Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
подражавам - подражаваш, несв.; на кого. Опитвам се да направя същото като някой друг; имитирам. // същ. подражаване, ср.
подражател - подражателят, подражателя, мн. подражатели, м. Човек, който подражава.
подражателен - подражателна, подражателно, мн. подражателни, прил. Който е направен по подражание.
подражателка - мн. подражателки, ж. Жена подражател.
подражение - само ед. Подражаване.
подразбера - подразбереш, мин. св. подразбрах, мин. прич. подразбрал, св. — вж. подразбирам.
подразбирам - подразбираш, несв. и подразбера, св. Разбирам по косвени, непреки сведения; досещам се.
подразделение - мн. подразделения, ср. 1. Йерархически зависим елемент на цялото. 2. Организационна или стопанска единица в състава на по-голяма ч...
подразделя - подразделиш, мин. св. подразделих, мин. прич. подразделил, св. — вж. подразделям.
подразделям - подразделяш, несв. и подразделя, св.; какво. Деля на по-малки части; разделям.
подразня - подразниш, мин. св. подразних, мин. прич. подразнил, св. — вж. подразням.
подразням - подразняш, несв. и подразня, св.; кого/какво. Дразня малко. — подразням се/ подразня се. Нещо внезапно предизвиква раздразнение у ...
подраня - подраниш, мин. св. подраних, мин. прич. подранил, св. — вж. подранявам.
подранявам - подраняваш, несв. и подраня, св. Правя нещо преди определения час или рано сутринта. Подранявам за среща. Подраних тази сутрин.
подрасна - подраснеш, мин. св. подраснах, мин. прич. подраснал, св. - вж. подраствам.
подрасник - мн. подрасници, (два) подрасника, м. Специално облекло на поп, което се носи под расото.
подраста - подрастеш, мин. св. подрастох, мин. прич. подрасъл, св. Подрасна.
подраствам - подрастваш, несв. и подрасна, св. 1. За растение — достигам до определени размери. 2. Раста до определена възраст.
подредя - подредиш, мин. св. подредих, мин. прич. подредил, св. — вж. подреждам.
подрежа - подрежеш, мин. св. подрязах, мин. прич. подрязал, св. — вж. подрязвам.
подреждам - подреждаш, несв. и подредя, св. 1. Какво. Поставям в определен ред; редя, нареждам. Подреждам книгите. 2. Прен. Кого. Говоря лоши ...
подривам - подриваш, несв. и подрина и подрия, св. 1. Ровя под нещо; подравям, подкопавам. 2. Чистя тор около добитък. 3. Прен. Какво. Действ...
подривен - подривна, подривно, мн. подривни, прил. Който се извършва тайно с цел да разруши нещо, да навреди на нещо. Подривна акция.
подрина - подринеш, мин. св. подринах, мин. прич. подринал, св. — вж. подривам.
подрипвам - подрипваш, несв. и подрипна, св. Разг. Рипам леко или от време на време; подскачам.
подрипна - подрипнеш, мин. св. подрипнах, мин. прич. подрипнал, св. — вж. подрипвам.
подритвам - подритваш, несв. и подритна, св. 1. Какво/ кого. Ритам леко пред себе си. 2. Прен. Пренебр. Кого. Пренебрегвам, не обръщам внимани...
подритна - подритнеш, мин. св. подритнах, мин. прич. подритнал, св. — вж. подритвам.
подрия - подриеш, мин. св. подрих, мин. прич. подрил, св. — вж. подривам.
подробен - подробна, подробно, мн. подробни, прил. Който е пълен, изчерпателен, с възможно най-много детайли; обстоен. Подробно описание.
подробност - подробността, мн. подробности, ж. Дребно обстоятелство, несъществен детайл. Подробностите после.
подровя - подровиш, мин. св. подрових, мин. прич. подровил, св. — вж. подравям.
подронвам - подронваш, несв. и подроня, св.; какво. 1. Роня отдолу под нещо; подравям, подривам, подкопавам. 2. Прен. Действам подмолно, за да...
подроня - подрониш, мин. св. подроних, мин. прич. подронил, св. — вж. подронвам.
подръка - нареч. 1. С ръка под мишницата на друг човек. 2. На удобно място; наблизо. Всичко ми е подръка.
подръпвам - подръпваш, несв. и подръпна, св.; какво. 1. Дърпам леко или от време на време. 2. Поемам леко от цигарата или поемам от време на в...
подръпна - подръпнеш, мин. св. подръпнах, мин. прич. подръпнал, св. — вж. подръпвам.
подръчен - подръчна, подръчно, мн. подръчни, прил. 1. Който е подръка (във 2 знач.) 2. Който е на разположение. С подръчни средства.
подрязвам - подрязваш, несв. и подрежа, св.; какво. 1. Режа отдолу; отрязвам. Подрязвам коса. 2. Подкастрям. Подрязвам дръвчета. • Подрязвам к...
подсвирвам - подсвирваш, несв. и подсвирна, св. 1. Свиркам леко, едва чуто. 2. Свиркам след някого, обикновено след жена, за да ми обърне внима...
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: