Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
претворявам - претворяваш, несв. и претворя, св.; какво. Възсъздавам действителността творчески; творя художествена действителност. Претворявам ...
претегля - претеглиш, мин. св. претеглих, мин. прич. претеглил, св. — вж. претеглям.
претеглям - претегляш, несв. и претегля, св. Преживявам тегло, нещастие, скръб и др.
претекст - само ед. Несъществена, маловажна причина, която служи за оправдание на нещо; повод. Под претекст. Търся претекст.
претендент - мн. претенденти, м. Човек, който претендира за нещо.
претендентка - мн. претендентки, ж. Жена претендент.
претендирам - претендираш, несв. и св. Предявявам претенции.
претенциозен - претенциозна, претенциозно, мн. претенциозни, прил. Който претендира за нещо (обикновено да знае или да може); придир-чив, капризе...
претенция - мн. претенции, ж. 1. Искане, стремеж да се постигне нещо; домогване. Имам претенцията да разбирам от литература. 2. Обикн. мн. Гол...
претопя - претопиш, мин. св. претопих, мин. прич. претопил, св. — вж. претопявам.
претопявам - претопяваш, несв. и претопя, св.; какво. 1. Отделям метала от камъка чрез топене. Претопявам руда. 2. Топя отново нещо вече израбо...
преточа - преточиш, мин. св. преточих, мин. прич. преточил, св. — вж. претакам.
преточвам - преточваш, несв. Претакам.
претрепвам - претрепваш, несв. и претрепя, св.; кого. Разг. Убивам. — претрепвам се/претрепя се. Прен. Разг. Работя много, та се уморявам до см...
претрепя - претрепеш, мин. св. претрепах, мин. прич. претрепал, св. — вж. претрепвам.
претривам - претриваш, несв. и претрия, св.; какво. 1. Прерязвам, прекъсвам, наранявам чрез триене. Претривам дърво. Претривам панталон. Прет...
претрия - претриеш, мин. св. претрих, мин. прич. претрил, св. — вж. претривам.
претрупам - претрупаш, св. — вж. претрупвам.
претрупан - претрупана, претрупано, мн. претрупани, прил. 1. Който има много неща по себе си (често излишни). Претрупана маса. Претрупана рокл...
претрупвам - претрупваш, несв. и претрупам, св. Трупам повече от необходимото.
претръпвам - претръпваш, несв. и претръпна, св. 1. За крайници, мускули — преставам да тръпна. Ръката ми претръпва. 2. За нещо, което причинява...
претръпна - претръпнеш, мин. св. претръпнах, мин. прич. претръпнал, св. — вж. претръпвам.
претупам - претупаш, св. - вж. претупвам.
претупвам - претупваш, несв. и претупам, св.; какво. 1. Тупам наново изцяло. Претупвам килима. 2. Разг. Върша нещо набързо, небрежно, без стар...
претъпквам - претъпкваш, несв. и претъпча, св.; какво. Тъпча повече от възможното, от допустимото. Претъпквам лулата с тютюн.
претъпча - претъпчеш, мин. св. претъпках, мин. прич. претъпкал, св. — вж. претъпквам.
претъркам - претъркаш, св. — вж. претърквам.
претърквам - претъркваш, несв. и претъркам, св.; какво. Претривам.
претърпя - претърпиш, мин. св. претърпях, мин. прич. претърпял, св. — вж. претърпявам.
претърпявам - претърпяваш, несв. и претърпя, св.; какво. Търпя, изстрадвам (някакво нещастие); преживявам. Претърпявам злополука. Претърпявам ра...
претърсвам - претърсваш, несв. и претърся, св.; какво/кого. Търся навсякъде, преглеждам напълно всичко в помещение, облекло и др. Претърсих къщ...
претърся - претърсиш, мин. св. претърсих, мин. прич. претърсил, св. — вж. претърсвам.
претършувам - претършуваш, св.; какво. Разг. Тършувам навсякъде, претърсвам. Претършувах къщата.
преувелича - преувеличиш, мин. св. преувеличих, мин. прич. преувеличил, св. — вж. преувеличавам.
преувеличвам - преувеличаваш, несв. и преувелича, св. Представям нещо в по-големи размери от реалните, придавам му по-голямо значение от действит...
преувеличение - мн. преувеличения, ср. Невярно представяне на нещата в уголемен вид.
преумора - само ед. Прекалена умора.
преуморен - преуморена, преуморено, мн. преуморени, прил. Който изпитва преумора.
преуморя - преумориш, мин. св. преуморих, мин. прич. преуморил, св. — вж. преуморявам.
преуморявам - преуморяваш, несв. и преуморя, св.; кого/какво. Прекалено уморявам. Преуморявам коня. Преуморявам ръцете си. — преуморявам се/ пре...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: