Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
преносим - преносима, преносимо, мн. преносими, прил. Който може да се пренася. Преносима мебел.
преносител - преносителят, преносителя, мн. преносители, м. Човек, който пренася зараза.
преносителка - мн. преносителки, ж. Жена преносител.
пренощувам - пренощуваш, св. Прекарвам нощта.
преобладавам - преобладаваш, несв. В повече съм по количество; доминирам. В университета преобладават жените студентки.
преображение - мн. преображения, ср. 1. Промяна на образа, на външния вид. 2. Християнски празник — 6 август.
преобразование - мн. преобразования, ср. Коренна промяна, преустройство, реформа.
преобразовател - преобразователят, преобразователя, мн. преобразователи, м. Човек, който преобразува; реформатор.
преобразувам - преобразуваш, несв.; какво. Правя преобразование; реформирам.
преобразя - преобразиш, мин. св. преобразих, мин. прич. преобразил, св. — вж. преобразявам.
преобразявам - преобразяваш, несв. и преобразя, св. 1. Какво. Изменям, променям облика, придавам друг вид, като че е нещо ново и различно. Преобр...
преобръщам - преобръщаш, несв. и преобърна, св.; какво. Обръщам отново или многократно. — преобръщам се/преобърна се. Разг. 1. Правя кълбо. 2.П...
преобувам - преобуваш, несв. и преобуя, св.; какво/кого. Събувам нещо и обувам на негово място друго нещо. — преобувам се/преобуя се. Преобува...
преобуя - преобуеш, мин. св. преобух, мин. прич. преобул, св. — вж. преобувам.
преобърна - преобърнеш, мин. св. преобърнах, мин. прич. преобърнал, св. — вж. преобръщам.
преодолея - преодолееш, мин. св. преодолях, мин. прич. преодолял, св. — вж. преодолявам.
преодолявам - преодоляваш, несв. и преодолея, св.; какво. Справям се с нещо; надмогвам, превъзмогвам. Преодолявам страха си.
преора - преореш, мин. св. преорах, мин. прич. преорал, св. - вж. преоравам.
преоравам - преораваш, несв. и преора, св.; какво. 1. Ора повторно. 2. Присвоявам части от съседска нива чрез оране.
преориентация - само ед. Преориентиране.
преориентирам се - преориентираш се, несв. и св. 1. Ориентирам се в друга посока. 2. Променям обекта на внимание, поддръжка, проучване и др. // същ. ...
преотстъпвам - преотстъпваш, несв. и преотстъпя, св.; какво, на кого. Отстъпвам моя собственост на друг. Преотстъпвам апартамента на леля си.
преотстъпя - преотстъпиш, мин. св. преотстъпих, мин. прич. преотстъпил, св. — вж. преотстъпвам.
преоценен - преоценена, преоценено, мн. преоценени, прил. Който има нова цена, обикновено по-ниска.
преоценка - мн. преоценки, ж. Нова оценка на нещо вече оценено.
преоценя - преоцениш, мин. св. преоцених, мин. прич. преоценил, св. — вж. преоценявам.
преоценявам - преоценяваш, несв. и преоценя, св.; какво. Правя преоценка.
препарат - мн. препарати, (два) препарата, м. 1. Фабрично изработено и готово за употреба химическо вещество с различни предназначения - за п...
препаратор - мн. препаратори, м. 1. Човек, който препарира. 2. Човек, който приготвя препарати. // прил. препараторски, препараторска, препарат...
препараторка - мн. препараторки, ж. Жена препаратор.
препарирам - препарираш, несв. и св.; какво. Чрез специална обработка запазвам естествения вид на животни така, че изглеждат като живи.
препасвам - препасваш, несв. и препаша, св.; какво. 1. Връзвам през средата. 2. Навивам около тялото си. Препасвам пояс. 3. Прикрепвам с помощ...
препаска - мн. препаски, ж. Ивица от различен материал за препасване.
препаша - препашеш, мин. св. препасах, мин. прич. препасал, св. — вж. препасвам.
препеня - препениш, мин. св. препених, мин. прич. препенил, св. — вж. препеням.
препеням - препеняш, несв. и препеня, св. Разг. Държа нещо на огън, докато му се скрие пяната.
препечатам - препечаташ, св. — вж. препечатвам.
препечатвам - препечатваш, несв. и препечатам, св.; какво. Печатам изцяло отново.
препечатка - мн. препечатки, ж. Препечатан дословно от друго издание текст.
препечатя - препечаташ, мин. св. препечатах, мин. прич. препечатал, св. Препечатам.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: