Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
приблизителен - приблизителна, приблизително, мн. приблизителни, прил. Който не е напълно точен, не е прецизен (за количество); горе-долу точен, в...
приболи ме - мин. св. приболя ме, мин. прич. приболяло ме, св. - вж. приболява ме.
приболява ме - (или те, го, я, ни, ви, ги), несв. и приболи ме, св.; безл. 1. Внезапно и за кратко ме заболява. 2. Боли ме слабо през определени ...
прибор - мн. прибори, (два) прибора, м. 1. Приспособление, специално устройство за работа; апарат, уред. 2. Обикн. мн. Набор от принадлежно...
прибран - прибрана, прибрано, мн. прибрани, прил. 1. Скромен, тих. Прибран човек. 2. Който подрежда нещата си; спретнат, подреден.
прибързам - прибързаш, св. — вж. прибързвам.
прибързан - прибързана, прибързано, мн. прибързани, прил. 1. Който прибързва (във 2 знач.). 2. Който е грешен, необмислен поради бързане. Приб...
прибързвам - прибързваш, несв. и прибързам, св. 1. Започвам внезапно да бързам. 2. Поради бързане не обмислям нещо достатъчно добре и затова сг...
прибягам - прибягаш, св. — вж. прибягвам.
прибягвам - прибягваш, несв. и прибягам, св. Доближавам нещо с бягане; притичвам. Прибягвам до аптеката.
прибягна - прибегнеш, мин. св. прибягнах, мин. прич. прибягнал, св. - вж. прибягвам.
приватизация - само ед. Предаване на държавна собственост в ръцете на частни собственици.
приватизирам - приватизираш, несв. и св.; какво. Правя приватизация.
привдигам - привдигаш, несв. и привдигна, св. 1. Какво. Вдигам леко. Привдигнаха хладилника, за да го подхванат добре. 2. Кого. Вдигам на крак...
привдигна - привдигнеш, мин. св. привдигнах, мин. прич. привдигнал, св. — вж. привдигам.
приведа - приведеш, мин. св. приведох, мин. прич. привел, св. — вж. привеждам.
привеждам - привеждаш, несв. и приведа, св. 1. Какво. Накланям надолу; навеждам, свеждам. Привеждам тяло. 2. Какво/кого, в какво. Поставям в о...
привет - мн. привети, (два) привета, м. Поздрав.
приветлив - приветлива, приветливо, мн. приветливи, прил. 1. Който е изпълнен с доброжелателство; предразполагащ. Приветлива жена. 2. Приятен,...
приветствам - приветстваш, несв. 1. Каквокого. Поздравявам, отправям привет. 2. Какво. Посрещам радостно, възторжено. Приветствам идеята им.
приветствен - приветствена, приветствено, мн. приветствени, прил. Който съдържа приветствие. Приветствена телеграма.
приветствие - мн. приветствия, ср. Поздравление.
приветствувам - приветствуваш, несв. Приветствам.
привечер - 1. Същ. привечерта, мн. привечери, ж. Времето преди вечерта. 2. Нареч. По време преди вечерта; надвечер. Ще се върна привечер. // ...
привиден - привидна, привидно, мн. привидни, прил. Който се привижда; въображаем, мним. Привидно съгласие. // същ. привидност, привидността, ...
привидение - мн. привидения, ср. 1. Нещо, което се привижда на някого. 2. Призрак.
привиди ми се - мин. св. привидя ми се, мин. прич. привидял ми се, св. — вж. привижда ми се.
привижда ми - (или ти, му, и, ни, ви, им) се, несв. и привиди ми се, св. Струва ми се, че виждам нещо, което в действителност го няма. Привиждат...
привикам - привикаш, св. — вж. привиквам.
привиквам - привикваш, несв. и привикна, св. Добивам навик, привичка; свиквам, приучавам се, навиквам. Привикнах да уча вечер.
привикна - привикнеш, мин. св. привикнах, мин. прич. привикнал, св. — вж. привиквам.
привилегия - мн. привилегии, ж. Право или предимство, преимущество, което поставя някого в по-благоприятно положение в сравнение с друг. Ползва...
привилигировам - привилегироваш, несв. и св.; кого. Давам привилегия на някого.
привилигирован - привилегирована, привилегировано, мн. привилегировани, прил. Който има привилегия.
привичен - привична, привично, мн. привични, прил. 1. Който е станал привичка. Привичен жест. 2. Обикновен. Привичен глас.
привичка - мн. привички, ж. Навик.
привлека - привлечеш, мин. св. привлякох, мин. прич. привлякъл, св. — вж. привличам.
привлекателен - привлекателна, привлекателно, мн. привлекателни, прил. Който привлича, предразполага, примамва. Привлекателни очи. Привлекателно п...
привличам - привличаш, несв. и привлека, св. 1. Какво/ кого. Влека, придърпвам към себе си. Магнитът привлече гвоздея. 2. Прен. Кого. С качест...
привнасям - привнасяш, несв. и привнеса, св.; какво. Внасям допълнително към нещо готово, събрано, сборно. Привнасям хумор в разказа.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: