Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
пастет - само ед. Колбасарско изделие, приготвено от смлян дроб или месо и подправки. Гъши пастет.
пастир - мн. пастири, м. 1. Човек, който пасе добитък. 2. Духовник, който отговаря за група хора. // прил. пастирски, пастирска, пастирско,...
пастирка - мн. пастирки, ж. Жена пастир (в 1 знач.).
пастор - мн. пастори, м. 1. Протестантски свещеник. 2. Проповедник. // прил. пасторски, пасторска, пасторско, мн. пасторски.
пасторал - мн. пасторали, (два) пасторала, м. 1. Литературно произведение, което описва живота на пастирите, като го идеализира. 2. Творба на...
пастрок - мн. пастроци, м. Разг. Неистински баща; нов съпруг на майката.
пастря - пастриш, мин. св. пастрих, мин. прич. пастрил, несв. Разг. Какво. Пазя, пестя. Пастря парите си.
пастърма - само ед. Сушено осолено месо. Козя пастърма.
пастьоризирам - пастьоризираш, несв. и св.; какво. Спец. Обезвреждам течности чрез загряване до определена температура и охлаждане. Пастьоризирам ...
пасувам - пасуваш, несв. 1. Обявявам пас при игра на карти. 2. Не вземам участие в нещо, бездействам.
пасха - само ед. 1. Християнски празник, отбелязващ възкресението на Исус Христос; Великден. 2. Староеврейски празник, свързан с освобожде...
пат - патът, пата, мн. патове, (два) пата, м. 1. Положение при игра на шах, когато е невъзможен следващ ход и играта в този случай не пе...
пате - мн. патета, ср. Малкото на патицата. Жълто пате.
патент - мн. патенти, (два) патента, м. 1. Документ, който дава права на изобретателя над изобретението му. 2. Свидетелство, което позволяв...
патентовам - патентоваш, несв.; какво. Снабдявам с патент. Патентовам нова машина.
патерица - мн. патерици, ж. 1. Владишки жезъл. 2. Приспособление за подпиране на хора с увредени крайници, което се прикрепва под мишницата. ...
патетика - само ед. Възторжен стил, тон; развълнуваност.
патетичен - патетична, патетично, мн. патетични, прил. Страстен, развълнуван, изпълнен с патос. Патетично изказване. // същ. патетичност, пате...
патешки - патешка, патешко, мн. патешки, прил. 1. Който се отнася до пате или патица. Патешки пух. 2. Прен. Който наподобява нещо, което при...
патина - само ед. 1. Окислително покритие, което се образува върху медни и бронзови изделия. 2. Прен. Натрупване, наслояване.
патица - мн. патици, ж. Водоплаваща птица с широка човка, къса шия и плавателна ципа на краката. Дива патица.
патка - мн. патки, ж. 1. Патица. 2. Диал. Гъска. 3. Прен. Глупав човек. • Паса патките. Ходя без работа, шляя се.
патладжан - мн. патладжани, (два) патладжана, м. Вид зеленчуково растение с едри тъмносини продълговати плодове, както и самият плод.
паток - мн. патоци, (два) патока, м. Мъжка патица.
патока - само ед. и патоки само мн. Слаба ракия с възкисел вкус, която се получава в края на дестилацията.
патолог - мн. патолози, м. Специалист по патология.
патология - само ед. Спец. Наука за болестните процеси в организма и за промените, които те предизвикват.
патос - само ед. Страстно въодушевление, подем, ентусиазъм. // прил. патосен, патосна, па-тосно, мн. патосни.
патриарх - мн. патриарси, м. 1. Духовно лице с най-висок сан, глава на православната църква. Вселенски патриарх. 2. Родоначалник.
патриархален - патриархална, патриархално, мн. патриархални, прил. Първобитен, верен на традициите, старинен. Патриархален бит. // същ. патриарха...
патриаршески - патриаршеска, патриаршеско, мн. патриаршески, прил. Който се отнася до патриарх. Патриаршески сан.
патриаршия - мн. патриаршии, ж. 1. Независима църква, ръководена от патриарх. 2. Област, управлявана от патриарх. 3. Място, където живее и рабо...
патриот - мн. патриоти, м. Човек, който обича отечеството и народа си; родолюбец.
патриотизъм - само ед. Любов и преданост към отечеството; родолюбив.
патриотичен - патриотична, патриотично, мн. патриотични прил. Който е проникнат от патриотизъм; родолюбив. Патриотична проява. Патриотични песни...
патриций - патрицият, патриция, мн. патриции, м. 1. В древния Рим — благородник, аристократ. 2. Прен. Аристократичен човек, високопоставена л...
патрон - само ед. Лице, на чието име са наречени някоя организация или учебно заведение. // прил. патронен, патронна, патронно, мн. патронн...
патронаж - само ед. 1. Покровителство. Фестивалът се провежда под патронажа на президента. 2. Лечебно-профилактични посещения по домовете на ...
патрул - мн. патрули, (два) патрула, м. Въоръжена група за охрана или проверка. // прил. патрулен, патрулна, патрулно, мн. патрулни. Патрул...
патрулирам - патрулираш, несв. и св. Изпълнявам служба на патрул. Патрулираха около пристанището.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: