Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
престолонаследник - мн. престолонаследници, м. Лице (обикновено първороден син), което ще наследи престола.
престолонаследница - мн. престолонаследници, ж. Жена престолонаследник.
престорвам - престорваш, несв. и престоря, св.; кого/какво. 1. Давам друг вид, друг облик; преобразявам, превръщам. Престорвам на лъв. 2. Не ра...
престорен - престорена, престорено, мн. престорени, прил. Неистински, фалшив, лицемерен, изкуствен. Престорена скромност.
престоря - престориш, мин. св. престорих, мин. прич. престорил, св. - вж. престорвам.
престоря се - престориш се, мин. св. престорих се, мин. прич. престорил се, св. — вж. преструвам се.
престоя - престоиш, мин. св. престоях, мин. прич. престоял, св. — вж. престоявам.
престоявам - престояваш, несв. и престоя, св. I. Стоя известно време някъде; прекарвам, пребивавам. 2. За продукти, храна — стоя повече от допу...
престраша се - престрашиш се, мин. св. престраших се, мин. прич. престрашил се, св. — вж. престрашавам се.
престрашавам се - престрашаваш се, несв. и престраша се, св. Надмогвам, преодолявам страха си.
престрелка - мн. престрелки, ж. Кратка размяна на изстрели по време на бой.
престроя - престроиш, мин. св. престросх, мин. прич. престросл, св. — вж. престроявам.
престроявам - престрояваш, несв. и престроя, св.; какво. Построявам наново. — престроявам се/ престроя се. За шофьор — заемам нова позиция в дру...
преструвам се - преструваш се, несв. и престоря се, св. Придавам си съзнателно, преднамерено друг вид. Преструвам се, че не чувам. // същ. престру...
преструвка - мн. преструвки, ж. Преструване, лицемерничене.
престъпвам - престъпваш, несв. и престъпя, св.; какво. Нарушавам, преминавам отвъд границите на нещо общоприето, установено. Престъпвам закон.
престъпен - престъпна, престъпно, мн. престъпни, прил. Който се отнася до престъпление. Престъпен план. Престъпна идея.
престъпление - мн. престъпления, ср. 1. Опасно за обществото действие, което престъпна законите и подлежи на наказание. 2. Вредно, осъдително пов...
престъпник - мн. престъпници, м. Човек, който извършва престъпление. // прил. престъпнически, престъпническа, престъпническо, мн. престъпническ...
престъпница - мн. престъпници, ж. Жена престъпник.
престъпност - престъпността, само ед., ж. 1. Качество на престъпник. 2. Съвкупност от престъпления. Висока престъпност.
престъпя - престъпиш, мин. св. престъпих, мин. прич. престъпил, св. — вж. престъпвам.
престъргвам - престъргваш, несв. и престържа, св.; какво. 1. Стържа за втори път. 2. Стържа повече от необходимото. 3. Прекъсвам, протривам чрез...
престържа - престържеш, мин. св. престъргах, мин. прич. престъргал, св. — вж. престъргвам.
пресувам - пресуваш, несв. и св.; какво. Обработвам с преса.
пресуквам - пресукваш, несв. и пресуча, св.; какво. 1. Суча отново. 2. Суча повече от необходимото. 3. Усуквам две или повече нишки.
пресуквач - мн. пресуквачи, м. Човек, който пресуква.
пресуквачка - мн. пресуквачки, ж. Жена пресуквач.
пресуча - пресучеш, мин. св. пресуках, мин. прич. пресукал, св. — вж. пресуквам.
пресуша - пресушиш, мин. св. пресуших, мин. прич. пресушил, св. — вж. пресушавам.
пресушавам - пресушаваш, несв. и пресуша, св.; какво. 1. Отстранявам течност, влага изцяло, докрай. Пресушавам язовир. 2. Суша повече от необхо...
пресъздавам - пресъздаваш, несв. и пресъздам, св.; какво/кого. Създавам отново; пресътворявам, претворявам, възсъздавам.
пресъздам - пресъздадеш, мин. св. пресъздадох, мин. прич. пресъздал, св. — вж. пресъздавам.
пресъхвам - пресъхваш, несв. и пресъхна, св. 1. Губя течността, влагата си. Устните ми пресъхват. Реката пресъхва. 2. Съхна повече от необход...
пресъхна - пресъхнеш, мин. св. пресъхнах, мин. прич. пресъхнал, св. — вж. пресъхвам.
пресявам - пресяваш, несв. и пресея, св.; какво. 1. Засявам отново изцяло; презасявам. 2. Прекарвам изцяло вещество през сито. Пресявам брашн...
пресягам се - пресягаш се, несв. и пресегна се, св. Протягам ръка през определено пространство, за да достигна нещо.
пресяда ми - (или ти, му, и, ни, ви, им), несв. и преседне ми, св. Спира се на гърлото ми, не може да премине през гърлото ми (обикновено храна...
претакам - претакаш, несв. и преточа, св.; какво. Точа течност от един съд в друг и пак я сипвам обратно в първия.
претворя - претвориш, мин. св. претворих, мин. прич. претворил, св. — вж. претворявам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: