям - преговаряш, несв. и преговоря, св.; какво. Чета, припомням си отново някакъв материал, за да го науча. // същ. преговор, мн. прего...
преговори - само мн. Разговори между официални представители на държави или обединения за постигане на споразумение.
преговоря - преговориш, мин. св. преговорих, мин. прич. преговорил, св. — вж. преговарям.
прегоря - прегориш, мин. св. прегорих, мин. прич. прегорил, св. — вж. прегарям.
прегорявам - прегоряваш, несв. Прегарям.
преграда - мн. прегради, ж. 1. Стена, плосък предмет или линия, която разделя дадено пространство. 2. Отделено място. Чанта с две прегради. 3...
преграден - преградна, преградно, мн. преградни, прил. Който служи за преграда. Преградна стена.
преградя - преградиш, мин. св. преградих, мин. прич. преградил, св. — вж. преграждам.
преграждам - преграждаш, несв. и преградя, св. 1. Какво. Разделям на две посредством преграда. Преграждам стаята. 2. Поставям пречка, спънка пр...
преграквам - прегракваш, несв. и прегракна, св. Не мога да говоря чисто, ясно поради болест или поради претоварване на говорните органи.
прегракна - прегракнеш, мин.св. прегракнах, мин. прич. прегракнал, св. — вж. преграквам.
прегреша - прегрешиш, мин. св. прегреших, мин. прич. прегрешил, св. — вж. прегрешавам.
прегрешавам - прегрешаваш, несв. и прегреша, св. Правя грях, прегрешение.
прегрешение - мн. прегрешения, ср. Действие, противоречащо на някакви възприети принципи, норми; простъпка, грях, провинение.
прегрея - прегрееш, мин. св. прегрях, мин. прич. прегрял, св. - вж. прегрявам.
прегрупирам - прегрупираш, несв. и св.; какво/кого. Групирам отново или по нов начин.
прегръдка - мн. прегръдки, ж. 1. Прегръщане. 2. Само мн. Пространство, обхванато от ръцете при прегръщане; обятия. Нежните прегръдки на майкат...
прегръщам - прегръщаш, несв. и прегърна, св. 1. Кого/какво. Обхващам с ръце и притискам в израз на обич, нежност. 2. Прен. Какво. Отдавам се б...
прегрявам - прегряваш, несв. и прегрея, св. 1. Какво. Грея, топля повече от необходимото, 2. Прен. Жарг. Затормозвам се от някаква умствена де...
прегъвам - прегъваш, несв. и прегъна, св.; какво. Сгъвам на две. Прегъвам картон.
прегъна - прегънеш, мин. св. прегънах, мин. прич. прегънал, св. — вж. прегъвам.
прегърбвам се - прегърбваш се, несв. и прегърбя се, св. Навеждам се напред и гърбът ми се издава временно или за постоянно; ставам гърбав.
прегърбя се - прегърбиш се, мин. св. прегърбих се, мин. прич. прегърбил се, св. — вж. прегърбвам се.
прегърна - прегърнеш, мин. св. прегърнах, мин. прич. прегърнал, св. — вж. прегръщам.
пред - предлог. 1. За означаване на по-близко или по-далечно разстояние от лицевата част на нещо или на някого. Пред мен. Пред вратата. ...
пред- - представка. 1. В състава на имена със значение по-рано от или пред някого/нещо, напр. предистория, предназначение, предпоследен, п...
преда - предеш, мин. св. предох, мин. прич. прел, несв. 1. Източвам тънка нишка, конец от валмо. 2. Прен. За котка — издавам тих звук, кой...
предавам - предаваш, несв. и предам, св. 1. Какво. Давам от ръка в ръка нещо; връчвам. Предавам писмо. 2. Какво. Давам във властта на някого,...
предавател - предавателят, предавателя, мн. предаватели, (два) предавателя, м. Апарат за радиоразпространение; радиопредавател.
предам - предадеш, мин. св. предадох, мин. прич. предал, св. — вж. предавам.
предан - предана, предано, мн. предани, прил. Който е изпълнен с вяра, вярност и любов към някого или към нещо. Предан съпруг. Предан привъ...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: