Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
поучителен - поучителна, поучително, мн. поучителни, прил. Който служи за поучение, поука; обогатяващ със знание, опит. Поучителна книга.
похабен - похабена, похабено, мн. похабени, прил. Който вече е негоден, неизползваем; развален. Похабен лист. // същ. похабеност, похабеност...
похабя - похабиш, мин. св. похабих, мин. прич. похабил, св. — вж. похабявам.
похабявам - похабяваш, несв. и похабя, св.; какво. Правя нещо да стане неизползваемо, негодно; развалям, повреждам. — похабявам се/похабя се. ...
похапвам - похапваш, несв. и похапна, св. 1. Хапвам малко. Похапнах сиренце и хляб. 2. Разг. Ям доста. Обичам да похапвам.
похапвам си - похапваш си, несв. и похапна си, св. Ям доста.
похапна - похапнеш, мин. св. похапнах, мин. прич. похапнал, св. — вж. похапвам.
похапна си - похапнеш си, мин. св. похапнах си, мин. прич. похапнал си, св. - вж. похапвам си.
похарча - похарчиш, мин. св. похарчих, мин. прич. похарчил, св. — вж. похарчвам.
похарчвам - похарчваш, несв. и похарча, св.; какво. Харча изцяло, докрай. Похарчих парите си.
похвала - мн. похвали, ж. Добър отзив за някого (за неговите качества, дейност, постъпки и др).
похвален - похвална, похвално, мн. похвални, прил. 1. Който заслужава похвала. Похвално качество. 2. Който съдържа похвала. Похвално слово.
похваля - похвалиш, мин. св. похвалих, мин. прич. похвалил, св. — вж. похвалвам.
похвалявам - похваляваш, несв. и похваля,. св.; кого/какво. Изказвам похвала.
похвалям - похвалваш, несв. и похваля, св.; кого/ какво. 1. Хваля малко или от време на време. 2. Похвалявам. — похвалвам се/ похваля се. Хва...
похват - мн. похвати, (два) похвата, м. 1. Само ед. Умение да се прави нещо. Имам добър похват. 2. Начин на подхождане към нещо, начин на и...
похватен - похватна, похватно, мн. похватни, прил. Който има похват (в 1 знач.); сръчен, умел, ловък, изкусен.
похитител - похитителят, похитителя, мн. похитители, м. Човек, който похищава.
похитителка - мн. похитителки, ж. Жена похитител.
похитя - похитиш, мин. св. похитих, мин. прич. похитил, св. — вж. похищавам.
похищавам - похищаваш, несв. и похитя, св.; кого/ какво. Тайно и насила открадвам, отвличам. Похищавам дете. Похищавам документи. // същ. похи...
похищение - мн. похищения, ср. Похищаване.
похлопам - похлопаш, св. — вж. похлопвам.
похлопвам - похлопваш, несв. и похлопам, св. Хлопам еднократно, кратко или от време на време.
похлупак - мн. похлупаци, (два) похлупака, м. Предмет, с който се похлупва; капак.
похлупвам - похлупваш, несв. и похлупя, св.; какво. 1. Закривам отвора на съд с нещо. Похлупвам тенджера с капак. 2. Обръщам съд с дъното наго...
похлупя - похлупиш, мин. св. похлупих, мин. прич. похлупил, св. — вж. похлупвам.
поход - мн. походи, (два) похода, м. Организирано придвижване на група лица с определени цели. Военен поход. Туристически поход.
походвам - походваш, несв. и походя, св. 1. Ходя малко. 2. Ходя често, до насита. 3. Имам навик да ходя по мъже или по жени.
походка - мн. походки, ж. Начин, маниер на движение при ходене. Гъвкава походка.
походя - походиш, мин. св. походих, мин. прич. походил, св. — вж. походвам.
похождение - мн. похождения, ср. Любовно приключение.
похот - похотта, само ед., ж. Силно сексуално желание, влечение; сластолюбие, сладострастие. Обхванат от похот.
похотлив - похотлива, похотливо, мн. похотливи, прил. Който е изпълнен с похот. Похотлив поглед. Похотлив човек. // същ. похотливост, похотли...
похулвам - похулваш, несв. и похуля, св.; кого/какво. Хуля в определен единичен случай.
похуля - похулиш, мин. св. похулих, мин. прич. похулил, св. - вж. похулвам.
поцинковам - поцинковаш, несв. и св.; какво. Покривам с цинков пласт.
почакам - почакаш, св. — вж. почаквам.
почаквам - почакваш, несв. и почакам, св.; кого/ какво. Чакам малко.
почва - мн. почви, ж. 1. Горен повърхностен слой на земята, в който се развиват растенията. Плодородна почва. 2. Прен. Само ед. Основа, оп...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: