Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
провалям - проваляш, несв. и проваля, св. 1. Какво. Пробивам надолу с удряне, с въртене; продънвам. 2. Прен. Какво/кого. Правя нещо или няко...
проведа - проведеш, мин. св. проведох, мин. прич. провел, св. — вж. провеждам.
провеждам - провеждаш, несв. и проведа, св.; какво. Извършвам нещо; правя, осъществявам, реализирам. Провеждам конференция. Провеждам мероприя...
проверител - прооверителят, проверителя, мн. проверители, м. Човек, който проверява; контрольор.
проверителка - мн. проверителки, ж. Жена проверител.
проверка - мн. проверки, ж. Проверяване, преглед за установяване на наличността и достоверността на нещо. Паспортна проверка.
проверя - провериш, мин. св. проверих, мин. прич. проверил, св. — вж. проверявам.
проверявам - проверяваш, несв. и проверя, св.; какво/кого. Убеждавам се в достоверността, правилността, наличността, качеството и др. на нещо п...
провесвам - провесваш, несв. и провеся, св.; какво. Поставям нещо така, че единият му край да виси. Провесвам знаме. • Провесвам нос. Разг. Ун...
провеся - провесиш, мин. св. провесих, мин. прич. провесил, св. — вж. провесвам.
проветрив - проветрива, проветриво, мн. проветриви, прил. Който се проветрява от въздушно течение през него.
проветря - проветриш, мин. св. проветрих, мин. прич. проветрил, св. — вж. проветрявам.
проветрявам - проветряваш, несв. и проветря, св. 1. Разтварям широко врати и прозорци на помещение да стане течение и да се смени въздухът. 2. К...
проветрям - проветряш, несв. Проветрявам.
провидение - само ед. Висша ръководна сила, определяща съдбата на човек; бог. Чакам знак от провидението.
провизии - само мн. Хранителни продукти, хранителни припаси.
провиквам се - провикваш се, несв. и провикна се, св. Еднократно викам или викам от време на време.
провикна се - провикнеш се, мин. св. провикнах се, мин. прич. провикнал се, св. — вж. провиквам се.
провинен - провинена, провинено, мн. провинени, прил. Който се е провинил. Провинен ученик.
провинение - мн. провинения, ср. Нарушение на някакво правило, закон; вина, простъпка, грешка.
провинция - мн. провинции, ж. 1. Административно-териториална единица в някои държави; област. 2. Само ед. Населено място в страната извън сто...
провиня се - провиниш се, мин. св. провиних се, мин. прич. провинил се, св. — вж. провинявам се.
провинявам се - провиняваш се, несв. и провиня се, св. Извършвам провинение.
провирам - провираш, несв. и провра, св.; какво. Прекарвам нещо през тесен отвор. Провирам глава през прозореца. — провирам се/провра се. Про...
провисвам - провисваш, несв. и провисна, св. Отпускам се надолу; увисвам. Полата провисна.
провисна - провиснеш, мин. св. провиснах, мин. прич. провиснал, св. — вж. провисвам.
провися - провисиш, мин. св. провисих, мин. прич. провисил, св. — вж. провисвам.
провлак - мн. провлаци, (два) провлака, м. Тясна ивица земя между две морета, която съединява големи територии суша.
провлека - провлечеш, мин. св. провлякох, мин. прич. провлякъл, св. — вж. провличам.
провлечен - провлечена, провлечено, мн. провлечени, прил. Който е много бавен, трае много дълго; проточен. Провлечена песен.
провличам - провличаш, несв. и провлека, св.; какво. 1. Оставям нещо да се влачи. Провлечена фуста. 2. Прен. Извършвам някаква дейност много п...
проводник - мн. проводници, (два) проводника, м. 1. Тяло, което пропуска през себе си електричество, топлина и др. Металите са добри проводниц...
провокатор - мн. провокатори, м. Човек, който прави провокации. // прил. провокаторски, провокаторска, провокаторско, мн. провокаторски.
провокация - мн. провокации, ж. 1. Подстрекателство, което кара някого да извърши нещо с тежки последици за самия него, без да съзнава. 2. Дейн...
провокирам - провокираш, несв. и св.; какво/кого. 1. Правя провокация (в 1 знач.). 2. Предизвиквам към определено действие, състояние.
провра - провреш, мин. св. проврях, мин. прич. проврял, св. — вж. провирам.
провъзглася - провъзгласиш, мин. св. провъзгласих, мин. прич. провъзгласил, св. — вж. провъзгласявам.
провъзгласявам - провъзгласяваш, несв. и провъзглася, св.; кого/какво. Публично или официално обявявам. Провъзгласявам идеи. Провъзгласявам я за по...
провървя - провървиш, мин. св. провървях, мин. прич. провървял, св. — вж. провървявам.
провървявам - провървяваш, несв. и провървя, св. 1. Започвам да ходя; прохождам. 2. Прен. За нещо, което е временно преустановено - започвам да...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: