Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
параходство - мн. параходства, ср. 1. Придвижване на плавателни съдове; корабоплаване. 2. Организация, предприятие, което управлява придвижванет...
парашут - мн. парашути, (два) парашута, м. Устройство с разтварящ се във въздуха чадърооб-разен купол за спускане на земята на човек или тов...
парашутизъм - само ед. Спорт, свързан с приземяване с парашут.
парашутист - мн. парашутисти, м. 1. Човек, който извършва скокове с парашут. 2. Прен. Ирон. Назначен на работа, приет в учреждение с протекции ...
парашутистка - мн. парашутистки, ж. Жена парашутист.
парвам - парваш, несв. и парна, св.; кого/какво. Еднократно или поединично паря. Парнах ръката си на печката. Един куршум го парна в крака....
парвеню - мн. парвенюта, м. Издигнал се чрез богатството си нискокултурен и духовнобеден човек.
пардесю - мн. пардесюта, ср. Пролетна или есенна горна мъжка дреха; палто.
пардон - междум. За изказване на извинение: простете, извинете.
парен - парна, парно, мн. парни, прил. 1. Който се задвижва с пара. Парен локомотив. Парна машина. 2. Който използва пара. Парна баня. Пар...
пари - само мн. 1. Метални или книжни знаци, с които се измерва стойността на стоките и труда. 2. Средства, капитал. Нямам пари. // същ. ...
парий - парият, пария, мн. парии, м. 1. Човек, който принадлежи към ниските обществени слоеве в Индия. 2. Прен. Презрян човек, безправен ч...
парирам - парираш, несв. и св. 1. Какво. Отбивам противников удар. 2. Прен. Какво. Отстранявам, предотвратявам. Полицията парира мафиотска п...
паритет - само ед. Равенство по стойност на едно нещо с друго нещо.
паричен - парична, парично, мн. парични, прил. 1. Който е свързан с пари. Парични затруднения. Парична награда. 2. В който се работи с пари....
парк - паркът, парка, мн. паркове, (два) парка, м. 1. Голяма градина с алеи и насаждения. Разходихме се в парка. 2. Място, в което се съх...
парка - мн. парки, ж. Пристегната в долния си край връхна дреха с качулка, която наподобява яке.
паркет - само ед. 1. Вид подова настилка от еднакви по големина малки дъски. Стаята е с паркет. 2. Малки дъски с еднаква големина и форма, ...
паркетин - само ед. Препарат за почистване на паркет, който му придава блясък.
паркинг - мн. паркинги, (два) паркинга, м. Място, определено за престояване на автомобили.
паркирам - паркираш, несв. и св.; какво. Спирам превозно средство временно, оставям го да престоява. Паркирах автомобила пред къщата.
парламент - мн. парламенти, (два) парламента, м. 1. Висш изборен законодателен орган; народно събрание. 2. Сградата, в която работи този орган...
парламентарен - парламентарна, парламентарно, мн. парламентарни, прил. 1. Който се отнася до парламент. Парламентарни избори. 2. В който ръководна...
парламентаризъм - само ед. Политическа система, в която управлението принадлежи на парламента.
парламентарист - мн. парламентаристи, м. 1. Привърженик на парламентаризма. 2. Член на парламент.
парламентьор - мн. парламентьори, м. 1. Лице, което представя едната страна при преговори с противник. 2. Прен. Посредник.
парлив - парлива, парливо, мн. парливи, прил. 1. Който причинява изгаряне; много горещ. Парлив чай. 2. Който предизвиква обрив по тялото и ...
парна - парнеш, мин. св. парнах, мин. прич. парнал, св. — вж. парвам.
парник - мн. парници, (два) парника, м. 1. Отоплявано остъклено помещение, в което се отглеждат растения; оранжерия. 2. Покрита леха, в коя...
парников - парникова, парниково, мн. парникови, прил. 1. Който е произведен в парник. Парникови зеленчуци. 2. Който се отнася до парник. • Па...
пародия - мн. пародии, ж. 1. Спец. Подражателна творба на някое известно литературно произведение със сатирична или хумористична цел. 2. Нес...
парола - мн. пароли, ж. Предварително уговорена тайна дума, която служи за разпознаване на членове на дадена организация, които не се позна...
пароним - мн. пароними, (два) паронима, м. Спец. Дума, която е близка по звуков състав до друга дума и понякога погрешно се смесва с нея в р...
парса - само ед. Остар. Пари, които се събират от зрителите след представления. • Обирам парсата. 1. Понасям наказание вместо друг. 2. Пол...
партакеши - само мн. Пренебр. Преносими вещи; багаж. • Вдигам си партакешите. Пренебр. Напускам някое място.
партенка - мн. партенки, ж. 1. Правоъгълно парче плат, с което се обвива крака вместо чорап. 2. Жарг. Лъжлив слух. Кой пусна партенката, че с...
партер - мн. партери, (два) партера, м. 1. Приземен етаж в сграда. Магазинът се намира на партера. 2. Място в зрителна зала, което е разпол...
парти - мн. партита, ср. Празненство с цел забавление или осъществяване на запознанства. Детско парти.
партида - мн. партиди, ж. 1. Отделна сметка в банка или друго учреждение, по която се внасят суми. 2. Определено количество еднообразна сток...
партиен - партийна, партийно, мн. партийни, прил. Който се отнася до партия. Партийна групировка.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: