Тълковен речник

Тълковен речник и Съновник

Буква П
припвам - припваш, несв. и припна, св. Започвам да припкам.
припев - мн. припеви, (два) припева, м. 1. Периодично повтаряща се част от песен; рефрен. 2. Разг. Плач над покойник.
припек - мн. припеци, (два) припека, м. 1. Само ед. Припичане. 2. Място, където слънцето при-пича. Сядам на припек.
припека - припечеш, мин. св. припекох, мин. прич. припекъл, св. — вж. припичам.
припечелвам - припечелваш, несв. и припечеля, св. Печеля допълнително.
припечеля - припечелиш, мин. св. припечелих, мин. прич. припечелил, св. - вж. припечелвам.
припея - припееш, мин. св. припях, мин. прич. припял, св. — вж. припявам.
припирам - припираш, несв. и припра, св. Напирам от нетърпение да направя нещо.
приписвам - приписваш, несв. и припиша, св. 1. Добавям чрез писане; дописвам. 2. Какво. Преотстъпвам свое имущество на друг собственик чрез пи...
приписка - мн. приписки, ж. Добавка към текст, която е странична на съдържанието му.
припичам - припичаш, несв. и припека, св. За слънце — пека силно или пека приятно. — припичам се/припека се. Стоя на слънце, за да се грея.
припиша - припишеш, мин. св. приписах, мин. прич. приписал, св. — вж. приписвам.
припкам - припкаш, несв. Тичам леко, с подска-чания. Децата припкат по двора.
приплесквам - приплескваш, несв. и приплесна, св.; какво. Правя нещо да придобие плоска, равна форма; сплесквам.
приплесна - приплеснеш, мин. св. приплеснах, мин. прич. приплеснал, св. — вж. приплесвам.
приплеснат - приплесната, приплеснато, мн. приплеснати, прил. Сплескан.
приплод - само ед. Потомство на добитък. Малък приплод.
припна - припнеш, мин. св. припнах, мин. прич. припнал, св. — вж. припвам.
приповдигам - приповдигаш, несв. и приповдигна, св.; какво. Повдигам леко, в слаба степен. — приповдигам се/приповдигна се. Изправям се, повдига...
приповдигна - приповдигнеш, мин. св. приповдигнах, мин. прич. приповдигнал, св. — вж. приповдигам.
приповдигнат - приповдигната, приповдигнато, мн. приповдигнати, прил. Повишен. Приповдигнато настроение.
приподписвам - приподписваш, несв. и приподпиша, св.; какво. Подписвам подписан документ.
приподпиша - приподпишеш, мин. св. приподписах, мин. прич. приподписал, св. — вж. приподписвам.
припознавам - припознаваш, несв. и припозная, св.; кого/какво. Признавам някого или нещо. Припознавам дете.
припознавам се - припознаваш се, несв. и припозная се, св. Греша относно самоличността на някого, оприличавам на друг.
припозная - припознаеш, мин. св. припознах, мин. прич. припознал, св. - вж. припознавам.
припозная се - припознаеш се, мин. св. припознах се, мин. прич. припознал се, св. — вж. припознавам се.
припрян - припряна, припряно, мн. припрени, прил. 1. Който много бърза, припира; нетърпелив. Припрян човек. 2. Който се прави с бързане. При...
припукам - припукаш, св. — вж. припуквам.
припуквам - припукваш, несв. и припукам, св. За дърва, съчки, оръжие — пукам леко, от време на време.
припънка - мн. припънки, ж. Вид гъба, която расте близо до или на пън.
припявам - припяваш, несв. и припея, св. 1. Съпровождам песен с леко пеене от време на време. 2. Кого. Оплаквам мъртвец с напевно пеене. 3. Р...
приравнен - приравнена, приравнено, мн. приравнени, прил. Възприет като равен с друг.
приравнителен - приравнителна, приравнително, мн. приравнителни, прил. Който служи за приравняване. Приравнителен изпит.
приравня - приравниш, мин. св. приравних, мин. прич. приравнил, св. - вж. приравнявам.
приравнявам - приравняваш, несв. и приравня, св. 1. Какво. Правя нещо да стане равно с друго. 2. Кого. Правя да стане равен по положение, степен...
прираждам - прираждаш, несв. и природя, св.; кого. Раждам дете или деца от следващ брак, които се присъединяват към предишните.
прираст - само ед. Увеличаване на обема, на количеството в сравнение с предишен обем, количество. Годишен прираст на населението.
прирева - приревеш, мин. св. приревах, мин. прич. приревал, св. — вж. приревавам.
приревавам - приреваваш, несв. и пререва, св. 1. Внезапно започвам да плача, да рева. 2. Моля се, като съпровождам молбата с рев.
Всички думи от тълковния речник по азбучен ред: